Velikonoční Velký pátek: Jděte hledat poklady a vstaňte před východem slunce

30. března 2018 | 08:45

Velikonoce jsou každoročně v jiném termínu – proto mají označení „pohyblivé“ svátky. Přesto je v této pohyblivosti pravidelnost. Hod Boží velikonoční vždy připadá na první neděli po prvním jarním úplňku. Zároveň mají jednotlivé dny v předvelikonočním týdnu své pojmenování. Co bylo typické pro Velký pátek?

Na Velký pátek byl Ježíš Kristus odsouzen, ukřižován a pohřben. Podle evangelií zemřel na kříži ve tři hodiny odpoledne. Na památku jeho utrpení se přibližně v tento čas konají obřady, které mají tři části: Bohoslužbu slova, uctívání kříže a přijímání. V mnohých kostelech se také koná pobožnost křížové cesty.

V tento den se nesmělo prát v potoce prádlo, protože by se prý namáčelo místo do vody do Kristovy krve, ale zvykem bylo plavit koně, aby byli zdraví a bujní. Nesmělo se orat, set ani okopávat. Hospodáři se modlili za stromy, aby dávaly bohatou úrodu. Lidé vstávali před východem slunce a chodili se mýt do potoka, aby byli zdraví.

Velký pátek má v sobě mnoho tajuplného a magického. V Erbenově baladě ze sbírky Kytice se vypráví, že se na Velký pátek na několik hodin otvírají poklady země ve skalách, sklepeních a jeskyních. Pokud se někdo nechá bohatstvím okouzlit tak, že zapomene na čas, skála se zavře a nešťastník v ní zůstane na celý rok uvězněn.

Barvy dnů o Velikonocích

Celý velikonoční pašijový týden vděčí za své pojmenování pašijím – biblickým vyprávěním o utrpení Krista, které sepisovali Ježíšovi apoštolové. První den předvelikonočního týdne bývá pojmenován jako Modré pondělí, po něm následuje Šedivé úterý. Neveselé barvy patrně symbolizovaly nadcházející utrpení, kterým procházel Ježíš před svou popravou.

Známější jsou názvy dalších dnů v týdnu: Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Hod Boží velikonoční. Po něm následuje druhý svátek, kterým je Velikonoční pondělí, které letos připadá na 2. dubna 2018.

Recepty na mazanec, beránka i tipy na to, jak na Velikonoce obarvit vajíčka se dočtete ZDE >>>

Autor: red
1080p 720p 360p
DesktopMobile