Studie: Ženy mají méně sexu než dřív! Je ale zajímavější | Pro ženy | Blesk.cz

Studie: Ženy mají méně sexu než dřív! Je ale zajímavější

19. února 2014 | 16:21

V Británii provedli jednu z nejpodrobnějších a nejpropracovanějších studií, která zkoumala sexuální chování jedinců. Z výsledků vyplývá, že ženy jsou v sexu mnohem otevřenější a zkoušejí nové věci, Sex ale nemají tak často jako jejich maminky.


Šestnáct procent žen mezi věkem 16 – 44 let přiznalo sexuální zkušenost s jinou ženou, kdy před dvaceti lety to bylo pouze čtyři procenta a před deseti lety deset procent. Podobný nárůst se ukázal i se zkušenostmi s análním sexem, kdy nyní s ním má zkušenost patnáct procent a v dřívějších desetiletích to bylo jedenáct a sedm.

Nárůst čísel v procentech vědci připisují tomu, že v dnešní době už mnohé sexuální praktiky nejsou tabu a tím pádem mohou být ženy mnohem otevřenější i v této oblasti a nikdo na ně nebude pohlížet skrz prsty. Je tak na každé ženě, kam hodlá ve svých experimentech zajít a zda vůbec pociťuje potřebu v tomto ohledu něco nového zkoušet.

Experimentování v sexu už pro ženy není takové tabu

Zatím co se ovšem pestrost sexu zvyšuje, jeho frekvence se snižuje! Před dvaceti lety ženy tvrdily, že měly sex pětkrát během jednoho měsíce, po dalších deseti letech toto číslo kleslo na čtyři a nyní šla četnost opět dolů na třikrát za měsíc!

Pokles četnosti intimních chvilek s partnerem je připisován zvyšujícímu se životnímu tempu a s ním související únavě z přepracovanosti. Pohodlnost vládne světem a lidé se kolikrát raději vyvalí doma před televizi, než by si trošku zařádili v peřinách. Civilizační choroby, mezi které patři také obezita a různé sexuální poruchy, také přispívají k poklesu sexuální aktivity.

Pokud bude sexuální frekvence nadále klesat, nejsou naše vyhlídky příliš veselé. Ovšem třeba dojde v tomto desetiletí k nové sexuální revoluci a vše se obrátí správným směrem.