Boží hod velikonoční: V neděli vstal Ježíš z mrtvých

1. dubna 2018 | 06:00

Velikonoce jsou každoročně v jiném termínu – proto mají označení „pohyblivé“ svátky. Přesto je v této pohyblivosti pravidelnost. Hod Boží velikonoční vždy připadá na první neděli po prvním jarním úplňku. Zároveň mají jednotlivé dny v předvelikonočním týdnu své pojmenování. Co se dělo na Hod boží velikonoční?

Podle židovského kalendáře je neděle prvním dnem v týdnu. A právě tohoto dne za svítání vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Tím dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto křesťané tento den nazvali "dnem Páně" a pravidelně se schází k lámání chleba. 

Na velikonoční neděli končí postní období. Křesťané slaví návrat Krista a nastává období radosti. Na Boží hod byly svěceny i pokrmy, po období půstu obvykle střídmé a netučné. Každá návštěva pak dostala kousek. Neděle se nese ve znamení pobožností, radosti, pohody a klidu. V tento den se pekli velikonoční beránci a kdo si kousek dal, pomohlo mu to pak nalézt ztracenou cestu v lesích. Kus svěceného jídla se daroval také poli, zahradě a studni, aby byla úroda, voda a dostatek ovoce. 

Posledním dnem Velikonoc je pondělí, u nás od nepaměti spojené s pomlázkou, koledováním a říkankami koledníků. Na vesnicích se tradice udržuje ve větší míře, ale pomlázky, malovaná vajíčka a zelené osení s kuřátky patří k symbolům jarních svátků i ve městech.

Barvy dnů o Velikonocích

Celý velikonoční pašijový týden vděčí za své pojmenování pašijím – biblickým vyprávěním o utrpení Krista, které sepisovali Ježíšovi apoštolové. První den předvelikonočního týdne bývá pojmenován jako Modré pondělí, po něm následuje Šedivé úterý. Neveselé barvy patrně symbolizovaly nadcházející utrpení, kterým procházel Ježíš před svou popravou.

Známější jsou názvy dalších dnů v týdnu: Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Hod Boží velikonoční. Po něm následuje druhý svátek, kterým je Velikonoční pondělí, které letos připadá na 2. dubna 2018.

Recepty na mazanec, beránka i tipy na to, jak na Velikonoce obarvit vajíčka se dočtete ZDE >>>

Autor: red
1080p 720p 360p
DesktopMobile