Úterý 26. září 2023
Svátek slaví Andrea, zítra Jonáš
Oblačno 20°C

Nemoci z povolání: Trpí skoro všichni

Stavební dělník může trpět poškozením kloubů z vibrací.
30. listopadu 2009 | 05:00

Obráběč kovů s ekzémem rukou, nahluchlý střelmistr nebo pekař s astmatem. Všichni tři mají jedno společné – trpí nemocí z povolání.

Nejrůznější alergie, tuberkulóza, nádorová onemocnění, ale také svrab, nebo dokonce malárie. Paleta nemocí, které si lidé odnášejí jako následek svého povolání, je neuvěřitelně rozmanitá. Tyto nemoci se přitom nevyhýbají téměř žádné profesi. Na zdravotní sestřičky můžou pacienti přenést žloutenku nebo svrab. Zaměstnance, kteří sedí v kanceláři u počítače, bolí krk a záda, lesní dělníci, hajní nebo veterináři zase často chytí od klíšťat lymeskou boreliózu a virovou encefalitidu. Podle odborníků ale nejčastěji nemocí z povolání onemocní lidé, kteří příliš jednostranně přetěžují nějakou část těla. Na vlastní kůži to tak zažívají například montážní dělníci, zámečníci nebo foukači skla, kteří neustále zatěžují jednu ruku, a tím si poškozují šlachy a klouby.

„Nemocí z povolání u nás dlouhodobě ubývá, vloni jsem uznali zhruba 1300 nemocí z povolání,“ říká přednosta Kliniky pracovního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Petr Brhel. „Markantní je pokles nemocí přenosných z člověka na člověka nebo ze zvířat na člověka, ale také třeba zaprášení plic u horníků,“ dodává MUDr. Petr Brhel. Nejméně početnou skupinou jsou přitom podle něj profesní poruchy hlasu u hlasových profesionálů, jako jsou například učitelé, herci a zpěváci.

Zákon: Na tohle máte nárok

Pokud lékaři určili, že trpíte nemocí z povolání, máte nárok hned na několik druhů náhrad.

* Náhrada za ztrátu na výdělku
Během pracovní neschopnosti vám musí zaměstnavatel doplácet rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené nemocí z povolání a plnou výší nemocenské. Za dobu pracovní neschopnosti dostanete stejné peníze, jako kdybyste normálně pracovali. Pokud po uzdravení nemůžete vykonávat svou původní práci, ale jen jinou, méně náročnou (a hůře placenou), musí vám zaměstnavatel každý měsíc dorovnávat ztrátu na výdělku, a to až do vašich 65 let. Stejně tak pokud kvůli nemoci z povolání skončíte v invalidním důchodu, dorovná vám zaměstnavatel rozdíl mezi důchodem a dřívějším platem.

* Náhrada za bolest a náhrada za ztížení společenského uplatnění
Nárok na bolestné vzniká prakticky vždy, protože za bolest se považuje každé tělesné a duševní strádání. Při ztížení společenského uplatnění se jedná o trvalé následky škody na zdraví, které mají prokazatelný nepříznivý vliv na vaše uplatnění v životě a společnosti, a to s ohledem na váš věk v době vzniku škody na zdraví. O tyto posudky si ale musíte na středisku nemocí z povolání sami požádat a zaplatit si je, protože nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

* Náhrada za náklady spojené s léčením
Jde o náklady prokazatelně vzniklé nad rámec bezplatného zdravotního pojištění při vlastním ošetření, ale i za doplatky na léky, zvýšené náklady na některé zdravotnické pomůcky nebo prostředky, které nejsou plně hrazeny (např. speciální obuv, sluchadla, speciální protézy, invalidní vozíky apod.), dále zvýšené náklady na stravování, na dopravu na rehabilitaci, náklady spojené s návštěvami ošetřovaného apod.

15 nejčastějích otázek k nemocem z povolání

Na otázky odpovídá přednosta Kliniky pracovního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně prof. MUDr. Petr Brhel

1. Co je nemoc z povolání?

Nemoc z povolání je nemoc, která vznikla v důsledku nepříznivého působení chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů a je při tom uvedena v seznamu nemocí z povolání. To znamená, že nemoc, která v seznamu nemocí z povolání uvedena není, nemůže být za nemoc z povolání uznána. Seznam nemocí z povolání je stanoven přílohou nařízení vlády č. 290/1995 Sb.
V současnosti je připraven návrh na doplnění seznamu o několik dalších nemocí, který bude projednán vládou.

2. Jaké jsou nejčastější nemocí z povolání?
Za nemoc z povolání bývají nejčastěji uznány nemoci nervů, kloubů a šlach končetin způsobené jejich jednostranným dlouhodobým a nadměrným přetěžováním nebo otřesy přenášenými na ruce z vibrujících nástrojů a zařízení. Patří sem také ekzémy rukou, infekční nemoci, zaprášení plic u horníků, průduškové astma, rakovina plic nebo nedoslýchavost způsobená hlukem na pracovišti.

3. Kdo rozhoduje, že nemoc, kterou trpím, je nemocí z povolání?
Uznat nemoc z povolání vám může pouze středisko nemocí z povolání, a to u pracujících podle místa pracoviště, u důchodců podle jejich bydliště. V praxi to znamená, že si nemůžete svobodně zvolit lékaře, ale vaši nemoc musí posoudit a uznat jen k tomu určené pracoviště.

4. Kde najdu, pod jaké středisko nemocí z povolání patřím?
Úplný seznam středisek nemocí z povolání a jejich spádových oblastí v České republice najdete na adrese http://nemocizpovolani.cz.

5. Jak mám postupovat, když se domnívám, že trpím nemocí z povolání?
Navštívíte svého praktického lékaře nebo odborného lékaře, u kterého se s daným problémem léčíte. Ten vám vystaví lékařskou zprávu, s níž vás odešle na spádové středisko nemocí z povolání.

6. Praktický lékař mé problémy zlehčuje. Můžu se o své nemoci přijít poradit i bez doporučení?
Ano, můžete. Ale středisko nemocí z povolání si od vašeho lékaře stejně vyžádá vaši dokumentaci a požádá ho o vyjádření, které vaše onemocnění má být z hlediska možné nemoci z povolání konkrétně posouzeno.

7. Musí mě na středisku nemocí z povolání kompletně vyšetřit?
Ne, úkolem střediska nemocí z povolání je posoudit (na základě už proběhlých vyšetření), jestli může být vaše konkrétní onemocnění opravdu nemocí z povolání, pokud ano, doplní  u některých nemocí další speciální vyšetření.

8. Jaký je postup při uznávání nemoci z povolání?
Lékař ve středisku nemocí z povolání si prostuduje vaší zdravotní dokumentaci. Pokud usoudí, že se opravdu může jednat o nemoc z povolání, vyšetří vás a případně pošle na další odborná vyšetření. Podle nich pak ověří diagnózu nemoci a stanoví stupeň její závažnosti. Jestli je vaše diagnóza uvedená v seznamu nemocí z povolání, musí se ještě ověřit, jestli jste u svého zaměstnavatele pracovali za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání.

9. Kdo a jak ověřuje pracovní podmínky, které vedly k nemoci z povolání?
Pracovníci krajské hygienické stanice vyšetří pracovní podmínky přímo u vás v práci za přítomnosti vašeho zaměstnavatele. Je důležité, abyste u tohoto šetření byli a uvedli všechny práce, které jste vykonávali. Hygienci pak sepíší protokol a vyjádří se, jestli jste opravdu pracovali za podmínek, z nichž vzniká nemoc z povolání. Teprve pak může středisko nemocí z povolání rozhodnout, jestli máte nemoc z povolání a vystaví vám lékařský posudek.

10. Je rozhodnutí střediska nemocí z povolání konečné?
Pokud vy nebo naopak, váš zaměstnavatel nesouhlasíte se závěrem lékařského posudku, můžete do 15 dnů po jeho doručení podat odvolání vedoucímu zdravotnického zařízení, které lékařský posudek vydalo. Pokud vám vedoucí tohoto zdravotnického zařízení nevyhoví, řeší odvolání vyšší orgán (tj. u fakultních nemocnic ministerstvo zdravotnictví, u většiny ostatních zdravotnických zařízení krajský úřad-odbor zdravotnictví). Jejich rozhodnutí je konečné. Jako poslední možné řešení zbývá potom soud.

11. Musí nemoc z povolání vzniknout jen během doby, kdy pracuji u zaměstnavatele?
Nemusí, ale je nutné vědět, o jakou konkrétní nemoc se jedná. Některé nemoci z povolání totiž můžou vzniknout jen po dobu práce u odpovědného zaměstnavatele (např. akutní otravy), jiné mohou vzniknout až desetiletí po opuštění práce, při níž byl postižený vystaven ztíženým pracovním podmínkám (např. zaprášení plic u horníků nebo nádorová onemocnění z práce v uranových dolech).

12. Kdo odpovídá za škodu způsobenou nemocí z povolání?
Odpovídá za ni ten zaměstnavatel, u něhož jste pracovali naposledy za podmínek, z nichž vzniká nemoc z povolání.

13. Kdo konkrétně mi škodu zaplatí?
Se svými nároky se musíte obrátit přímo na odpovědného zaměstnavatele. Všichni zaměstnavatelé musí mít uzavřeno povinné zákonné pojištění u jedné ze dvou státem určených pojištoven pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

14. Jsou nemoci z povolání vyléčitelné?
Záleží na konkrétní nemoci. Např. některé nemoci kožní, poškození cév z vibrací nebo některé lehké akutní otravy se zcela vyléčí, už jen tím, že nejste vystaveni podmínkám, které nemoc vyvolaly. Další nemoci (např. poškození nervů z vibrací, nemoci šlach a šlachových úponů) se dají vyléčit. Jiné nemoci jsou ale zatím nevyléčitelné (např. zaprášení plic prachem s obsahem křemene či azbestu, degenerativní onemocnění kloubů, poškození sluchu z hluku).

15. Je možné ukončit trvání nemoci z povolání?
Řada nemocí z povolání je vyléčitelná naprosto stejně jako běžné o nemoci. Pokud při dispenzární prohlídce středisko nemoci z povolání zjistí, že nemoc z povolání nadále netrvá, je povinno o této skutečnosti vystavit lékařský posudek.

Autor: Radka Růžičková
Video se připravuje ...