Epilepsie | Pro ženy | Blesk.cz

Epilepsie, jinak padoucnice nebo svatá nemoc, je záchvatovité neurologické onemocnění mozku. Může být vrozená (primární) nebo získaná (sekundární) v důsledku úrazů, nádorů, zablokování páteře nebo infekcí. Záchvaty probíhají v několika podobách. Léčí se upravením režimu a podáváním antiepileptik. V těžkých případech je řešením operace mozku, která ložisko epilepsie odstraní. Provádí se však jen výjimečně. Záchvaty probíhají v různé míře, např. jednoduché parciální záchvaty postihují jen určitou část mozku (hmat, sluch...) a postižený neztrácí vědomí. Ty nejzávažnější záchvaty jsu doprovázené křečemi a ztrátou vědomí v délce několika minut.