K čemu jsou projekty MŠMT na školách? | Pro ženy | Blesk.cz

K čemu jsou projekty MŠMT na školách?

28. července 2014 | 00:00
Prezentace klienta |

EDUCAnet – základní škola, gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o požádala MŠMT o dotaci na projekt Integrace cizinců.  Tento projekt má za cíl pomoci žákům základních škol z oblastí bývalého Sovětského svazu, kteří mají oprávnění k pobytu na našem území, se plně zapojit do výuky.

Realizace projektu je plánována na 6 měsíců, účastníci budou rozděleni do skupin o maximálním počtu 10 žáků. V rámci doučování českého jazyka budou používat výukové prezentace, podcasty, multimediální učebnice, pracovní listy a didaktické testy.

Původní částka, o kterou žádala škola, byla 2 miliony korun, z nichž MŠMT odsouhlasilo 140 000,-Kč. Jelikož je škola známá svým zodpovědným přístupem k sociálním otázkách současnosti, rozhodla se projekt realizovat i za těchto podmínek.

Ve škole studuje řada žáků zcela zdarma, a to nejen díky prospěchovým, ale i sociálním stipendiím.

Autor: EDUCAnet

Mezi velké úspěchy školy patří povedená maturitní zkouška, kdy odmaturovala naprostá většina žáků na výbornou z anglického jazyka. Vzhledem ke kvalitnímu pedagogickému sboru bude škola usilovat o IB maturitní program.

Kromě gymnázia a střední odborné školy, zaměřené na Informační technologii, nabízí škola i vzdělání na základní a mateřské škole, a to v dvojjazyčném česko-anglickém programu.

Co se týče výuky Informační technologie, je EDUCAnet jedna z mála škol, která nabízí opravdu výuku programování, a to nezávislé platformy JAVA. Tím, že je ve třídě IT maximální počet žáků ve třídě 15, zaručuje žákům a jejím rodičům kvalitní přípravu. Většinou již od druhého ročníku se naši žáci živí jako programátoři a po skončení naší školy pokračují ve studiu na ČVUT.

Autor: EDUCAnet

EDUCAnet Praha je certifikovanou školou International English Study, kde má vysoký rating. Kromě toho je držitelem řady ocenění. Každoročně je zapojena do mnoha projektů, mezi jinými jmenujme partnerskou školu v Kanadě, která žákům zaručuje bezplatný pobyt v Montrealu, projekt Comenius, kdy žáci a učitelé pracují na různých mezinárodních projektech, projekt DoFe, zaměřený na soft skills a překonávání sama sebe, projekt Junior Achievement, který je vlastně podnikatelským inkubátorem.

O vysoké prestiži školy hovoří také to, že je jedinou školou ve střední Evropě, kam poskytla firma SAMSUNG zcela zdarma svůj projekt Smart School.

Více naleznete na http://educanet.cz/