Neděle 24. leden 2021
Svátek slaví Milena, zítra Miloš
Oblačno, sněžení 2°C

Poznejte jaký kdo je: Naučte se číst z ruky

 • Naučte se číst z ruky
  30. července 2013 | 14:18

  Pradávné učení čtení z ruky vychází z předpokladu, že dlaně jsou věrným obrazem člověka, jakýmsi plánkem jeho minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Dají se v nich vyčíst charakterové vlastnosti, dovednosti i zdravotní stav.

 • Čára života

  život
  Číst se dá jak z pravé, tak i z levé ruky, musíte ale přijít na to, která ruka je hlavní a která vedlejší. Pomůže vám k tomu malý test: Zavřete oči a bezmyšlenkovitě sepněte ruce se zkříženými prsty. Podívejte se, který palec je nahoře a to je dominantní ruka. Na této ruce najdete minulost, na vedlejší pak charakterové vlastnosti, potenciál a také budoucnost. Právě proto se čtení provádí z ruky vedlejší.

  Čára života
  Neukazuje délku života, jak by se mohlo zdát, ale spíše jeho kvalitu.
  Krátká čára života: Značí oslabenou životní sílu, nemoci, nechuť ze života a jakousi otrávenost samotným životem.

  Dlouhá životní čára: Jednoznačně vypovídá o spontánnosti, radosti a pevném zdraví.

  Dlouhá přerušovaná čára života: Poukazuje na zásadní změny, kterými člověk prochází a které vedou ke zlepšení jeho žití.

  Zdvojená životní čára: Takoví lidé mají silnou životní oporu, která jim dává jistotu a sebedůvěru.

  Rovná čára života: Mají ji lidé s nedostatkem sebedůvěry a neschopností zařadit se do kolektivu.

  čtení z ruky

 • Čára hlavy


  inteligence
  Čára hlavy mluví o zájmech, schopnostech a dovednostech člověka, ale také o jeho inteligenci.

  Krátká čára hlavy: Takoví lidé jsou většinou velice praktičtí, ale chybí jim fantazie a tvořivost.

  Dlouhá a rovná čára hlavy: Pevná vůle a odhodlanost dosáhnout vytyčených cílů za každou cenu charakterizují majitele takové čáry života.

  Zakřivená dlouhá čára hlavy: Tito lidé by se dali popsat jediným slovem – nezávislost. Jsou velice inteligentní a dokáží vnímat realistické podněty a na jejich základě se rychle rozhodovat.

  Zakřivená čára hlavy končící až u zápěstí: Je známkou kreativity, fantazie a také neschopnosti dostatečně se soustředit.

  Nepravidelná čára hlavy: Vlastní lidé s malým sebevědomím, kteří se velmi často neprosadí ani v pracovním a ani v osobním životě.

  Když protíná čáru života: Na takové lidi pozor, jsou dokonale uzavření před světem, nemají žádnou sebedůvěru a nedokáží rozhodovat o ničem, ani o svém vlastním životě.

  Rozdvojená čára hlavy: Je znakem toho, že její nositel dokáže být jak kreativní, tak i praktický a může se tedy prosadit v mnoha oblastech.

  čtení z ruky

 • Čára srdce


  srdce
  Spojena je se zdravotním stavem a emocemi a každé její přerušení značí nemoc či zdravotní komplikace.

  Krátká čára srdce: Na takového člověka si dejte pozor. Jedná se o sobce, který se nebojí pro svůj vlastní prospěch jít přes mrtvoly.

  Dlouhá čára srdce směrem k ukazováčku: Mají ji romantici a idealisti, kteří někdy narážení na realismus skutečného života.

  Dlouhá životní čára končící u čáry hlavy: Takoví lidé mají velkou potřebu lásky, rádi projevují své city a to samé potřebují od ostatních.

  Čára srdce jako řetěz: Vypovídá o velké nestálosti citů, nedůvěře a také ke sklonům k nevěře.

  Na konci rozdvojená čára srdce: Značí vyvážené city, schopnost jednat s lidmi a velkou emoční inteligenci majitele.

  Na začátku rozdvojená čára srdce: Takoví nositelé mají vysokou inteligenci a schopnost přesvědčit ostatní o svých názorech.

  Čára srdce protínající čáru hlavy: Bohužel takoví lidé mají za sebou traumatický zážitek, na který nemohou zapomenout.

  čtení z ruky

 • Čára osudu


  osud
  Ne každý má na dlani čáru osudu, chybí převážně lidem, kteří ještě nejsou schopni rozhodovat o svém životě a zodpovídat sami za sebe.

  Čára osudu začíná v místě čáry života: Jde o velice obětavou osobu, která svůj život často podřizuje rodině a přáním ostatních.

  Čára osudu končí na čáře hlavy: Takoví lidé se často špatně rozhodují, opakují své životní chyby a často čelí neúspěchu.

  Na čáře srdce končící čára osudu: Majitel se nechává zcela ovlivnit svými city a nedokáže se rozumně rozhodovat.

  Na začátku rozdvojená čára osudu: Značí cílevědomost a kariérismus. Majitelé ale nejdou přes mrtvoly, raději si počkají a svého cíle dosáhnou férovou cestou.

  Čára osudu začínající na zápěstí: Takového člověka čeká šťastný život bez velkých překážek.

  Tmavá a hluboká čára osudu: Na takové lidi si dejte pozor, jedná se o násilníky a bezohledné jedince.

  Čára osudu s proměnlivou sílou i barvou: Její majitel má složitá i jednoduchá životní období, jsou mu kladeny překážky, ale překonává je.

  Zakřivená čára osudu: Jedná se o velké změny v životě majitele.

  Přerušená osudová čára: Její nositel se brzy osamostatní od rodiny.

  Vícekrát přerušená čára osudu: Bohužel nevěstí nic dobrého, značí totiž neradostný život plný překážek.

  Na konci zdvojená čára osudu: Je velice dobrým znamením a předpovídá klidné stáří.

  Kolmé čáry protínající osudovou čáru: Značí nečekané překážky.

  čtení z ruky

Diskuse ke článku
.