Neděle 10. prosince 2023
Svátek slaví Julie, zítra Dana
Oblačno, déšť se sněhem 3°C

Hypnóza vás zbaví deprese i strachu

Hypnotizér má na člověkem v hypnóze absolutní moc a může ho přinutit dělat prakticky cokoli.
30. října 2009 | 07:37

Hypnóza budí mezi laiky dost divoké představy. Nejčastěji o „navedených“ lidských monstrech, schopných pod vlivem hypnózy i zabíjet. Lékařům a psychologům proto zabírá hodně času lidem vysvětlovat, že jsou to nesmysly.

Ve skutečnosti hypnóza patří mezi uznávané a vědecky ověřené metody léčby v psychiatrii a psychologii. V odborných ordinacích se s ní můžete setkat poměrně často. Rozsáhlé zkušenosti s tímto druhem terapie má i soukromá psycholožka PhDr. Michaela Peterková. „Na jedné straně je skupina lidí, která hypnózu zcela odmítá – obvykle kvůli nedůvěře a obavám z možných negativních následků. Na druhé straně jsou pak nadšení zastánci, kteří na hypnózu spoléhají jako na zázračný všelék,“ říká doktorka Peterková. Vyváženým přístupem je podle jejích slov opatrná důvěra, snaha něco se svou situací udělat a víra v dobrý výsledek.

CO JE TO HYPNÓZA?

* Je to terapeutický postup, který využívá takzvaného změněného stavu vědomí. Pacient je uveden do stavu, kdy jej přestane zajímat okolní svět a vnímá pouze slova hypnotizéra. Těmto sdělením se říká sugesce.

* Je to v ideálním případě stav poddání se, stav, kdy člověk nic nemusí – nic řešit, nic dělat, na nic samostatně myslet.

Ilustrační foto
Autor: Blesk

Nebojíte se pavouka!
Při hypnóze je velmi oslabené jakékoli kritické myšlení. To člověku umožňuje přijímat sdělení hypnotizéra bez toho, aby je nějak zpochybňoval. „Jako příklad vezměme klienta se strachem z pavouků, jemuž je v hypnóze řečeno: Pavouk se vám líbí, pavouk je milý a příjemný. Za normálně bdělého stavu nebude mít taková věta žádný účinek (snad kromě poťukání na čelo), ale v hypnóze má skutečně moc navodit sympatie k pavoukům nebo alespoň oslabit odpor vůči nim,“ vysvětluje Michaela Peterková sílu sugesce.

CO JE HYPNABILITA?

* Míra, s níž je člověk schopný poddat se hypnóze

* Nejde ji určit jinak, než že se hypnóza s daným člověkem prostě vyzkouší

Co to se mnou udělá
Podle doktorky Peterkové bývá první hypnóza často poznamenaná zvědavostí. „Mnozí lidé napjatě sledují, co to s nimi dělá. To pochopitelně narušuje uvolnění, které hypnotizér musí navodit. Schopnost uvolnění a pohroužení se do hypnózy se během prvních dvou až tří sezení vyvíjí. Hypnabilita je na tom u lidí podobně, jako kterákoli jiná vlastnost,“ vysvětluje Michaela Peterková. Většina lidí je prý vůči hypnóze středně vnímavá. Podstatně méně z nás se dá velmi snadno zhypnotizovat, stejně tak málo z nás se nedá zhypnotizovat vůbec. U málo vnímavých lidí se hypnóza podobá spíše relaxaci. „Dobrou zprávou však je, že léčebný úspěch hypnotické terapie příliš nezávisí na míře vnímavosti. U jistých typů problémů (například bolesti) znamená vyšší hypnabilita výhodu, ale jinak i málo vnímavý člověk může dosáhnout výrazného zlepšení svého stavu,“ povzbuzuje váhavce doktorka Peterková.

Zajímavost:
Asi 5 až 10 % lidí není možné hypnotizovat vůbec. Stejné procento připadá na hypnotické talenty. Takoví lidé jsou schopní i nejobtížnějších efektů, jako je například ztráta paměti na dění v hypnóze a kataleptický most. To je pozice, kdy člověk leží napnutý mezi dvěma židlemi a podložené má jen paty a hlavu. Za bdělého stavu je to téměř nemožné, ale v hypnóze může tělo vlivem sugescí zcela „ztuhnout“.

Hypnotizér má na člověkem v hypnóze absolutní moc a může ho přinutit dělat prakticky cokoli.
Autor: Nový čas pre Ženy

CO HYPNÓZA DOKÁŽE?

- vrátit člověka zpět do určitého období a určitých situací (takto jde pracovat například s nepříjemnými zážitky, které ovlivňují současný život – znásilnění a podobně)

- vymazat vzpomínky na to, co se dělo během hypnózy (k „vymazání“ vzpomínky na průběh hypnózy musí dát terapeut příkaz a na předem dané slovo nebo gesto později dočasná ztráta paměti vymizí)

- lze tak vsugerovat člověku akci, kterou dotyčný provede po probuzení z hypnózy – například si dá do kávy pět kostek cukru, ačkoli dřív nesladil

Pozor!
Hypnózu coby léčebný postup by měl provádět pouze vzdělaný odborník – lékař nebo psycholog, který si ještě postgraduálně doplnil své schopnosti ve specializovaných kurzech!

CO SE HYPNÓZOU LÉČÍ?

* strach z výšek, výtahů nebo různých zvířat a podobně
* tréma (strach ze selhání při nějakém výkonu)
* vyčerpanost, slabost, úzkostnost, neschopnost donutit se k práci
* neurotická deprese (smutná nálada, která není poruchou biochemie v mozku, jako klasická deprese, ale vychází z osobnosti nebo vnější situace člověka)
* nemoci, které se sice týkají tělesné oblasti, ale mají obvykle i výraznou psychickou složku nebo příčinu, kterou je nejčastěji dlouhodobý stres (patří sem například astma, ekzémy a alergie obecně, žaludeční vředy a jiné poruchy zažívání nebo artritida)
* bolest – hypnóza je úspěšná při zvládání onkologických bolestí, při menších chirurgických výkonech a v porodnictví
* obezita – ovlivňuje se složení jídelníčku, množství jídla a jeho složení během dne
* sexuální dysfunkce – poruchy erekce, předčasná ejakulace, neschopnost dosahování orgasmu
* závislosti – hypnóza může být účinná u kuřáků cigaret, u alkoholiků spíše až po odvykací kúře

Pokud se vám zdá, že svůj strach nezvládáte, nebojte se vyhledat psychologa nebo psychiatra.
Autor: SHUTTERSTOCK.COM

Mýty o hypnóze:

- Hypnotizér má na člověkem v hypnóze absolutní moc a může ho přinutit dělat prakticky cokoli.

- Každého je možné zhypnotizovat, aniž by o tom věděl.

- Při hypnóze se leží ve spoře osvětlené místnosti.

- Když hypnotizér během hypnózy omdlí nebo zemře, neprobudím se.

- Z průběhu hypnózy si nebudu nic pamatovat.

- Po zhypnotizování se bude moje tělo vznášet.

- Hypnotizéra za čas přestanu slyšet.

- Hypnotizér mi bude rukama jezdit po těle.

- Stačí jedno sezení a je po problémech.

- V hypnóze se mohu vrátit do minulých životů.

Autor: Silvie Risová, odborná konzultantka PhDr. Michaela Peterková