TEST: Jak je na tom váš mozek? | Pro ženy | Blesk.cz

TEST: Jak je na tom váš mozek?

15. března 2009 | 14:35

Jak dobře funguje váš mozek a jak jste na tom s inteligencí? Zjistěte to v testu, který jsme připravili ve spolupráci s uznávanými odborníky. V jednotlivých částech prozkoumáme vaše prostorové schopnosti, sebevědomí, paměť, slovní zásobu a nakonec si dáme malý hádankový test.

Na každý test máte vyměřený čas, který se snažte dodržet. Odpovědi si zapisujte na papír a v části vyhodnocení si podle svých odpovědí a správného řešení připište body.

Jakou část mozku používáte nejvíc?
Jakou část mozku používáte nejvíc?
Autor: 

1. PROSTOROVÝ TEST

Tento test odhalí schopnosti představit si trojrozměrné věci v prostoru. Pokuste se proto v duchu sestavit rozloženou krychli a správně vybrat varianty, ve kterých může být v prostoru nasměrována. Vezměte si stopky, na test máte maximálně 24 minut! Řešení testu a jeho vyhodnocení najdete níže.

1.

Které dvě kostky nelze z rozloženého pláště sestavit?
Které dvě kostky nelze z rozloženého pláště sestavit?
Autor: Efektivní využití mozku / P. Carter, K. Russell /Rebo Productions CZ, s. r. o,Čestlice, 2002, Nedovolte mozku stárnout / A. D. Bragdon, D. Gamon, Portál, Praha, 2002

2.

Kterou kostku lze z rozloženého pláště sestavit?
Kterou kostku lze z rozloženého pláště sestavit?
Autor: Efektivní využití mozku / P. Carter, K. Russell /Rebo Productions CZ, s. r. o,Čestlice, 2002, Nedovolte mozku stárnout / A. D. Bragdon, D. Gamon, Portál, Praha, 2002

3.

Kterou kostku lze z rozloženého pláště sestavit?
Kterou kostku lze z rozloženého pláště sestavit?
Autor: Efektivní využití mozku / P. Carter, K. Russell /Rebo Productions CZ, s. r. o,Čestlice, 2002, Nedovolte mozku stárnout / A. D. Bragdon, D. Gamon, Portál, Praha, 2002

4.

Kterou kostku lze z rozloženého pláště sestavit?
Kterou kostku lze z rozloženého pláště sestavit?
Autor: Efektivní využití mozku / P. Carter, K. Russell /Rebo Productions CZ, s. r. o,Čestlice, 2002, Nedovolte mozku stárnout / A. D. Bragdon, D. Gamon, Portál, Praha, 2002

2. TEST SOCIÁLNÍ INTELIGENCE

Tento typ testu se dnes často užívá při výběru vhodného kandidáta na určitou pracovní pozici. Je zaměřen na sociální inteligenci a dokáže poměrně přesně určit vaše osobnostní a pracovní charakteristiky, schopnost komunikace a mnohé další skryté silné i slabé stránky. Ze tří možností vyberte vždy tu, která se k vám nejlépe hodí. Za každou odpověď si přičtěte body v závorce. Na test máte maximálně 15 minut.

1. Nejlépe se cítíte:
a) když se poradíte s partnerem (1.b)
b) po poradě s odborníkem (2.b)
c) když se rozhodnete podle sebe (0.b)

2. Které z následujících slov vás nejlépe popisuje?
a) flexibilní (0.b)
b) shovívavý (1.b)
c) energický (2.b)

3. Které z následujících slov vás nejvíce oslovuje?
a) svobodný (0.b)
b) poctivý (1.b)
c) slavný (2.b)

4. Kterou z následujících věcí obdivujete nejvíce?
a) impozantní stavbu, jakou je například Tádž Mahal (2.b)
b) přirozenou krásu Velkého korálového útesu (0.b)
c) skvělý operní hlas, jaký má např. Pavarotti (1.b)

5. Kterou atrakci máte na pouti nejraději?
a) autíčka (2.b)
b) hrací automaty (1.b)
c) strašidelný dům (0.b)

6. Někdo vás požádá o rodný list. Za jak dlouho ho najdete?

a) za méně než pět minut (2.b)
b) za více než hodinu (0.b)
c) za méně než hodinu (1.b)

7. Které z následujících slov vás nejlépe popisuje?
a) rozumný (2.b)
b) impulsivní (1.b)
c) intuitivní (0.b)

8. Která z těchto vlastností vám nejvíce vadí?
a) nepravdomluvnost (1.b)
b) netolerance (0.b)
c) drzost (2.b)

9. Čím byste chtěl(a) být nejvíce?
a) čestným občanem dodržujícím zákony (2.b)
b) jedním z nejvýznamnějších lidí (1.b)
c) velkým novátorem (0.b)

10. Co vás nejvíce zajímá na zahradnictví?
a) zahradní design (0.b)
b) možnost práce s hlínou (2.b)
c) šlechtění rostlin a květin (1.b)

11. Které z následujících tvrzení nejlépe odpovídá vašemu názoru na globální oteplování?
a) příroda si stejně dělá, co chce (1.b)
b) myslím, že problém globálního oteplování se zbytečně přeceňuje (2.b)
c) musíme s tím něco udělat dřív, než bude pozdě (0.b)

12. Jdete do nové restaurace na slavností oběd, který má tři chody. Co si dáte?
a) jako první chod něco, co jste nikdy předtím neměl(a) (1.b)
b) jako hlavní chod všemi vřele doporučovanou novinku (0.b)
c) něco, co máte rádi (2.b)

13. Která z následujících možností vás nejlépe charakterizuje?

a) život podle pravidel (2.b)
b) trochu rebelantství (0.b)
c) žít a nechat žít (1.b)

14. Kterou z následujících osobností obdivujete nejvíce?
a) Stephena Hawkinga (2.b)
b) Margaret Thatcherovou (1.b)
c) Billa Gatese (0.b)

15. Která z následujících věcí vás v dětství nejvíce přitahovala?
a) puzzle (1.b)
b) zábavné knihy (2.b)
c) kaleidoskop (0.b)

3. PAMĚŤOVÝ TEST

Důležitou schopností, která je nezbytná pro efektivní fungování pracovní paměti, je schopnost dočasně ukládat informace a pak se k nim podle potřeby vracet. Následující test měří právě tuto schopnost. Kontrolní otázky, správné odpovědi i počet bodů zjistíte v pravé části stránky pod vyhodnocením.

1. Přečtěte nahlas následující větu a pak odpovězte na otázku, kterou pod vyhodnocením a zapište si odpověď.
„Řidič autobusu pokynul červenému náklaďáku, aby pokračoval v jízdě, a ten zahnul doleva, zastavil u třetí křižovatky a dvakrát zatroubil.“

2. Přečtěte nahlas následující větu. Pak se pokuste zodpovědět otázky na konci tohoto testu.
„Akrobat diskutoval o teorii her s cvičeným přístavním tuleněm jedoucím na tygru ve vagoně taženém bílým hřebcem.“

4. SLOVNÍ TEST

Schopnost pracovat se slovy a úroveň vašich verbálních schopností svědčí o tom, jak rozvinutou máte levou hemisféru mozku. Je to ta mladší polovina, která zodpovídá za naše rozumové, logické a analytické schopnosti. Tento test je zaměřen na vaší slovní zásobu a schopnost slovních analogií. Vezměte si stopky, na test máte 20 min! Vyhodnocení a počet bodů najdete vpravo.

1. Která dvě slova se od sebe významově nejvíce liší?
nerozumný, příjemný, tajný, patrný, moudrý

2.Která dvě slova k sobě mají významově nejblíže?
změna, škatulka, škrtnout, šablona, určit

3. Které slovo v závorkách se nejvíce liší od slova napsaného velkými písmeny?
MOŽNÝ (nenucený, neuvěřitelný, banální, nepřátelský)

4.Která dvě slova k sobě mají významově nejblíže?
řez, všelék, viněta, panacea, plod

5. Které slovo v závorkách se nejvíce liší od slova napsaného velkými písmeny?
SPLETITÝ (plánovaný, prostý, volný, jistý)

6. Které slovo v závorkách se nejvíce blíží slovu napsanému velkými písmeny?
SPOUSTA (několik, málo, myriáda, soustava)

7. Která dvě slova se od sebe významově nejvíce liší?
mylný, toulavý, vzrušující, bezchybný, ušlechtilý

8. Které slovo v závorkách se nejvíce liší od slova napsaného velkými písmeny?
NEDOTČENÝ (jednoduchý, posvátný, zřetelný, znečištěný, nedotknutelný)

9. Která dvě slova k sobě mají významově nejblíže?
lesk, verva, předvádění se, zápal, víra, zemdlelost

10. Které slovo v závorkách se nejvíce blíží slovu napsanému velkými písmeny?
PRAKTICKÝ (vycházející ze zkušenosti, mocný, vážený, vášnivý, jednoznačný)

11. Které slovo v závorkách se nejvíce liší od slova napsaného velkými písmeny?
POPŘÍT (respektovat, potvrdit, překročit, budovat)

12. Která dvě slova k sobě mají významově nejblíže?
ostrý, dychtivý, stočený, netrpělivý, spřízněný

13. Která dvě slova se od sebe významově nejvíce liší?
podřídit, odpustit, obklopit, protáhnout, zakreslit, odsoudit

14.Které slovo v závorkách se nejvíce blíží slovu napsanému velkými písmeny?
KLIHOVITÝ (lepkavý, nenasytný, bledý, zasmušilý)

15. Která dvě slova se od sebe významově nejvíce liší?
autokratický, pronikavý, neprůrazný, bezbolestný, nepřátelský, pomíjivý

5. HÁDANKOVÝ TEST

Tento test je zaměřen na pravou – vývojově starší hemisféru mozku. V té je sídlo naší paměti, intuice, tvořivých schopností a prostorové orientace. V hádankách spojených s čísly a písmeny si vyzkoušejte, jak jste na tom, když je potřeba tuto polovinu mozku pořádně zapojit. Vezměte si stopky, na test máte 16 minut! Vaše odpovědi si zapisujte na papír, správné řešení najdete níže.

1. Které číslo nahradí otazník?

Které číslo nahradí otazník?
Které číslo nahradí otazník?
Autor: Efektivní využití mozku / P. Carter, K. Russell /Rebo Productions CZ, s. r. o,Čestlice, 2002, Nedovolte mozku stárnout / A. D. Bragdon, D. Gamon, Portál, Praha, 2002

2. Které symboly nahradí otazník?

Které symboly nahradí otazník?
Které symboly nahradí otazník?
Autor: Efektivní využití mozku / P. Carter, K. Russell /Rebo Productions CZ, s. r. o,Čestlice, 2002, Nedovolte mozku stárnout / A. D. Bragdon, D. Gamon, Portál, Praha, 2002

3. Které číslo nahradí otazník?

Které číslo nahradí otazník?
Které číslo nahradí otazník?
Autor: Efektivní využití mozku / P. Carter, K. Russell /Rebo Productions CZ, s. r. o,Čestlice, 2002, Nedovolte mozku stárnout / A. D. Bragdon, D. Gamon, Portál, Praha, 2002

4. Které číslo nahradí otazník?

Které číslo nahradí otazník?
Které číslo nahradí otazník?
Autor: Efektivní využití mozku / P. Carter, K. Russell /Rebo Productions CZ, s. r. o,Čestlice, 2002, Nedovolte mozku stárnout / A. D. Bragdon, D. Gamon, Portál, Praha, 2002

Otázky k paměťovému testu: (K zadání se již nevracejte!)

1. Na kterou stranu zahnul náklaďák?
2. O jaké teorii diskutoval tuleň? Jaká byla poslední slova obou vět – z obou úkolů paměťového testu?

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

1. Prostorový test

Za každou správnou odpověď si přičtěte 5 bodů, za jednu správnou odpověď v 1. otázce si přičtete 3 body.

1. C a D
2. E
3. C
4. B

3. Test paměti

Za správnou odpověď na každý úkol si přičtěte 5 bodů. U úkolu číslo 2 si přičtěte pouze 3 body, jestliže jste odpovědi správně pouze na jednu otázku.

1. doleva
2. o teorii her, zatroubil, hřebcem

4. Slovní test

Za každou správnou odpověď si přičtěte 2 body.

1. nerozumný, moudrý
2. škatulka, šablona
3. neuvěřitelný
4. všelék, panacea
5. prostý
6. myriáda
7. mylný, bezchybný
8. znečištěný
9. verva, zápal
10. vycházející ze zkušenosti
11. potvrdit
12. dychtivý, netrpělivý
13. odpoustit, odsoudit
14. lepkavý
15. pronikavý, neprůrazný

5. Hádankový test

Za každou správnou odpověď si přičtěte 5 bodů.

1. 6. Každý kruh obsahuje každé číslo od 0 do 9.

2. Začněte v levém horním rohu a ve směru hodinových ručiček dojděte po obvodu ve spirále až ke středu. Neustále se opakují stejné čtyři čtverce.

3. 6492875. Poslední čtyři číslice předchozího čísla budou vpředu a první

tři z předchozího za nimi.

4. 27,6. Číslice prvního čísla sečtěte jako desetiny a přičtěte je k jeho hodnotě. Tím získáte číslo následující.

VYHODNOCENÍ:

0-20 bodů
Je vůbec možné přečíst celý tento test, odpovědět na všechny otázky a dojít až sem s tak bídným výsledkem? Nedělali jste si náhodou tento test velice rozrušení, opilý nebo dokonce nepříčetní? Vaše IQ jistě nebude na hranici idiocie (do 20 IQ) či imbecility (do 50 IQ), protože pak byste pravděpodobně nebyly schopni zapsat ani ty špatné odpovědi, ale očividně váš mozek leží již dlouho v hlavě nepovšimnut. Zkuste ho pomalu, každodenní duševní aktivitou zase rozhoupat a uvidíte, že zázraky se skutečně dějí! Třeba narušte své každodenní stereotypy novou činností – do práce jdětě jinudy, zuby si vyčistěte druhou rukou a uvidíte, jak se vám začne zase pěkně "rozsvěcet".

21 - 50 bodů
Výsledek značí podprůměrnost inteligence (do 90 IQ). Podívejte se na výsledky ještě jednou a zjistíte, ve kterých oblastech duševní činnosti pokulháváte nejvíc. Dopadli jste špatně v hádankovém testu, zato slovní test vám vyšel výtečně? Pak pravděpodobně zaměstáváte mnohem více levou – mužskou polovinu mozku. Věnujte se také té "ženě" v sobě a to především tvořivou prací, posilováním intuice a větší hravostí. Neurony jsou obnovitelné buňky, proto když trochu rozhýbete stojaté vody Vašeho mozku, jistě se příště dopracujete mnohem lepšího výsledku.

51 - 89 bodů
Vaše inteligence je průměrná či mírně nadprůměrná, odpovídá přibližně hodnotám mezi 90 a 120 na stupnici IQ. Projděte si své odpovědi ještě jednou a zjistěte, kde je v mozku vaše "slepé místo". Většinou rozvíjíme lépe tu část mozku, která odpovídá našemu pohlaví. Ženy lépe ovládají pravou intuitivní část, muži levou rozumovou část mozku. Ale Ti nejlepší z nás dovedou zharmonizovat a rozvíjet obě dvě poloviny mozku. Proto se v příštích dnech zkuste zamyslet nad tím, jak se lépe vyrovnat se svými nedostatky a pořiďte si třeba

90 - 110 bodů
Gratulujeme! Test jen potvrdil to, co jistě už dávno víte. Patříte mezi malé procento vysoce inteligentních lidí a vaše IQ jistě přesahuje hranici 120 bodů, nedosahuje-li rovnou geniality – nad 140 IQ. Neusněte na vavřínech a především svůj velký dar "velkého" mozku prospěšně využijte!

Zdroj:
Efektivní využití mozku / P. Carter, K. Russell /Rebo Productions CZ, s. r. o,Čestlice, 2002
Nedovolte mozku stárnout / A. D. Bragdon, D. Gamon, Portál, Praha, 2002