Neděle 19. května 2024
Svátek slaví Ivo, zítra Zbyšek
Oblačno, déšť 19°C

Menopauza není nemoc!

Kombinace vzorů
10. března 2009 | 12:19

Menopauza, klimakterium, přechod... Znamená to to samé, nebo je mezi nimi rozdíl? Všechny výrazy používáme v souvislosti s vyhasínáním funkce vaječníků.

Přesná definice ale říká, že menopauza je poslední menstruační krvácení, které přichází většinou ve 49 až 51 letech. Oproti tomu termín klimakterium (neboli přechod) označuje období, kdy postupně vyhasíná aktivita vaječníků a tím dochází k výrazným hormonálním změnám kvůli nedostatku ženských pohlavních hormonů. Toto období přichází přibližně 7 let před samotnou menopauzou.

Jak se projevuje?
Jen asi 20 % žen má to štěstí, že se u nich během klimakteria neprojevují akutní příznaky, mezi které patří např. návaly horka, noční pocení, bušení srdce, nespavost, zhoršení paměti, úzkost, ztráta libida, změna nálad, ztráta sebevědomí, zhoršení schopnosti rozhodovat a koncentrovat se atd. Tyto příznaky sice snižují kvalitu života žen, ale přímo ho neohrožují. Přitom jsou právě tyto zdravotní problémy nejčastějším důvodem, proč ženy navštěvují lékaře.

Lékařka
Autor: Foto Blesk - Petr Bělka

Již méně se hovoří o organických symptomech, do kterých patří kožní a urogenitální změny a změny tělesné hmotnosti. Ty se projevují ztenčováním a šupinatěním kůže, změněnou pigmentací, bolestmi nebo nepříjemným pocitem při styku, trvalými výtoky, častými infekcemi a obtížemi s udržením moči. Změny tělesné hmotnosti souvisí s tím, že distribuce a ukládání tuku u žen převážně v dolní části těla nahradí ukládání v části horní. Tento druh ukládání tuků přitom zvyšuje riziko vzniku srdečně-cévních onemocnění.

Mezi nejdůležitější změny, na které se ale často zapomíná, patří změny metabolické. Ty zvyšují riziko srdečně-cévních onemocnění a osteoporózy, a přímo tak ohrožují život žen. Na nemoci srdce a cév umírá více žen než mužů, umírají na ně 16x více než na rakovinu prsu. Z průzkumu přitom vyplynulo, že to, že jsou ohroženy více než muži, si uvědomuje pouze 7 % dotázaných žen. Mezi rizikové faktory srdečně-cévních onemocnění patří např. zvýšená hladina cholesterolu v krvi, vysoký krevní tlak, kouření, cukrovka, nízká pohybová aktivita a centrální obezita. Ženy před menopauzou mají, oproti mužům, vyšší hladinu tzv. „hodného“ HDL cholesterolu a naopak nižší hladinu „zlého“ LDL a celkového cholesterolu v krvi. Jsou proto před těmito onemocněními chráněny. Se ztrátou hormonů tato ochrana mizí a dochází u nich k poklesu HDL a naopak k růstu LDL a celkové hladiny cholesterolu v krvi. Následkem toho během několika let předstihnou muže v úmrtnosti na nemoci srdce a cév.

S naším novým seriálem o zdravém hubnutí vám to teď v létě třeba půjde snáz.
Autor: archiv

Jak s ní bojovat?
Léčbu menopauzálních příznaků můžeme rozdělit na medikamentózní, spočívající v podávání léků (hlavně hormonální substituční terapie), a nemedikametózní. Nemedikamentózní léčba je založena na ozdravění životního stylu. Správné zastoupení živin a dalších látek ve stravě může pozitivně ovlivnit nejen krátkodobé akutní příznaky, ale hlavně působí preventivně proti vzniku onemocnění souvisejících s metabolickými změnami v organizmu. Zařazení pohybu, nekouření a ozdravění jídelníčku by mělo být součástí ozdravění životního stylu všech žen.

Cílem změny životního stylu žen, se kterou by měly začít již před samotnými změnami hladin hormonů, je snížení rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění, včetně vysoké hladiny cholesterolu v krvi, vysokého krevního tlaku a nadváhy. Proto by v denním režimu žen neměl chybět pravidelný pohyb a jídelníček obsahující dostatek ovoce a zeleniny, preferující rostlinné tuky před živočišnými a omezující tučné maso a masné výrobky. V případě vysoké hladiny cholesterolu by potom ženy měly do svého jídelníčku zařadit rostlinný tuk obohacený o rostlinné steroly (Flora pro.activ), o nichž bylo klinicky prokázáno, že snižují hladinu „zlého“ LDL cholesterolu v krvi.

Střídejte masitá a zeleninová jídla.
Autor: SHUTTERSTOCK.COM

Zabránit osteoporóze a ateroskleróze nedokáže při chybném životním stylu ani hormonální léčba a již vůbec ne fytoestrogeny. Zdravý životní styl, pohyb, dostatečný přísun vápníků a péče o hladinu cholesterolu jsou v této oblasti dominantní. Poraďte se o úpravě životního stylu na bezplatné Informační lince zdravého životního stylu 800 175 324.

Slovníček pojmů souvisejících s menopauzou

Hormonální substituční terapie (HRT – hormone replacement therapy) – skupina léků obsahujících pohlavní hormony (estrogeny a gestageny). Léky jsou určeny k podávání v případě nedostatku ženských hormonů.

Iatrogenní, neboli indukovaná, menopauza – vyhasnutí funkce vaječníků díky jejich operačnímu odstranění, chemoterapii nebo léčebnému ozáření.

Klimakterium, neboli přechod – období života, kdy postupně vyhasíná aktivita ženských pohlavních orgánů a v němž dochází k výrazným hormonálním změnám, provázeným poklesem tvorby ženských pohlavních hormonů (estrogenů a gestagenů).

Medikamentózní léčba – léčba pomocí léků. V případě menopauzy spočívá nejčastěji v hormonální substituční terapii.

Menopauza – poslední menstruační perioda, definována zpětně s dostupem jednoho roku. Přichází většinou ve 49 až 51 letech.

Metabolické symptomy – jedná se o dlouhodobé příznaky menopauzy, jejichž příčinou je změna hladiny hormonů. Mezi tyto příznaky patří zvýšené riziko srdečně-cévních onemocnění (na která umírá více než polovina žen v ČR, což je 16x více než na obávanou rakovinu prsu) a osteoporózy. Mezi nejvýznamnější rizikové faktory srdečně-cévních onemocnění patří zvýšená hladina cholesterolu. Právě v období menopauzy dochází u žen ke skokovému zvýšení hladiny „zlého“ LDL cholesterolu a celkového cholesterolu v krvi a naopak se snižuje hladina „hodného“ HDL cholesterolu v krvi.

Nemedikamentózní léčba – léčba bez užívání léků, založená na změně životního stylu (úprava jídelníčku, pohyb, nekouření) s cílem snížit rizikové faktory určitých onemocnění. V případě menopauzy by se mělo jednat hlavně o snížení rizika vzniku srdečně-cévních onemocnění (udržení hladiny cholesterolu v krvi, krevního tlaku a dalších rizikových faktorů v normě) a osteoporózy. Ženy by měly začít s ozdravěním životního stylu již v období před menopauzou, nejlépe do 40 let. Zapomínat by přitom neměly na vícenenasycené mastné kyseliny (obsažené v rostlinných tucích), rostlinné steroly, vlákninu, vápník a vitaminy skupiny B. V případě vysoké hladiny cholesterolu je vhodné do jídelníčku zařadit rostlinné steroly, o nichž bylo klinicky prokázáno, že snižují hladinu cholesterolu v krvi (doporučené denní množství najdete například v 425 rajčatech, 150 jablcích, 83 pomerančích nebo 2-3 krajících namazaných rostlinným tukem obohaceným o rostlinné steroly - Flora pro.activ).

Postmenopauza – období začínající rok po poslední menstruaci.

Premenopauza – období, kdy už má žena potíže akutního rázu, ale menstruační cyklus je stále zachován.

Předčasné ovariální selhání – vyhasnutí funkce vaječníků před 40. rokem života.

Příznaky klimakteria – projevy klimakteria můžeme dělit na vegetativní, organické a metabolické. Zahrnují jak změny akutního stavu, tak dlouhodobé, „tiché“ změny, které ale mohou ohrozit nejen zdraví, ale také život žen (skokové zvýšení hladiny cholesterolu v krvi a s tím související zvýšení rizika vzniku srdečně-cévních onemocnění).

Rizika klimakteria – následky negativně ovlivňující dlouhodobý zdravotní stav žen, které mohou vést až ke zvýšenému riziku úmrtí. U žen v období menopauzy se jedná hlavně o srdečně-cévní onemocnění a osteoporózu.

Zdroj: Flora.cz