Úterý 5. března 2024
Svátek slaví Kazimír, zítra Miroslav
Oblačno, déšť 10°C

ABA školka: Šance pro děti s poruchou autistického spektra

7. července 2022 | 06:00

Počet dětí s poruchami autistického spektra rok od roku narůstá. Potřebují speciální přístup i péči a čím dříve se začne s vhodnou terapií, tím je vyšší šance, že se zařadí do běžného života. Jednou z možností je ABA terapie, kterou praktikuje jediná školka u nás. “Neměli jsme se s vlastním dítětem na koho obrátit,” vysvětluje svou motivaci k založení speciální školky pro autistické děti Marek Semerád, předseda spolku Vulnus curare, která je zřizovatelem ABA školky.

Co vás vedlo k založení školky pro autistické děti?

Začal jsem se o autismus zajímat, když jsme zjistili, že naše mladší dcera má PAS (postižení autistického spektra) a jako rodiče jsme zjistili, že pro tyto děti není v České republice žádná odpovídající péče, která by reflektovala trendy v péči. Jinými slovy aby měli dostupnou behaviorální analýzu, což je jediná vědecky uznávaná metoda PAS na celém světě. To byl ten prvotní impuls. Neměli jsme se s vlastním dítětem na koho obrátit.

Autismus

Postižení autistického spektra (PAS) je vývojová porucha. Ovlivňuje to, jak děti interagují a komunikují s ostatními. Porucha se nazývá porucha spektra, protože děti mohou být kdekoli v autistickém spektru, mají různou míru autismu, proto se každé autistické dítě liší. Děti s PAS začínají vykazovat příznaky již v raném věku, které přetrvávají během dětství a dospělosti. Lékaři často nevědí, proč se u některých dětí PAS rozvine, může za to spousta okolností. Může to být kombinace genů, se kterými se narodily, a něčeho v jejich prostředí, které tyto geny spouští.

Video se připravuje ...
Podcast Maminka: Smí být rodiče u svých dětí, když jsou v nemocnici? • VIDEO: Videohub

Čím se liší od klasických školek?

Naše školka jede podle ABA terapie, což je jediná vědecky uznávaná metoda, která pomáhá dětem s PAS. Pokud děti dostanou terapii odmalička, tak by v dospělém věku měli být schopni samostatného života. Jsme jediná škola a školka, která ABA terapii praktikuje. Žádná jiná taková u nás není bohužel k dispozici. Ve Spojených státech je to běžně dostupné a dokonce financované z veřejného pojištění. Další odlišnost je, že máme na každé dítě jedno, respektive dva asistenty, a samozřejmě těch dětí je u nás daleko méně než v běžné školce. Máme základní školu, kde jsou čtyři děti. Ta funguje první rok. A v mateřské škole máme šestnáct dětí.

Jsou všechny v jedné třídě?

Ne, jsou ve třech třídách.

Jak mezi sebou navazují vztahy? Přijímají se bez problémů?

Autistické děti už z podstaty toho onemocnění vztahy nenavazují. Neznamená to, že by si spolu nehráli, ale jsou tam sami za sebe. Žádný kolektiv tam nevzniká, protože autisti jsou obráceni do sebe a mají problém navázat vztah s rodiči natož se spolužáky. Pokud si hrají, tak je to řízená činnost od terapeutek, které se snaží děti zaměstnat, aby společně něco vytvářely a aby pochopily, že je to dobré a že je to posune.

A když přibude nový člen? Nenesou to hůře?

Určitě ne. Je tam individuální péče. ABA je založena na tom, že je jeden terapeut na jedno dítě. Většina školní docházky pracuje na principu jeden školák versus jeden terapeut. Je tam spousta personálu.

Mají speciální školení?

Určitě. Mají školení, abychom byli uznávaní Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a všichni jsou navíc proškolení na ABA terapii, protože naše školka má supervizi z Kanady.

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA)

Behaviorální analýza vychází z principů učení a chování – behaviorismu. Zabývá se funkčním vztahem mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy se snaží zjistit, proč určité chování vzniká a jak ho modifikovat. Pomocí metodologie ABA se eliminuje nežádoucí chování, děti se učí novým dovednostem, posiluje se adaptace, sebeobsluha, zlepšuje komunikace, učení a sociální interakce. Metodika ABA je velmi propracovaná, vždy je plán intervence s dítětem nastaven přísně individuálně, je „ušit na míru“ konkrétního dítěte.

 

Máte den otevřených dveří? Nebo se mohou rodiče přijít podívat individuálně?

Rodiče se mohou přijít kdykoliv podívat a sejít se s paní ředitelkou. A zápisy máme nepřetržitě celý rok.

Jak probíhá zápis? Musí děti něco umět jako v klasické školce?

Nezkoušíme je. Máme řadu případů, kdy je učíme, aby chodili na záchod. Tam to není ani na místě. Jsme rádi, pokud děti něco umí, ale není to pro nás stěžejní. Pokud má dítě silnou dysfázii, nebo má prokázaný autismus, tak ho přijmeme.

Máte věkové omezení?

Mateřská škola je do 6 či 7 let a základní školu máme první stupeň.

Jak se děti srovnávají se změnou prostředí?

Stejně jako pro každé dítě je to náročné. Řídíme se přáním rodičů, podle vnímání učitelky a naší terapeutky spolupracující s terapeutkou z Kanady, která ji dává supervizi. Věnujeme se každému dítěti individuálně a rodiče mohou zůstat podle potřeby.

Máte nějak speciálně vybavené prostory?

Určitě. Jsou vybavené logopedickými a ergoterapeutickými pomůckami, aby se děti co nejvíce rozvíjely.

Jste vybavení i na agresivní děti?

Samozřejmě. Nemáme tuto zkušenost, protože agrese vzrůstá s věkem. U předškolních dětí nebývá, protože nemá potřeby, které nedokáže sdělit. Často ani nemluví. Agresivita vzrůstá s věkem, kdy jsou děti frustrované z toho, že jim svět nerozumí. Začíná to třeba v osmi letech, kdy zdravé děti něco provedou a vymlouvají se, lžou nebo vyvádějí. Autistické děti nedokážou sdělit své pocity a z toho vzniká agresivita vedená proti sobě nebo proti druhým. Ale vysloveně agresivní dítě ve školce ani ve škole nemáme.

Běžný den jako v klasické školce

“Režim je stejný jako v klasické školce, do kterého zakomponováváme individuální nácviky dětí podle stanovených rozvojových programů,” říká zástupkyně ředitelky Kristýna Hrdá. Rodiče přivádějí do školky děti od půl 8 do půl 9. Pak začínají skupinové aktivity jako například společné zpívání a hraní na nástroje. Základem dopoledne je ergoterapie a zlepšení pohybu. “Máme různé místnosti, kde se mohou děti v klidu s terapeutem věnovat individuálním nácvikům se speciálními pomůckami,” popisuje Kristýna Hrdá s tím, že se snaží dítě maximálně rozvíjet podle jeho možností. Součástí školky je i bazén a velké pískoviště, kde děti tráví za hezkého počasí spoustu času. “Naše děti milují vodu a je to pro ně velká zábava,” dodává Kristýna Hrdá. Po obědě přichází čas spánku a odpoledne pokračují v aktivitách a terapeutických plánech. Cílem je rozvoj dítěte a jeho spokojenost.

Je integrace do běžné školy vaším cílem?

To je vize. Pokud by to tak bylo, budeme všichni šťastní. Snažíme se o to ve všech případech. Cílem je, aby děti chodily do základní školy s asistentem. Nicméně pokud má dítě ve třech letech diagnostikovaný autismus, tak je téměř nereálné, aby chodilo do běžné základní školy byť s asistentem a mělo například hodiny matematiky. To se dá ovlivnit u tříletých dětí s dysfázii, ale pokud mají autismus, je to pro ně nereálné a nic jim to ani nedá. Vnímají svět úplně jinak. V naprosté většině je to spojené s mentálním postižením nebo handicapem. Je dobré, když mají ve svém okolí lidi, kteří se je snaží adaptovat na prostředí dalšího života. I my se snažíme spolupracovat s dalšími klasickými školkami třeba na společné hudební nebo výtvarné výchově. Tam to jde, ale ve škole už jsou ty rozdíly velké.

ABA školka

Soukromá mateřská škola v Cerhenicích specializující se na děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. Zřizovatelem je zapsaný spolek Vulnus Curare, který si klade za cíl podpořit vzdělávání a rozvoj dětí s autismem. Jako jediná mateřinka u nás praktikuje ABA terapii.

Autor: REDAKCE