Jak funguje mužský a ženský mozek, jak může onemocnět i rady, jak o něj spolehlivě přijít | Pro ženy | Blesk.cz

Jak funguje mužský a ženský mozek, jak může onemocnět i rady, jak o něj spolehlivě přijít

15. března 2009 | 09:58

Člověk podniká výpravy do vesmíru i do hlubin země, známe kde co, ale jak detailně funguje lidský mozek zatím nikdo neodhalil. I tak je ale fascinující, co všechno tento ani ne dvoukilový orgán umí.

Podívejte se, jak funguje mozek

Mozek společně s míchou tvoří centrální nervovou soustavu a je nejvyšším nervovým centrem. Chráněn soustavou plen, v lebeční dutině plave v mozkomíšním moku, který je rozváděn soustavou mozkových komor.
Základním prvkem, z něhož se skládá, je nervová buňka neuron. Lidský mozek je tvořen ze 100 miliard neuronů, které se liší svými velmi složitými tvary. Z centrálního kulovitého buněčného těla vycházejí výčnělky – tzv. dendrity a jeden hlavní dlouhý axon. Každý dendrit se větví jako větev stromu, délka větví je přibližně milimetr. Axon se až ve své konečné části dělí na několik větvení, které se přichytí k určité buňce či na dendritu jiného neuronu (tzv. synapse). Jeden neuron vytváří synapse průměrně s 10 000 jinými neurony. V mozku člověka tedy existuje 100 miliard krát 10 000 synapsí, tedy asi milion miliard synapsí. Každý neuron skrze synapse vysílá informace jiným neuronům a tak se přes tyto spoje neustále předává tisíce a tisíce ifnormací o stavu celého těla. Paměťová stopa se tvoří právě díky novým synapsím – proto je možné paměť neustále trénovat. Pokud paměť nepoužíváme počet synapsí se zmenšuje.

Jak je na tom váš mozek?

Už odpoledne to zjistíte ve velkém testu,
který naleznete na našich stránkách.

Pravá versus levá hemisféra – Muž versus žena
S nadsázkou lze říct, že pravá i levá mozková hemisféra mají svůj vlastní myšlenkový svět. Vědci tvrdí, že člověk vědomě využívá pouhých 10 procent kapacity svého mozku, zbytek je ukryt v něvědomí. Po většinu času na naše každodenní problémy používáme levou mozkovou polokouli. Tvůrčí schopnosti, paměť či intuice sídlí v pravé polokouli.
Levá hemisféra je sídlem racionálnícha logických schopností. Jejím hlavním úkolem je orientovat se ve světě pomocí jazyka a praktického vědění.

 

Jak funguje mozek ženy a jak muže?
Jak funguje mozek ženy a jak muže?
Autor: scom

Pravá hemisféra

 

• ženský způsob myšlení a cítění
• Podvědomí
• Intuice, imaginace
• Prostorová orietnace
• Sklony k umění, hudbě a tanci
• Emoce a tvořivost
• Poddajnost
• ovládá levou stranu tělaLevá hemisféra

• mužský způsob myšlení a cítění
• vědomí
• analýza, logika, rozum
• verbální dovednosti
• časově orientovaná
• agresivita, praktičnost
• ovládá pravou stranu těla

Víte, že...

... 10% - jen tolik mozku jsme schopni využít

... 109 informací zpracuje mozek za pouhou sekundu

... 31 miliónů neuronů ročně odmře

... 20 000 průměrně velkých slovníků – tolik informací je schopen uchovat náš mozek

... 1300-1500 g váží nejsložitější část lidského těla

Nejčastější nemoci mozku

Cévní mozková příhoda (mozková mrtvice)

Příčina: uzávěr některé mozkové cévy a následně nedokrvení mozku, ale může se jednat i o krvácení z prasklé mozkové cévy.

Projevy: nemusíme si z počátku všimnout, brnění, špatná chůze,

Léčba: výrazné zlepšení stavu díky tzv. trombolytické léčbě – při rychlém podání (do 3 hodin od vzniku příznaků) je možné krevní sraženinu "rozpustit" a zabránit poškození mozku. Jiné léky (nootropika, diuretika apod.) mají pouze pomocný efekt.

Alzheimerova nemoc

Příčina: hlavním rizikovým faktorem je věk – od 70 let pravděpodobnost výrazně stoupí, v devadesáti už tuto nemoc má 20 procent důchodců. Kvůli poškození metabolismu se v mozku ukládají patologické proteiny, které způsobují jeho poškození.

Projevy: Výrazné zhoršení paměti, vnitřní zmatenost, úpadek poznávacích funkcí mozku, porucha řeči, změna osobnosti, nálad a chování

Léčba: nevyléčitelné, určité léky dokáží zpomalit průběh choroby o několik měsíců i let. Existuje také řada podpůrných látek, zlepšující metabolismus mozku - antioxidanty, lecitin, vitaminy. Velmi důležitý je mentální tělocvik a zapojení postiženého do běžných denních aktivit tak dlouho, jak je to možné.

Parkinsonova nemoc

Příčina: souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku zvané černá substance. Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, což je neurotransmiter (přenašeč), který zajišťuje přenos signálů mezi neurony. Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb.

Projevy: pohybové potíže, stav se během dne střídá, třes, stavy pomalosti a ztuhlosti, problémy s komunikací, obtížná artikulace

Léčba: nevyléčitelné, existují jen léky mírnící průběh nemoci a podpůrné léky produkující dopamin

Nemoci duše

Fobie

Příčina: úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z věcí, zvířat lidí nebo situací. Strach neovladatelný vůlí, obava ze smrti a zešílení.

Projevy: bušení srdce, návaly, chvění, třes, suchost úst, obtížné dýchání, závrať, točení hlavy

Léčba: expoziční terapie - pacient je postupně vystavován obávaným situacím a učí se je překonávat.

Deprese

Příčina: porucha chemie mozku, reakce na nějakou stresovou událost, organické poškození mozku, důsledkem užívání některých léků

Projevy: dlouhodobě zhoršená nálada, pocit beznaděje a bezvýchodnosti, ztráta chuti cokoliv dělat

Léčba: psychoterapie, fototerapie (osvícení jasným světlem) antidepresiva, antipsychotika, elektrokonvulze (nejúčinnější u těžkých depresí)

Schizofrenie

Příčina: vliv dědičnosti a prostředí, nejčastěji se projeví mezi 16.-25. rokem, možno ale také jako jednorázový atak, který bez příznaků odezní

Projevy: výrazná změna myšlení a vnímání reality, úzkost, bludy a halucinace, paranoia celkový úpadek osobnosti a vytváření si umělého světa

Léčba: léky ze skupiny antipsychotik ovlivňující pochody myšlení, zbavují halucinací a mění vztah k bludům

Zaručené rady, jak spolehlivě přijít o mozek...

Rozhodně ho nepoužívejte
Pro mozek platí jednoduché heslo: Co nepoužíváš, o to přijdeš. Nechte ho proto ležet ladem co možná nejdéle – nepřemýšlejte, snažte se nic nepociťovat, ničemu nevěnujte svou pozornost.

Vyvarujte se všem novotám
Všechno nové a cizí je nebezpečné, protože to bystří mozkové buňky. Proto nikdy nezkoušejte dělat něco jinak, než jak jste zvyklí. Zůstaňte u svých osvědčených stereotypů!

Sledujte hodně televizi
Kdykolikv máte chvilku času, sledujte televizi! Američtí vědci přišli na to, že je to jeden z nejlepších zabijáků mozkové činnosti. Utlumí jakékoliv vzdělání a přiživí nespokojenost s celým světem.

Pořádně se stresujte
Stresové hormony známé jako glukokortikoidy jsou ve vysoké koncentraci spolehlivými zabijáky neuronů. Co takhle naložit si na záda více práce, pohádat se jen tak ze cviku s partnerem a ještě rozdmýchat nějaký konflikt v práci?

Hromaďte v těle odpad!
Rozhodně nejezte nic, v čem jsou vitamíny, nedej bože antioxidanty, spánek omezte na minimum, pohyb si zakažte a na lásku zapomeňte! Výsledná diagnóza demence v pokročilém věku zaručena!

Drogy, sex a rock´n´roll
Flaška vodky, krabička cigaret, zábava až do rozbřesku a druhý den znova a pak ještě jednou. Že to nezvládnete? Pcha! A mozek? Ten bude úpět a zaručeně bude muset snížit svou kapacitu a vaši inteligenci na minimum.

Přivítejte pana Alzheimera
Zůstane-li vaše duševní aktivita na co nejnižší úrovni, jistě se brzy seznámíte s panem Alzheimerem, který váš mozek vyčistí dočista. Připraví vás o řeč a nepoznáte ani své blízké. Jaký klid vás to čeká!

Autor: Blesk