Alimenty: Kolik můžete vysoudit? A jak vyzrát na neplatiče? | Pro ženy | Blesk.cz

Alimenty: Kolik můžete vysoudit? A jak vyzrát na neplatiče?

25. června 2014 | 14:00

Život v neúplné rodině není již dávno ničím výjimečným, vždyť každé druhé manželství končí rozvodem a rozchody vztahů „na psí knížku“ také nejsou ničím výjimečný. Jenže co když se rozchodem spustí boj o výživu dítěte?

Vyživovací právo k vlastním i adoptovaným dětem má každý rodič a to i v případě, že se s nimi nestýká nemá dokonce ze soudního nařízení stýkat nesmí. Podle českého právního řádu si rodič nemůže jen tak postavit hlavu a přestat na dítě platit, což se stalo osudným například bývalému fotbalistovi Tomáši Řepkovi, který z jakéhosi trucu neplatil výživné na svou dceru. Zákon sice pamatuje na to, že rodič musí platit výživné na své dítě, nestanovuje již ale částku, která by to měla být, a to ani tu minimální. Pokud se tedy se svým bývalým partnerem na výši výživného pro dítě nedohodnete, bude jeho výši muset určit soud. Částka se pak odvíjí od majetkových poměrů rodičů a potřeb každého jednotlivého dítěte, do kterých je samozřejmě zahrnuto i jeho zdraví.

Pokud se hádáte o alimenty, nejvíc to odnese právě díte.
Jak vysoké výživné můžete očekávat

Ministerstvo spravedlnosti vydalo doporučující tabulku pro soudy, která ukazuje, jak vysoké procento z čistého příjmu rodiče, by mělo jít na jeho dítě.

- 0-5 let 11-15%

- 6-9 let 13-17%

- 10-14 let 15-19%

- 15-17 let 16-22%

- 18 a více let 19-25%

Pro určení výše alimentů si tedy soud vyžádá doklady o příjmu rodičů, potvrzení zaměstnavatele, daňová přiznání a také, pokud je rodič podnikatel tzv. peněžní deník, kde jsou uvedeny veškeré výdaje. K příjmům se přičítá například i luxusní auto, příjmy z pronájmu akcií či jiného majetku a jiné příjmy, jako je například dědictví. Zjišťuje se i rozsah majetku prarodičů.

Lhát se nevyplácí

Pokud rodič zatajuje příjem nebo pracuje načerno, může jej to vyjít pěkně draho. Soud může například požádat o přezkoumání Úřad práce, který zjistí, jak je obdobná práce placena jinde. Pokud je jiného zaměstnavatele například placena částkou 20 tisíc korun, není možné, aby za ni neplatič bral například jen minimální mzdu a ani se nesnažil to změnit. V takovém případě bude neplatič kontrolován, zda nekrátí daně a nesnaží se vyhnout placení výživného. Další možností, jak vyzrát na někoho, kdo se snaží zatajit své příjmy, dává nový občanský zákoník.Podle něj může v takovém případě soud vycházet z předpokladu, že příjmy dosahují pětadvacetinásobku životního minima, což by v dnešní době dělalo 85 250 korun a výživné tedy vyměří z tohoto základu.

Dlužník přijde o 2/3 svého čistého platu
Změna výše alimentů je možná

Majetkové poměry každého z nás se během života mění a tak může soud po čas změnit i výši výživného pro vaše dítě a to jak nahoru, tak také dolů. Změnu lze požadovat v případě že:

- Rodič změní zaměstnání nebo jej naopak ztratí a tím se změní jeho majetkové poměry

- Získá majetek: Například dědictvím či restitucí

- Změní se jeho zdravotní stav

- Vznikne mu další vyživovací povinnost

- Určující je vývoj dítěte, s věkem totiž rostou jeho nároky (Přijetí na školu, mimoškolní aktivity...apod.)

- Změní se zdravotní stav dítěte

- Dítě si začne samo vydělávat

Co když neplatí

Vyměření výše alimentů soudem je jedna věc, druhá je ovšem ta, zda ji bude rodič platit. Někdy pomůže domluva, jindy je potřeba trochu přitvrdit.

1. Exekutor: Neplatí váš bývalý a na vaše žádosti o náprav nereaguje? Jedním z prostředků, jak jej k placení donutit je exekuce. Obrátit se můžete na jakoukoli exekutorskou kancelář, podat doklady o tom, kolik druhý rodič na alimentech dluží a připojit ověřenou kopii soudního rozhodnutí o výši výživného s doložkou právní moci a pak už jen nechte jednat exekutora. Exekutor pak může obstavit bankovní účet, zajistit u zaměstnavatele trvalou srážku ze mzdy nebo může přistoupit k zabavování majetku. Nově také může pozastavit platnost řidičského průkazu. Pokud má již dlužník například obstavený účet kvůli jiným pohledávkám, nemusíte se bát, výživné je totiž považováno za přednostní pohledávku a má tedy přednost před všemi ostatními dluhy.

V péči rozvedených rodičů o děti dochází k revoluci: Normou bude střídavá péče!
2. Odnětí svobody: Neplatí-li jeden z rodičů výživné déle než 4 měsíce, můžete na něj podat trestní oznámení. Podle trestního zákoníku si může za zanedbání povinné výživy asi toto:

- Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

- Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

- Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
   a) vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze, nebo
   b) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

Výživné můžete vymáhat po prarodičích

Nemá váš bývalý partner práci, žádné příjmy a vy si na něm nemáte jak vymoci ývživné pro vaše dítě? Nevěšte hlavu, platit za něj totiž mohou třeba i prarodiče. V určitých případech totiž může vyživovací povinnost přecházet na ně.