Zmražené sperma – nový hit v Česku! | Pro ženy | Blesk.cz

Zmražené sperma – nový hit v Česku!

25. února 2014 | 00:00
Prezentace klienta |

Každý rok přibývá v ČR i ve světě počet lidí, kteří se dozvědí, že kvůli neplodnosti nemohou počít dítě přirozenou cestou. Důvodem přitom čím dál častěji bývá životní styl a odkládání početí do pozdějšího věku. Klinické centrum ISCARE se chystá v roce 2014 aktivně podporovat osvětu v oblasti neplodnosti a pomocí kampaně přesvědčit především mladé lidi, že prevence je důležitá.

Social Freezing je výraz pro preventivní zamrazování spermií a oocytů, tedy mužských a ženských zárodečných buněk, za účelem jejich pozdějšího využití. Preventivní zmražení spermií a vajíček podstupuje řada mužů a žen ve věku kolem 20 let. Chtějí získat jistotu početí dítěte i v případě, že v budoucnu budou v důsledku nehody, nemoci nebo životního stylu neplodní. „U nás tomu tak zatím není, a my to chceme změnit. Mladí lidé by měli vědět, že prevence je důležitá a že preventivní zmražení spermií či vajíček jim v budoucnu zajistí rodinu,“ vysvětlit důvody ředitel kliniky ISCARE František Lambert.

Strašáci neplodnosti – nehody i notebooky

Statistiky lékařů jsou neúprosné – plodnost žen a kvalita spermií u mužů dlouhodobě klesá. Svůj díl na tom nese špatný životní styl, kouření, alkohol, notebook na stehnech, mobil v kapse či těsné spodní prádlo, u žen pak především odkládání početí (například kvůli kariéře) do věku, kdy šance na přirozené početí rapidně klesá. Neplodnost hrozí také v případě úrazů či při podstoupení chemoterapie v případě rakoviny reprodukčních orgánů. „Všechny tyto aspekty vedou k vzrůstajícímu počtu asistovaných reprodukcí, které jsou časově i finančně nákladné,“ vysvětluje MUDr. Jaroslav Hulvert, primář IVF kliniky centra ISCARE.

Veškeré informace o rizicích neplodnosti a prevenci se dozvíte na webu http://www.socialfreezing.cz/