Úterý 21. května 2024
Svátek slaví Monika, zítra Emil
Oblačno, déšť 22°C

Rakovina prsu - PROTONY léčí bez kompromisů

22. února 2016 | 00:00
Prezentace klienta |

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním u žen a druhou nejčastější příčinou úmrtí na onkologické onemocnění. Jen v České republice v roce 2012 onemocnělo rakovinou prsu nově 6852 žen, z nichž přibližně 10% bylo ve věku pod 45 let a 20 % ve věku pod 50 let. Zhruba 75% žen má v době diagnosy onemocnění I nebo II stadia, tedy onemocnění, kde se předpokládá po léčbě dlouhá doba dožití. 

I když rakovina prsu je samozřejmě onemocnění, které může mít fatální důsledky, díky včasné diagnostice a novým technologiím stoupá  šance na úspěšnou léčbu.  Teď tyto šance zvyšuje i protonová léčba.

V léčbě rakoviny prsu se dnes často kombinuje více způsobů léčby jako chirurgie, hormonální léčba chemoterapie, biologická léčba a radioterapie, tedy ozařování.

Autor: Shutterstock.com

Ozařování je doporučováno v případech, kdy je odstraněna pouze část prsu, nebo u pokročilého nálezu nebo rakoviny prsu, která se rozšířila do lymfatických uzlin, a to i po mastektomii. Často se tedy ozařování musí provádět tak, že se ozáří i hrudní stěna a mízní uzliny umístěné v podpaží a podél klíční kosti a vnitřní mléčné žlázy podél hrudní kosti.  U rakoviny, která se vyvíjí v levém prsu, je tato jinak účinná metoda problematická, protože sebou nese vysoké riziko ozáření srdce, v důsledku jeho anatomické blízkosti u prsní tkáně. Podobně to platí pro část plic v případech, kdy je třeba ozařovat i část hrudní stěny. Pokud je indikováno ozařování lymfatických uzlin, pak běžné ozařování zasáhne zbytečně i srdce a plíce.  V těchto případech mluvíme o kardiotoxicitě nebo pneumotoxicitě onkologické léčby, tedy o vedlejších nežádoucích účincích na kardiovaskulární nebo dýchací systém. Kardiotoxicita se tak může po ukončené, a z hlediska léčby nádoru úspěšné léčbě, projevit v horizontu několika let jako srdeční selhání, arytmie, hypertenze, srdeční infarkt apod.

Právě z důvodu, že včasná léčba je vysoce účinná a dává šanci na dlouhé dožití, je klíčovým faktorem při volbě léčebné metody právě její toxicita neboli škodlivost.

Protonové centrum v Praze zahájilo program léčby karcinomu prsu.  Ze všech možných přístupů totiž právě protonová terapie splňuje požadavek na redukci dávek na oba kritické orgány (srdce a plíce) zároveň, snižuje riziko vzniku sekundárních nádorů z ozáření díky snížení celkové dávky na organismus.

Autor: Proton Therapy Center Czech s.r.o.

Protonová terapie využívá fyzikální vlastnosti protonového svazku, jehož předností je přesné zacílení a uvolnění dávky energie přímo v nádoru s minimálním zasažením okolních tkání. Pokud by snížení rizik měla dosáhnout fotonová radioterapie, musela by se snížit dávka záření, což by vedlo k nedostatečnému ozáření a neúplné léčbě.

VÝHODY PROTONOVÉ TERAPIE

  • Přesné zacílení protonového paprsku
  • Vynikající pokrytí cílového objemu
  • Chrání srdce, plíce, míchu a druhý prs
  • Snižuje riziko vzniku sekundárních nádorů
  • Proton lze použít při opakovaném záření

VÝHODY PROTONOVÉ TERAPIE u levého prsu oproti běžné radioterapii:

  • Dávka na srdce nižší o 99%
  • Dávka na plíce nižší o 81%
  • Dávka na druhý prs nižší o 96%

Autor: Proton Therapy Center Czech s.r.o.

Výhody protonové terapie zdůrazňuje i primář PTC MUDr. Jiří Kubeš: „Běžné ozařování fotony již narazilo na svůj fyzikální limit a nedá se předpokládat, že další technologický vývoj zásadně pomůže v dalším snižování dávek na rizikové orgány, ale díky PROTONOVÉ TERAPII je možné srdce i plíce uchránit“.

Protonová terapie dává i šanci v případě druhého ozáření. Pokud se totiž nádor vrátil po běžné radioterapii, možnost léčby je omezena a druhé kolo radiační léčby často nebývá možné vzhledem k vysokému nebezpečí poškození životně důležitých orgánů a tkání. Protonovou terapii však lze použít i v tomto případě nezbytného opakovaného ozáření. 

Autor: Proton Therapy Center Czech s.r.o.

Protonové centrum v Praze je nejmodernější pracoviště svého druhu v Evropě a jeho lékaři využívají protonovou terapii s modulovanou intenzitou (IMPT). Tato technologie jim umožňuje více selektivně umístit vysokou dávku záření do nádoru a zároveň snížit dávku na okolní důležité orgány a tím snižují rizika vedlejších účinků konvenční radioterapie.

Protonová terapie je léčba bez kompromisů – léčí a myslí na vaši budoucnost. Objednejte se na konzultaci zdarma na 222 999 000 nebo pacient@ptc.cz nebo www.ptc.cz

Video se připravuje ...