Úterý 29. září 2020
Svátek slaví Michal, zítra Jeroným
Oblačno, déšť 14°C

Hromosvod ochrání život i majetek

18. února 2009 | 11:31

Zdá se vám otázka, jestli máte na domě hromosvod, zbytečná? Možná do vašeho příbytku nikdy neudeřil blesk a o hromosvod se zkrátka nestaráte. Vysvětlíme vám, proč ho potřebujete i jak ho kontrolovat.

Asi víte, že blesk je elektrický výboj v atmosféře a úder blesku představuje zkrat mezi mrakem a zemí, kdy se sestupující výboj z mraku spojí s výbojem ze země. Blesk o síle několika desítek až stovek tisíc ampér může způsobit nejen požár, ale i velké škody na elektroinstalaci nebo na elektronických přístrojích, a především vážně až smrtelně zranit lidí. Proto je důležité omezit pravděpodobnost takového nebezpečí hromosvodní soustavou.

 

Hromosvod ochrání život i majetek
Hromosvod ochrání život i majetek
Autor: SHUTTERSTOCK.COM

Jak to vlastně funguje
Pokud do domu uhodí blesk, hromosvod zachytí jeho úder a "odvede" ho do země. Když je uzemnění hromosvodné soustavy správně zapuštěné a dobře odizolované od samotného domu, dojde v zemi k bezpečné neutralizaci blesku. Proto je velmi důležité, aby instalaci i údržbu hromosvodů zajišťovali opravdoví odborníci. Hromosvod musí také procházet pravidelnou revizí, kterou provádějí revizní technici s licencí, a to nejméně jednou za pět let u běžných objektů (v případě rizikových budov, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu, pak jednou za dva roky). Nezapomeňte, že revize je rovněž nutná po každém úderu bleskem.

 

Na kolik vás to přijde?
Cena revizí se pohybuje od 600 do 1000 Kč u rodinných domků (1 až 2 svody), u činžovních domů od 1500 do 2000 Kč (4 až 5 svodů). A pokud si teprve budete hromosvody pořizovat, pak například u jednopatrového rodinného domu o ploše 100 m2 musíte mít 1 hromosvod se 4 svody, což vás vyjde zhruba na 23 až 27 000 Kč. Pozor – toto platí pro stavby, ke kterým se projektová dokumentace schválí po 1. 2. 2009.

 

Hromosvod ochrání i rodinný dům před případným nebezpečím.
Hromosvod ochrání i rodinný dům před případným nebezpečím.
Autor: archiv KM BETA

Měli byste ho mít?
Hromosvodnou soustavou se musí vybavit objekty, kde hrozí nebezpečí, že by mohlo dojít k ohrožení zdraví, případně životů lidí, nebo k velkým finančním škodám. Hlavně jde o zdravotnické objekty, některá školská zařízení, činžovní domy, průmyslové stavby a také domy umístěné na vyvýšeném místě. Rozhodně bychom je však doporučili všem majitelům rodinných domů i chalup a chat – berte hromosvod jako preventivní pojistku před potenciálním nebezpečím.
Problematika ochrany před bleskem se navíc od 1. února letošního roku řídí novým souborem evropských norem ČSN EN 62305. Co to znamená v praxi? Podle Jana Štolla z Ministerstva pro místní rozvoj ČR bleskosvody a zařízení, která tvoří jejich součást, nepotřebují rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas (§ 79 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) ani stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (§ 103 zákona č. 183/2006 Sb.).

 

Co dokáže kulový blesk?

Jedná se o atmosférický jev při bouřkovém počasí. Má podobu žluté až modré koule o průměru několika centimetrů až decimetrů, která se rychle pohybuje různými směry, aby tiše nebo výbuchem zanikla. V loňském roce tento přírodní úkaz zabil muže na chalupě v Jizerských horách a jiný způsobil požár půdy v domě na Uherskohradišťsku.

Hromosvod ochrání život i majetek
Hromosvod ochrání život i majetek
Autor: SHUTTERSTOCK.COM

Kde ještě číhá nebezpečí
Jak jsme už zmínili, bouřky ohrožují obecně všechny přístroje napájené elektřinou, tedy i vaše domácí elektrospotřebiče a elektroniku. "Blesk je totiž pulsní jev, který se někdy chová jako vysokofrekvenční proud. Jako elektrický fenomén tak má vliv na veškerá elektrická zařízení na zemi nejen v blízkosti bouřky. Stačí, aby blesk udeřil do elektrického vedení nebo jiného vodiče (telefonní vedení, datové kabely a podobně) a přepěťový impuls způsobený zásahem blesku hrozí poškozením nebo zničením spotřebičů v okruhu několika kilometrů. Počítače, audiotechnika, domácí videa, ovšem i domácí kuchyňské spotřebiče, plynové kotle - v každém z těchto přístrojů se dnes nachází elektronické obvody, které může bouřka nenávratně zničit," uvádí PhDr. Petr Kopáček z Hasičského záchranného sboru ČR.
Samotný hromosvod, který se většinou konstruuje na ochranu budovy před poškozením bleskem a před vznikem požáru od blesku, domácí elektrospotřebiče moc neochrání. Pojistky a jističe jsou proti úderu blesku téměř bezmocné, proto byste se měli na možné účinky bouřky připravit předem.

 

Hromosvod ochrání život i majetek
Hromosvod ochrání život i majetek
Autor: SHUTTERSTOCK.COM

 

Ochrana spotřebičů
Jak na to? Ještě před příchodem bouřky nebo když třeba jedete na víkend pryč, odpojte v domě od elektrické sítě spotřebiče, které nemusí být nutně v provozu (anténní přípojku od televize, telefonní linku od modemu počítače...). Pozor: Jen vypnout vypínač nebo jistič nestačí, musíte vytáhnout šňůru ze zásuvky. Někdy to však nejde – buď nejste doma, když se hlásí bouřka, nebo potřebujete, aby přístroje fungovaly. Řešení se nabízí v podobě takzvané přepěťové ochrany, (kterou bývají vybavené moderní elektrospotřebiče – informujte se o tom při nákupu v obchodě), případně vám ji doma instaluje odborná firma. Tento systém ohlídá elektrospotřebiče před výboji blesku, ale i náhlými výkyvy napětí v elektrické síti. "Svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí odvedou přepěťový impuls bezpečně do země nebo do takového místa, kde nezpůsobí škodu," vysvětluje Petr Kopáček. "Stejně jako v případě hromosvodů i tady platí jasná pravidla: vhodná zařízení a přístroje chránící váš dům před podobnými riziky byste měli vybrat až po konzultaci s kvalifikovanými odborníky a specializované firmě pak svěřit jejich instalaci a pravidelnou údržbu." Nenechte se ale ošálit - přepěťová ochrana nenahradí v žádném případě funkci hromosvodu.

Hromosvod ochrání život i majetek
Hromosvod ochrání život i majetek
Autor: SHUTTERSTOCK.COM

ODBORNÍK RADÍ

"Jímací systém klasického (pasivního) hromosvodu – to je vedení po střešním plášti, tvořené drátem a případně tyčemi – zachytí výboj blesku a svede ho na uzemňovací soustavu. Tak se při případném úderu zajistí svedení a rozptýlení výboje do země," vysvětluje Josef Konšal. "Druhou variantou je aktivní hromosvod, který vysílá elektrické impulsy. Hlavice tohoto hromosvodu, umístěná obvykle na kovové tyči o délce cca 4 až 5 metrů nad pláštěm střechy, vysílá do okolí vysokonapěťový signál (nepotřebuje žádné vnější napájení). Tím "nabízí" cestu blesku a snižuje pravděpodobnost úderu do ostatních částí objektu. Případný úder se pak svede jedním nebo dvěma svody do země, kde se pomocí uzemňovací soustavy rozptýlí."

Autor: Olga Trešlová