Můžu si dovolit platit soukromou základní školu? | Pro ženy | Blesk.cz

Můžu si dovolit platit soukromou základní školu?

23. června 2014 | 00:00
Prezentace klienta |

,,Přípravné kurzy, rušení kroužků, víkendové doučování - náročný přípravný rok, který ale nemusí být korunován méně či více vysněným přijetím na osmileté gymnázium,” říká Veronika Bartošová, ředitelka vzdělávací soustavy EDUCAnet Praha.

Mnoho rodičů nevidí pro své šikovné děti jinou alternativu než právě ona často démonizovaná nebo naopak vyzdvihovaná osmiletá gymnázia. Vhodnou variantou ale může být zaměřená základní škola, která nabídne rozšířenou výuku cizích jazyků, vyučování v cizím jazyce, menší počet dětí ve třídě či citlivější rodinné prostředí. Akademičnost ,,nižších gymplů” tak vyrovnávaná svým nekonvenčním přístupem, moderními metodami nebo třeba otevřenějším prostředím. Příkladem takového typu základní školy je Základní škola EDUCAnet Praha s.r.o., svým žákům nabízí  výrazně rozšířenou výuku angličtiny, malý počet dětí ve třídě a vedle tužek a sešitů je i běžné používání elektronických zařízení. Někteří rodiče ovšem mohou mít strach, že nezvládnou soukromou školu finančně - o možných řešeních jsme si povídali s ředitelkou EDUCAnetu Praha, Veronikou Bartošovou.

Autor: EDUCAnet

Mnoho rodičů jistě napadne otázka, proč bychom měli platit za základní školu. Proč bychom tedy měli platit za základní školu?

 Ta otázka je napadá samozřejmě správně, měli bychom vědět za co a proč platíme. Já bych se ale spíš rodičů ptala, jak by měla vypadat základní škola, kam by jejich potomek měl devět let chodit. Chcete šestnáct dětí ve třídě, výuku angličtiny, rodilého mluvčího, inspirativní a otevřenou výuku? Pokud ano, pak chcete nadstandard, který vám státní škola nezajistí, prostě na to nemá, nebo se ho z nějakého důvodu bojí.

Máme tedy tomu rozumět tak, že to co by vlastně mělo být ideální školou, si mohou dovolit pouze lidé movitější?

Ano i ne. Máte pravdu, že ideální stav v českém školství není, ale ani v nejbližší době nebude. Taková je situace a děti máte teď. A také je potřeba si přiznat, že soukromé školy zas tak nedostupné nejsou. U nás se školné pohybuje na prvním stupni 5000 korun měsíčně, na druhém 6000 korun měsíčně. Navíc existuje celá řada stipendií. Problém vidím spíše v tom, že se mnoho rodičů se neptá, nehledá alternativy - nežádá o stipendia, mají pocit, že na kvalitnější školu nemohou finančně dosáhnout. Jeden příklad za všechny. Pro příští školní rok nabízíme stipendium jak na první, tak na druhý stupeň. Stipendium pokryje školné po celou dobu studia. Řeklo by se, že nám rodiče budou trhat ruce, opak je ale pravdou, školní místa vyhrazená pro děti se stipendiem jsou stále neobsazena. Navíc přiznejme si, je 50 tisíc korun za rok opravdu moc? Poučenější rodiče vědí, že ne.

Autor: EDUCAnet

Co má tedy rodič udělat, chce-li u vás studovat, ale má pocit, že by studium finančně neutáhl?

Nic složitého, neváhat a oslovit nás.

A pokud se tedy rodiče rozhodnou pro vaši školu, co vašimi slovy nadstandartního jim nabídnete?

Žáci, kteří absolvují ZŠ EDUCAnet Praha, budou připraveni studovat na navazujícím všeobecném gymnáziu s výukou některých předmětů v angličtině, či na oboru IT. Na EDUCAnetu propojujeme český styl výuky s metodami zahraničními, škola připravuje žáky na studium v jiném než mateřském jazyce. To vše tak, aby byla rozvíjena celá osobnost žáků. Do školního vzdělávacího plánu, jak pro ZŠ, tak pro SŠ, je implepmetována metoda CLIL (Pozn. Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení), tato metoda patří k významným kurikulárním trendům současného evropského školství, a je jednou z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání. Prostředí, ve kterém se děti pohybují či budou pohybovat, se stává stále více konkurenčním a náročnějším - z tohoto důvodu se škola žákům věnuje co nejintenzivněji, této myšlence odpovídá i menší počet žáků ve třídě, maximálně 16. A díky malému počtu dětí ve třídě je také možné naplnit heslo – Každý různým tempem. Na EDUCAnetu známe naše děti, víme, co mají rády, co je baví a co je těší.