Vaše dítě si zaslouží nadstandardní vzdělání! | Pro ženy | Blesk.cz

Vaše dítě si zaslouží nadstandardní vzdělání!

3. března 2014 | 11:00
Prezentace klienta |

Jak vypadá ideální škola? Měla by být moderní, nebát se inovací vzdělávacích programů, chytře propojovat teoretické znalosti s praktickým životem, férová vůči studentům a samozřejmě by je měla také bavit.

EDUCAnet – gymnázium, střední odborná a základní škola Praha s.r.o., je moderní a netradiční škola, které nabízí studentům nadstandardní vzdělávání. Škola se prioritně zaměřuje na vzdělávání, které propojuje teoretické znalosti s praktickým životem a klade důraz na klíčové kompetence, které absolventům školy usnadňují vstup na vysoké školy či do pracovního procesu. Jako jedna z mála škol v České republice a v Praze se EDUCAnet Praha nebojí neustálých a tolik potřebných změn školního vzdělávacího programu dle aktuálních vzdělávacích potřeb žáků.

„Chceme – li budovat moderní a perspektivní vzdělávací proces, nesmíme se bránit časté změně vzdělávacího plánu a modernizovat ho nebo měnit, podle toho, jak se vyvíjí naše společnost. Naši snahou a cílem je připravovat dobré studenti, kteří se bez problému uchytí na vysokých školách nebo v pracovním životě. Jsme flexibilní, férová a kvalitní škola, které toto umí a nebojí se bojovat s časem.“ Uvedl Mgr. Jakub Pour.

První modernizací prošel školní vzdělávací program na podzim 2012. V rámci projektu OPPA – Inovace výuky přírodních věd, byl předělán vzdělávací program hlavně pro přírodovědné předměty. Škola si velmi dobře uvědomila, že upadající zájem žáků o studium přírodních věd je potřeba zastavit a přesvědčit žáky, že přírodovědné vzdělání má budoucnost. Při kompletní změně vzdělávacího programu vznikl nový a zcela originální předmět, který zajímavou a moderní formou propojuje veškeré přírodovědné předměty (biologie, chemie, fyzika a zeměpis) do jednoho s názvem science. Vybrané kapitoly těchto věd jsou spojeny učeny globálně a z pohledu všech věd. Toto unikátní a ojedinělé propojení uplatňuje tak potřebné mezipředmětové vztahy, kdy žáci získané poznatky z jednoho předmětu přenášejí do předmětu druhého, a studium tak náročných přírodních věd se pro mě poté často stává snazší a zábavnější.

Autor: EDUCAnet

V návaznosti se změnou výuky přírodních věd se zavedlo ve školním roce 2013/2014 toto mezipředmětové vzdělávání i do jiných předmětů. Vznikly tyto semináře: history (propojení dějepisu, politologie a mezinárodních vztahů), matematika v informatice (propojení finanční matematiky, informatiky a statistiky), historie a literatura v anglickém jazyce. Další změny ŠVP jsou plánovány na školní rok 2014/15.

Mezi hlavní přednosti naší školy patří velmi časté mezinárodní výjezdy studentů do zahraničí, při kterých se zdokonalují v cizích jazycích, rozvíjejí hlavně jazykové kompetence a poznávají nové země.

Škola v rámci mezinárodní spolupráce navázala partnerství s několika školami. Hlavní partnerskou školou je Marymount Academy v Montrealu. Na přelomu září a října 2013 se uskutečnila první vzájemná výměna, kdy naše škola cestovala do Kanady. Program, který škola MA pro nás připravila, nebral konce. Studenti se zúčastnili každodenní výuky, poznávali krásy Montrealu, jeho historii, ale dokonce i nákupní možnosti. Výjezd trval celkem 10 dnů a na jaře 2014 přijede kanadská škola k nám. Další mezinárodní výjezdy jsou organizovány v rámci projektu Comenius – partnerství škol. Tento projekt podpořený Evropskou unií, ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce, sjednocuje vybrané školy z EU na dané téma. My jako koordinátoři celého projektu jsme připravili projekt na téma Viribus Unitis („společnými silami“) – zachraňujeme svět. Zcela ekologický projekt se zabývá a řeší aktuální ekologické otázky a snaží se navrhnout vhodná a řešení. V rámci této kooperace škol je naplánováno několik mezinárodních meetingů, kde studenti a učitelé zapojených škol spolupracují na dané ekologické téma. Do zmíněné kooperace jsou začleněny tyto země – Slovinsko (Ljublaň), Finsko (Helsinky), Maďarsko (Budapešť), Řecko (Athény), Turecko (Yalova), Litva (Vilnius), Polsko (Krakov).

Škola při svém vzdělávání nezapomíná ani na své učitele, neboť pouze moderní a flexibilní učitel může kvalitně učit. Učitelé naší školy jsou pravidelně vzděláváni ve svých oborech, doplňují si vzdělání o aktuální a potřebné informace pro své obory, a to nejen na českých ale i na zahraničních univerzitách (University of Linköping, Oxford University, University of Barcelona a mnoho dalších.

Nezapomeňte navštívit webové stránky školy.

Autor: EDUCAnet