Hrozí vašemu dítětí sexuální zneužití? Poznejte to včas! | Pro ženy | Blesk.cz

Hrozí vašemu dítětí sexuální zneužití? Poznejte to včas!

17. ledna 2012 | 16:45

Psychologové varují, že po sexuálním zneužití mají děti následky na celý život. Jak poznáte varovné signály, že je vaše dítě zneužívané? A co radí dělat odborníci v takové situaci?

Bolest, pocit studu a ztráta zájmu o své okolí. To jsou příznaky, které se nejčastěji vyskytují u zanedbaných, týraných a hlavně pohlavně zneužívaných dětí.

Nejčastější znaky pohlavního zneužívání dětí:

Děti do 5 let:

* Nemají pocit jistoty a s nápadným strachem "visí" na rodičích.
* Děti hystericky křičí při přebalování, případně jsou hysterické při svlékání spodního prádla.
* Mají bolesti nebo záněty v krční, anální nebo genitální oblasti.
* Mají nepřítomný pohled, nešťastný výraz, smutnou náladu.
* Projevuje se rozpačitost, agresivita, odtažitost.
* Mají problémy s jídlem, budí se zlými sny, pomočují se (před tím se už nepomočovaly).
* Při hře s panenkami nebo jinými dětmi příliš zasvěceně napodobují sexuální chování.
* Naznačují kreslení pohlavních orgánů.
* Ztrácejí zájem o zábavné aktivity, o pohádky, hry s jinými dětmi.
* Používají neobvykle neslušná slova a fráze, které se pravděpodobně naučily od zneuživatele.
*  Říkají o sobě, že jsou zlobivé a k ničemu.

Děti od 5 do 12 let:

* Naznačují, že něco vědí nebo mají určité tajemství, které však nemohou nikomu prozradit.
* Hovoří o jakémsi problému svého kamaráda.

* Začínají lhát, krást, nadávat s cílem upoutat na sebe pozornost.
* Mají u sebe nevysvětlitelné sumy peněz nebo dárky.
* Mají děsivé sny, začínají se občas pomočovat.
* Přestávají se radovat z dříve oblíbených činností.
* Neochotně se svlékají před tělocvikem.
* Bez vysvětlitelného důvodu začínají nesnášet nějakou dospělou osobu, nechtějí, aby se o ně dříve oblíbená osoba starala.
* Kreslí sexuálně inspirované obrázky - mohou znázorňovat i akt zneužití.
* Trpí infekcemi močových cest, krvácením nebo zvýšenou citlivostí v genitální nebo anální oblasti.
* Mají problémy s jídlem - nechutenství nebo přejídání.
* Mají deprese, může dojít i k pokusům o sebevraždu.
* Mají o sobě špatné mínění, mají sklony k sebepoškozování.
* Utíkají z domova.
* Pokoušejí se sexuální zneužít další děti.
* Vymýšlejí si výmluvy, aby nemusely jít domů.
* Říkají o sobě, že nestojí za nic a nic z nich nebude.

Děti starší než 13 let:

*Chronická deprese, sklony k sebevraždě.
* Drogy, nadměrné množství alkoholu.

* Trpí ztrátou paměti.
* Mají obavy z konkrétních lidí.
* Výrazně přebírají rodičovskou roli - starají se v domácnosti o všechny a o všechno, jen ne o sebe.
* Chronicky trpí noční můrou, bojí se tmy.
* Jsou neschopné soustředit se.
* Vyprávějí o svých známých, že je kdysi někdo zneužil.
* Izolují se od ostatních dětí.
* Mají prudké výbuchy hněvu.
* Mají pocity viny.

(Zdroj: ÚVZ SR - znaky zpracované podle Eliotová, M., 1995)

Dětská psycholožka Daniela Bolgáčová: Následky mohou být na celý život


Sexuální zneužití zanechá na psychice dítěte velmi velké následky. Dítě má pak ze všeho strach a nedůvěru vůči lidem. Řeší se dlouhodobou psychologickou terapií, která může být i celoživotní. Psychické ponížení může způsobit v dospělosti problém při hledání partnera či odmítání sexuality jako takové. Obrovským problémem je zneužívání v rodině. Z praxe mám případ zneužívání dítěte, kde o tom matka věděla, ale z obavy o ztrátu partnera mlčela. Právě v takovém případě, pokud dítě takto zklamou nejbližší, hrozí, že už nebude nikomu důvěřovat.

Policie radí rodičům:

1. Naučte dítě, aby se vám nebálo svěřit s jakýmkoliv problémem a buďte stále oporou.

2. Upozorněte dítě, že nikdo, dokonce ani učitel nebo blízký příbuzný nemá právo dotýkat se ho způsobem, které mu je nepříjemné. Misí vědět, že je v pořádku, pokud řekne ne, odejde a řekne to dospělé osobě, které důvěřuje.

3. Nenuťte dítě k polibku ani objetí, pokud samo nechce, naučte ho udržet si svou intimní zónu a odmítnout.

4. Učte ho, že se má držet stranou od osob, které se potulují kolem dětských hřišť a škol.

5. Pokud je vaše dítě sexuálně obtěžováno, ohlaste to okamžitě na policii!

Autor: lesk.sk, Kbak