Bolí vás záda? - 1. díl nového seriálu o zdraví | Pro ženy | Blesk.cz

Bolí vás záda? - 1. díl nového seriálu o zdraví

21. února 2009 | 19:41

Nový seriál Blesku právě začíná! Během něj zjistíte, jak na tom zdravotně jste! Jak jsou na tom vaše záda, srdce, klouby a další části těla. Takže pozor, jdeme na to, začínáme zády. Nebolí vás náhodou?

Vedle testu vždy přineseme spoustu informací, jak se problémů, případně bolestí zbavit, a také jak jim předcházet. Nebudou chybět hlavní mýty, které se v souvislosti s těmito potížemi tradují. U rehabilitačních cviků přineseme názornou grafiku, abyste mohli cviky dobře provádět.

Jako první se dnes věnujeme bolestem zad. A to mj. z toho důvodu, že bolest zad je nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. Podle statistik se ročně »potká« s touto bolestí až 40 procent české dospělé populace. Za svůj život pak celých 80 procent!

Když bolí záda
Když bolí záda
Autor: SHUTTERSTOCK.COM

Proč vlastně záda bolí?
Prapříčinou je fakt, že lidská páteř je využívána způsobem, ke kterému nebyla původně konstruována. Člověk se v počátcích svého vývoje pohyboval nejčastěji po čtyřech končetinách a páteř byla obloukovitá. Se vzpřímením postavy se páteř dvakrát esovitě prohnula. Tím se výrazně zvýšily na ni kladené nároky, stala se více zatěžovanou a tím zároveň i choulostivější. Není divu, že ke zmáčknutí, natažení, překroucení či zaseknutí stačí málo. Tomu málu říkáme škůdci zad. Patří sem například soustavné přetěžování, nošení těžkých břemen, práce v předklonu nebo v jiné nepřirozené poloze, práce v sedě, obezita nebo vadné držení těla.

Co znamená bolest v těchto místech?
Co znamená bolest v těchto místech?
Autor: Infografika Blesk

Bolesti zad mohou vycházet:

• ze svalového »korzetu« obklopujícího kostěnou páteř (léčba rehabilitací a masážemi)

• z poruchy meziobratlových plotének. Nejznámější poruchou je vyhřeznutí ploténky, lidově houser (léčí neurolog a neurochirurg)

• ze samotné kostěné páteře. K postižení obratlů nebo kloubů může dojít buď úrazem, nebo degenerací páteře (opět léčí odborní lékaři)

Až na úrazy páteře nejsou většinou bolesti zad signálem vážného ohrožení zdraví. Dejte si ale pozor, pokud…

* záda bolí i v klidu a v noci (zánětlivé nebo nádorové postižení)

* jsou bolesti zad spojené s poruchami hybnosti a citlivosti končetin nebo s poruchou vyprazdňování (vážné poškození nervů)

* Bolesti zad spojené s bolestmi břicha (nemoci zažívacího traktu).

* Bolesti zad spojené se zvýšenou teplotou (celkové nebo místní zánětlivé postižení)

A jak jsou na tom vaše záda? Zjistíte to, když absolvujete náš velký test. A zítra vám přineseme rady, jak bolesti zlikvidovat především speciálními cviky.

Chcete vědět co dělat, aby vás záda nebolela?
Čtěte ZDE.

VELKÝ TEST ZAD

Člověk by nevěřil, jakou je správné držení těla vědou! Stále zřetelněji se přitom ukazuje, že sami sobě zdravotně velmi škodíme, když nedbáme na to, chodit a sedět narovnaní a ne shrbení a povolení. Pojďte si proto s námi udělat velký test, v jakém stavu se nacházejí právě vaše záda. Test se skládá ze tří částí – testu správného postoje, testu zdravých zad a testu posuzujícího rizika, která vedou k bolesti zad. Než se do toho pustíte, přizvěte na pomoc svého partnera, který při prvním testu bystrým zrakem zhodnotí váš postoj a při druhém testu s vámi bude cvičit. Z každého testu si zapisujte body, nakonci je sečtěte a přečtěte si, jak jste na tom právě vy.

1. část testu: Správný postoj

Postavte se před zrcadlo do „ideálního“ postoje. Nohy mějte volně u sebe, kolena i kyčle nenásilně nataženy, snažte se stát rovně a stabilně. Váš partner ať si dobře prohlídne držení jednotlivých částí těla a připíše vám odpovídající body.

1. Hlava
Hlava je vzpřímená, brada zatažená. 4 bod
Hlava je lehce nachýlená dopředu. 3 body
Hlava je skloněná dopředu nebo zakloněná. 2 body
Hlava je značně skloněná. 1 body

2. Hrudník

Hrudník vypjatý, hrudní kost zřetelně vystupuje. 4 bod
Hrudník je lehce oploštěný. 3 body
Hrudník je plochý. 2 body
Hrudník je vpadlý. 1 body

3. Břicho

Břicho je zatažené, oploštěné. 4 bod
Dolní část břicha je zatažená. ale ne plochá. 3 body
Břicho je chabé a tvoří nejvíce prominující část těla. 2 body
Břicho je zcela ochablé a prominuje dopředu. 1 body

4. Páteř
Zakřivení páteře je plynulé – v krční a bederní části lehce prohnuté. 4 bod
Zakřivení páteře je lehce zvětšené nebo oploštěné. 3 body
Zakřivení páteře je výrazně zvětšené nebo oploštěné. 2 body

5. Boky, pas, ramena a lopatky
Boky a pas jsou souměrné, lopatky neodstávají, obrys obou ramen je ve stejné výši. 4 bod
Lopatky lehce odstávají nebo je lehce porušená souměrnost obrysu ramen. 3 body
Lopatky odstávají, každé rameno je v jiné výši, jeden z boků mírně vystupuje. 2 body
Lopatky značně odstávají, ramena jsou zřetelně každé v jiné výši, bok zřetelně vystupuje. 1 body

2. část testu: Správný postoj

Nejméně 30 sekund, lépe však 1 minutu stůjte vzpřímeně s předpaženými pažemi. Váš partner ať pozoruje, mění-li se v dané době váš postoj. Při správném držení těla by se postoj neměl výrazněji změnit. Chybné držení těla se projeví především posunem pánve, zvětšováním lordózy (zakřivení zad) a přemísťováním trupu vzad (viz obrázek). Váš partner vám udělí od 1 do 3 bodů – 3 body za správné držení, 2 za mírné změny a 1 bod za výrazné povolení postoje.

Správný a špatný postoj
Správný a špatný postoj
Autor: Infografika Blesk

3. část testu: Zdravá záda?

K tomuto testu budete potřebovat volnou stěnu a poté koberec nebo podložku na cvičení. Ovšem pozor! Přerušte cvičení v okamžiku, kdy vám budou pohyby působit bolest nebo ucítíte pálení v zádech, kyčlích či v nohou. Tato bolest je ale vhodným podnětem k návštěvě lékaře! Váš partner zas musí projevit maximální míru opatrnosti při vyvíjení síly! Úspěšně provedené cviku se hodnotí 1 bodem, neprovedení 0 body.

Zády ke stěně
Stoupněte si ke stěně tak, aby jste se jí dotýkali patami, hýžděmi, zády a hlavou. Nyní váš partner zkusí vsunout dlaň mezi stěnu a bederní část páteře. Je-li vaše páteř zakřivená ve správných mezích, měla by škvíra být asi 5-6 cm, tedy asi tak akorát na zasunutí dlaně. Pak si můžete připsat 1 bod. Nejde-li však mezi stěnu a bederní část páteře vložit dlaň vůbec a nebo se tam vejde zlehka celá ruka, bod si nepřipisujte.

Zády ke stěně
Zády ke stěně
Autor: Infografika Blesk

 

Elysin test
Položte se na břicho, s rukama pod bradu s jednou nohou volně napjatou na podložce, druhá je ohnutá v koleni. Partner se snaží pozvolným tlakem na bércovou část ohnuté nohy dosáhnout toho, aby se pata dotkla hýždě. Pokud se to nepodaří, svědčí to o zkráceném čtyřhlavém svalu (natahovač kolena).
Opět se při úspěšných pokusech získává 1 bod, při neúspěchu 0.

Elysin test
Elysin test
Autor: Infografika Blesk

Oberův test
Položte se na levý bok a levou nohu ohněte v koleni do pravého úhlu. Pravou nohu ohněte v hýždi a v koleni do pravých úhlů. Partner zvolna tlačí na pravou hýždi a snaží se, aby se pravé koleno dotklo podložky (levý bok a noha se stále dotýkají podložky). Hodnotí se úspěšné provedení oběma končetinami – 1 bod, neúspěch 0 bodů.

Jednoduchý test v předklonu
Předkloňte se s rukama volně směřujícími k zemi. Zkuste se nyní dotknout prsty či celými dlaněmi země. Dostanete-li se prsty jen na kolena či pod kolena body si nepřipisujte, dotknete-li se (bez hmytu!) alespoň konečky prstů země, připište si jeden bod.

Thomayerův test
Thomayerův test
Autor: Infografika Blesk

Záklon do napnutých paží
V lehu na břiše se zakloňte tak, aby jse se opíral o podložku napjatými pažemi a pánev zůstala přitisknutá k podložce. Když se to podaří a partner posoudí, že prohnutí v bedrech je pravidelné a bez ostrého úhlu v bedrokřížovém spojení, získává cvičenec 1 bod.

Záklon do napnutých paží
Záklon do napnutých paží
Autor: Infografika Blesk

Otáčení kolen
Lehněte si na záda s pažemi upaženýma a s nohama ohnutýma v kolenou i hýždích do pravého úhlu. V této poloze se snažte položit nohy na zem vpravo a vlevo, aniž by se ramena zvedala ze země. Pokud se vám to podaří, připište si 1 bod, znamená to dobrou pohyblivost v bederní části páteře.

Otáčení kolen
Otáčení kolen
Autor: Infografika Blesk

4. část testu: Rizika způsobující bolest

Přečtěte si následující tvrzení a označte, zda s nimi souhlasíte. Za každou zápornou odpověď, neodpovídá-li tvrzení vašemu způsobu života, si přičtěte 1 bod, za kladnou odpověď nic.

1. Na konci dne mívám často bolesti zad.

2. Často pohybuji těžkými předměty bez pomoci ostatních.

3. Za den udělám mnoho pohybů s prohýbáním zad.

4. Spím na staré matraci a mám rád/a hodně měkkých polštářů pod hlavu.

5. Sedávám dlouhou dobu bez přestávky.

6. Necvičím, ani se za den příliš nepohybuji.

7. Neposiluji pravidelně záda ani břicho.

8. Provádím „sporná cvičení“ jako je nerovnoměrné posilování svalů, posilování břišních svalů cviky s prohýbáním trupu.

9. Nosím vysoké podpatky.

10. Mám nadváhu, jsem obézní.

VYHODNOCENÍ TESTU:

Abychom v testu zohlednili i váš věk, přičtěte si k výslednému součtu 5 bodů, jeli vám 40-50 let, 10 bodů (51-60 let), 15 bodů (61-70 let) a 20 bodů (nad 70 let).

34 BODŮ A VÍCE - VÝBORNĚ!
Gratulujeme, vaše záda jsou v dobré kondici a ostatním můžete být příkladem pro správně držení těla. Nadále ale udržujte přiměřenou pohybovou aktivitu.

20 - 33 PRŮMĚRNÁ ZÁDA
Vaše záda spadají do lidského průměru současnosti, ovlivněného civilizačními výdobytky. Přetížená šíje, ochablé břiho a zkrácené svaly značí svalovou nerovnováhu vyvolávající nebezpečí bolestí zad. Doporučujeme optimalizovat přirozený pohyb a konzultaci s fyzioterapeutem.

10 - 19 PODPRŮMĚRNÁ ZÁDA
Můžete očekávat, že váš pohybový aparát vám bude působit potíže, časté bolesti jsou způsobené už i strukturálními změnami na páteři a kloubech. Začněte pravidelně cvičit! Konzultace a rehabilitace u odborníka by pro vás měly být povinností.

0 - 9 TROSKA
Hrůza! Kdo z vás se propracoval k těmto hodnotám, opomněl si coby důchodce přičíst bodové zvýhodnění a nebo se za kmeta může považovat i ve svém věku. Návštěva rehabilitačního lékaře je pro vás nutností! Snad ještě není pozdě...

Hlavní odbornou konzultantkou testu je fyzioterapeutka Hana Koukalová (www.rehabilitace.biz.cz)

Zdroj: Jan Neuman: Cvičení a testy (Portál, 2003)

Příští týden: Bolí vás hlava?

Autor: kava, vasa