Středa 23. září 2020
Svátek slaví Berta, zítra Jaromír
Polojasno 25°C

Dítě při rozvodu: Kam s ním?

19. července 2010 | 05:00

Myslíte, že při rozvodu dostane dítě do své péče matka automaticky? Chyba. České právo změnilo svůj postoj k rodičovství. Donedávna soud přiřkl téměř vždy dítě do výlučné péče matky. Možností je ovšem více a podle judikátu nejvyššího soudu, má být nyní upřednostňována péče střídavá.

Za prvé je nutné si uvědomit, že o svěření dítěte do péče pro dobu po rozvodu rozhoduje soud a to samostatný tzv. opatrovnický soud, což znamená samostatné soudní řízení před rozvodovým řízením. Do doby pravomocného rozhodnutí ohledně dětí nemůže být manželství rozvedeno, tudíž pokud jeden z manželů chce zdržovat, může se v případě odvolání proti rozsudku opatrovnického soudu rozvodové řízení značně protáhnout.

Existují 4 možnosti uspořádání poměru nezletilých dětí

- svěření dítěte do péče a výchovy jednomu z rodičů

- svěření dítěte do péče oběma rodičům - střídavá péče

- dítě není svěřeno ani jednomu z rodičů - nastupuje náhradní, ústavní péče

- společná péče, kdy je zachován stav jako za trvání manželství

Výlučná péče jednoho z rodičů

V případě, že je dítě svěřeno do péče jednomu z rodičů, jsou možnosti druhého rodiče reálně zasahovat do výchovy dítěte velmi omezené a tedy se většinou omezují pouze na chvíle vymezené styku mezi dítětem a druhým rodičem. V tomto případě doporučujeme rodičům, kteří dítě do péče nezískali a je problém s dohodou o styku tohoto rodiče s dítětem aby požadal o určení doby styku soud.

Druhý z rodičů má právo se s dítětem stýkat minimálně jednou jeden víkend za 14 dnů a polovinu všech prázdnin a svátků. Někdy se v případě zájmu ještě navíc poskytuje jedno a až dvě odpoledne v pracovních dnech.

„Co se týče výchy platí, že v zásadních věcech by měl být kladen na dohodu rodičů a v méně důležitých otázkách rozhoduje rodič, jemuž je dítě svěřeno do péče. V případě střetu zájmů či závažných rozhodnutí by měl rozhodovat soud na návrh některého z rodičů či orgánu

sociálně právní ochrany dětí,“ říká advokát Tomáš Rada.

Střídavá péče

Drtivě nejčastější je svěření dítěte jednomu z rodičů, a to z 90 procent matce. Stále více se však prosazuje střídavá péče, kde se musí rodiče dohodnout na společných principech výchovy dětí.

„K tomu, aby soud svěřil dítě do střídavé péče, je nutno splnit několik podmínek. Rodiče musí mít například bydliště v dosažtitelné vzdálenosti od sebe, aby dítě mohlo navštěvovat stejnou školu, stejné kroužky a žil ve stejném prostředí, tedy aby předhod od jednoho rodiče k druhému nebyl pro něj náročný a tedy i škodlivý,“ upozorňuje advokát Miroslav Zeman. V praxi pak bývá dítě nejčastěji dva týdny u matky, dva týdny u otce.

Střídavá péče byla dříve soudem schvalována pouze v případě, že s tím oba rodiče. V případě, že si matka postavila hlavu, dítě téměř vždy dostala (pokud nebyla alkoholička či fešačka). Vzhledem ke snaze o zrovnoprávnění otců, se jim v poslední době jim dostává více nástrojů do ruky. „Pokud je to technicky možné, soud by měl svěřovat děti do střídavé péče, i pokud s tím jeden z rodičů bezdůvodně nesouhlasí,“ upozorňuje Rada.

baner pondělí
baner pondělí
baner pondělí
baner pondělí
Autor: blesk
baner pondělí
baner pondělí

Autor: tk