Úterý 26. září 2023
Svátek slaví Andrea, zítra Jonáš
Oblačno 20°C

Nedostali jste se na osmileté gymnázium? Nezoufejte, některé základní školy jsou výbornou alternativou!

28. dubna 2014 | 00:00
Prezentace klienta |

„Přípravné kurzy, rušení kroužků, víkendové doučování - prostě náročný přípravný rok, který ale nemusí být korunován méně či více vysněným přijetím na osmileté gymnázium,” říká Veronika Bartošová, ředitelka vzdělávací soustavy EDUCAnet Praha.

Mnoho rodičů nevidí po páté třídě jinou alternativu než právě ona často démonizovaná nebo naopak vyzdvihovaná osmiletá gymnázia. Vhodnou variantou může být právě zaměřená základní škola, která nabídne rozšířenou výuku cizích jazyků, vyučování v cizím jazyce, menší počet dětí ve třídě či citlivější rodinné prostředí. Akademičnost ,,nižších gymplů” tak vyrovnávaná svým nekonvenčním přístupem, moderními metodami nebo třeba otevřenějším prostředím. Příkladem takového typu základní školy je například Základní škola EDUCAnet Praha s.r.o. svým žákům nabízí  výrazně rozšířenou výuku angličtiny. Někteří rodiče ovšem mohou mít strach, že nezvládnou soukromou školu finančně - podle slov Veroniky Bartošové se ale bojí zbytečně, v EDUCAnetu existují stipendia a slevy na školném eliminující finanční náročnost studia na soukromé škole.

Autor: EDUCAnet
Žáci, kteří absolvují tuto základní školu, budou připraveni studovat na navazujícím všeobecném gymnáziu s výukou některých předmětů v angličtině, či na oboru IT. Český styl výuky je zde spojován s metodami zahraničními, škola připravuje žáky na studium v jiném než mateřském jazyce. To vše tak, aby byla rozvíjena celá osobnost žáků. Do školního vzdělávacího plánu (jak pro ZŠ tak pro SŠ) je implepmetována tzv. metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení), tato metoda patří k významným kurikulárním trendům současného evropského školství, a je jednou z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání. Prostředí se stává stále více konkurenčním a náročnějším - z tohoto důvodu se škola žákům věnujeme co nejintenzivněji, této myšlence odpovídá i menší počet žáků ve třídě (maximálně 16). Zároveň však EDUCAnet nechce být vzdělávací velkovýrobnou. Zná své děti, ví, co mají rády, co je baví a co je těší.

Autor: EDUCAnet

Video se připravuje ...