Chcete mít doma vzdělané děti? Vyzkoušejte výjimečný koncept, který nabízí propojení vzdělání! | Pro ženy | Blesk.cz

Chcete mít doma vzdělané děti? Vyzkoušejte výjimečný koncept, který nabízí propojení vzdělání!

27. ledna 2014 | 00:00
Prezentace klienta |

Vzdělávací soustava EDUCAnet Praha je součástí výjimečného konceptu, který nabízí propojení vzdělávání tří školských zařízení – mateřské školy, základní školy a všeobecného gymnázia (a IT oboru).

Jsme nestátním školským zařízením s výrazně rozšířenou výukou angličtiny s propojeným třístupňovým vzděláváním a zároveň rodinným a přátelským prostředím. Zakládáme si na skutečnosti, že jsme opravdovou školou, ne prodlouženou rukou správní rady, jak se v mnohých případech může stát i u českých prestižních vzdělávacích institucí.

Autor: Educanet

Začtěte od mateřské školky!

Už dva roky nám funguje mateřská školka, která nabízí vysokou kvalitu vzdělávání za nízkou cenu, kterou budeme držet i nadále, protože je to naše “vymodlená” záležitost a ne obchodní záměr. Už zde se děti setkávají s angličtinou, je jich malý počet na jednu paní učitelku a kromě samotné školky pořádáme i řadu aktivit o víkendech. Pravidelně se s rodiči setkáváme při dětských představeních, děti pobývají často venku, chodí do divadla, herny, máme širokou nabídku kroužků. Nově jsme otevřeli pobočku na Kladně.

Autor: Educanet

Co se na základce naučíš, v životě jako když najdeš!

Základní škola EDUCAnet Praha s.r.o - je nestátní česká základní škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny. Žáci, kteří absolvují naši základní školu, budou připraveni studovat na navazujícím všeobecném gymnáziu s výukou některých předmětů v angličtině, či na oboru IT. Klademe si za cíl nejen spojit českou výuku s metodami zahraničními, ale také připravit žáky na studium v jiném než mateřském jazyce. To vše tak, aby byla rozvíjena celá osobnost žáků. Do našeho školního vzdělávacího plánu (jak pro ZŠ tak pro SŠ) je implepmetována tzv. metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení), tato metoda patří k významným kurikulárním trendům současného evropského školství, a je jednou z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání. Uvědomujeme si, že prostředí se stává stále více konkurenčním a náročnějším - z tohoto důvodu se našim žákům věnujeme co nejintenzivněji, této myšlence odpovídá i menší počet žáků ve třídě (maximálně 16). Nechceme být vzdělávací velkovýrobnou.

Autor: Educanet

Naše děti známe, víme, co mají rády, co je baví, těší!