Neděle 19. května 2024
Svátek slaví Ivo, zítra Zbyšek
Oblačno, bouřka 20°C

10 otázek pro odborníka: Na dovolenou bez pojištění? Abyste se nevrátili s dluhy…

11. června 2014 | 09:00

Pokud cestujete do zahraničí, rozhodně nevyrážejte bez odpovídajícího pojištění. Nemusí vás potkat žádná potíž, ať už zdravotní či jiná, pokud se tak ale stane, je tu riziko, že se domů vrátíte s milionovými dluhy. Jaký typ pojištění je pro cesty do zahraničí zcela nezbytný, co si můžete pojistit navíc a na co se nejčastěji zapomíná, říká Jolana Ackermannová z České asociace pojišťoven.

Mnoho lidí cestuje do zahraničí s pojištěním „na platební kartě“. Co tento produkt zahrnuje a je pro běžnou dovolenou dostačující?

Pojištění k platební kartě patří mezi komerční cestovní pojištění. Jeho parametry a limity pojistného plnění se však mohou lišit u jednotlivých typů platební karty. Pokud se rozhodneme vycestovat s tímto pojištěním, je vhodné před cestou prověřit jeho rozsah. Problémem může být nedostatečné pojistné krytí, omezená může být délka pobytu v cizině, územní platnost nebo rizikovost aktivit, které na cestě podnikáte.

Pro jaké případy je pak dobré připojištění? Odvíjí se to od povahy dovolené nebo může být určujícím faktorem i určitá destinace?

Rizika spojená s odpočinkovým pobytem v hotelovém rezortu zpravidla kryje běžné cestovní pojištění. Pokud však budete v rámci pobytové dovolené v hotelu provozovat i rizikovější sporty, je třeba připojištění. Každá pojišťovna má v rámci pojistných podmínek stanoveno, co je a co není rizikovým sportem, na co se vztahuje standardní cestovní pojištění a jaké druhy sportů jsou z pojištění vyloučeny. Rizikové a nebezpečné sporty bývají většinou ve výlukách, některé pojišťovny přesto tyto činnosti pojišťují.

Je rozdíl v požadavcích na pojištění při cestě do zemí Evropské unie a do zbytku světa?

Pro cesty po Evropě je pro pojištění léčebných výloh dostačující limit pojistného plnění v rozsahu 2 – 3 miliónů korun, pro ostatní destinace by měl být dvojnásobný. Zejména to platí pro USA, kde jsou náklady na ošetření výrazně vyšší. Z toho důvodu je do USA a exotických zemích pojistné i dražší.

Existují i případy, kdy pojišťovny nehodlají případná rizika nést?

Případy, kde pojišťovny nejsou ochotny nést riziko, řeší předem definované výluky z pojištění. U všech pojišťoven jsou ve výluce pojistné události, které nastanou v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiných omamných látek. Dále pojišťovna není povinna plnit v případě, že k události dojde z důvodu úmyslného jednání pojištěného či jiné osoby z jeho podnětu. Ve výluce jsou též události související s chronickým onemocněním či úrazem existujícím již před nebo při sjednání pojištění, nebo léčení či operace vztahující se k těhotenství, event. předčasnému narození dítěte (v pojistných podmínkách je vždy stanoveno, do jaké doby se pojištění na tyto případy vztahuje). V neposlední řadě jsou ve výlukách definovány sporty, které pojišťovna vnímá jako extrémní a nepojistí je.

Co všechno lze při cestování do zahraničí či před ním pojistit?

Pojištění léčebných výloh je základ cestovního pojištění. Připojistit je ale možné též riziko úrazu, dále lze připojistit pojištění rizikových sportů (nejsou-li součástí základního pojištění), pojištění zavazadel, pojištění storna zájezdu/cestovní služby (pokud cestujete s cestovní kanceláří) nebo například pojištění právní ochrany.

Na co nejčastěji turisté zapomínají nebo jakou položku podceňují?

Turisté často zapomínají na sjednání pojištění odpovědnosti. Přitom může lehce každý při provozování sportů nebo jiných aktivit způsobit nechtěně někomu jinému škodu na zdraví – např. při jízdě na kole, kolečkových bruslích, při skocích do vody v bazénu apod. Nároky poškozeného z takové události se přitom mohou pohybovat ve stovkách tisíc korun, zejména vyžádá-li si úraz dlouhodobé léčení a ušlý zisk poškozeného. Pojištění odpovědnosti kryje i finanční škody na majetku – pokud omylem zničíte koberec, rozbijete okno v hotelu atp.

Doporučila byste ještě nějaké další praktické druhy pojištění?

Některé pojišťovny již nabízí možnost sjednat v rámci cestovního pojištění i pojištění opuštěné domácnosti. To se vztahuje na krádeže nebo vandalizmus i na škody způsobené požárem. V nabídce najdete i možnost sjednání krátkodobého havarijního pojištění pro ty, kteří jedou na zahraniční dovolenou vlastním vozidlem.

Lze jmenovat i některý z produktů, který se hodí také při cestě po Čechách?

Pro tuzemské pobyty je možné sjednat krátkodobé úrazové pojištění.

Jaké pojistné události řeší našinci (resp. pojišťovny) v zahraničí nejčastěji?

Obecně jsou v letní sezóně nejčastějšími pojistnými událostmi žaludeční a střevní potíže, kožní problémy (alergie a popáleniny od slunce), drobné odřeniny a zlomeniny končetin, středoušní záněty, záněty horních a dolních dýchacích cest, z vážnějších pojistných událostí jsou to srdeční a mozkové příhody, které často souvisí se změnou klimatu.

Co domácí mazlíčci – potřebují i oni nějaké pojištění, pokud cestují s námi?

Pokud cestujeme se psem na dovolenou, můžeme si ho pojistit v rámci cestovního pojištění. Z toho pak mohou být hrazeny zejména náklady na veterinární ošetření. V rámci cestovního pojištění lze také sjednat pojištění odpovědnosti za škodu, které zahrnuje i případné škody způsobené vaším psem – pokud pes někoho pokouše nebo shodí drahý předmět apod. Standardně ale všechny pojišťovny cestovní pojištění pro domácí mazlíčky nenabízejí. Některé zase umožňují pojistit odpovědnostní škody, nikoli veterinární péči.

Autor: Kateřina Matoušová
Video se připravuje ...