Čtvrtek 1. říjen 2020
Svátek slaví Igor, zítra Olívie
Oblačno, déšť 15°C

Získejte statisícové dotace na bydlení

27. dubna 2009 | 10:12

Nastal čas zateplování. Ne snad že by se chtěla vrátit zima, ale odstartoval vládní program zateplování domů a výměny neekologického vytápění. A každý zájemce o takovou přestavbu může od státu získat statisícové dotace!

Cesta k získání dotace není úplně jednoduchá a vyžaduje důkladné prostudování všech podmínek pro udělení finanční podpory.

Podrobnější informace získáte na www.blesk.cz/zateplovani a na www.zelenausporam.cz.

Požádejte stát o peníze!
Požádejte stát o peníze!
Autor: scom, PROFIMEDIA

1) Kdy odstartoval program Zelená úsporám?

Žádosti mohou zájemci podávat od středy 22. dubna. Příjem žádostí končí 30. června 2012, celý program koncem roku 2012.

2) Kolik stát "vrazí" do dotací?

Počítá se s 25 miliardami korun. Letos získají zájemci o dotaci 10 miliard korun.

3) Bude to stačit?

Podle propočtů ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí by měli být uspokojeni všichni zájemci. Rozhodně neplatí princip »kdo dřív přijde, ten dřív mele«, takže není na podání žádosti žádný velký spěch.

4) Jak se žádá o dotaci?

Přijímají se jen žádosti v písemné formě (formuláře lze stáhnout z adresy www.zelenausporam.cz).

5) Kde se žádá?

Na některém z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí (seznam na www.zelenausporam.cz). V nejbližších dnech bude na stejných stránkách také zveřejněn seznam bank, které budou přijímat žádosti. Zatím je ve výběru pět bank (Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, UniCredit Bank a LBBW).

6) Kdo může žádat?

Soukromá osoba, podnikatel, bytové družstvo, fi rma, prostě kdokoliv, kdo je poplatníkem daně z nemovitosti a vlastníkem rodinného domu, bytu nebo bytového domu. A ten bude v následujících 15 letech užívat k bydlení nebo k poskytování bydlení.

7) Může žádat o dotaci cizinec?

Ano, pokud je vlastníkem nemovitosti podle výše uvedené defi nice.

8) Vztahuje se dotace i na dům, ve kterém je část užívána jako kanceláře nebo výrobní prostory?

Ano, pokud tyto komerční prostory nepřesáhnou 50 % celkové podlahové plochy.

9) Na co je určena dotace?

Na tři oblasti: a/ Zateplování, a to buď komplexní, nebo dílčí, b/ Náhradu neekologického vytápění a c/ Novou výstavbu v tzv. pasivním energetickém standardu (roční spotřeba tepla 15 kWh/m2 u bytových domů a 20 kWh/ m2 u rodinných domů).

10) Každé zateplení je dotované?

Ne, bez ohledu na zvolenou variantu je důležité, aby se zateplením dosáhlo měrné roční potřeby tepla nejvýše 70 kWh/ m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/ m2 u bytových domů. Zároveň s tím musí zateplení přinést snížení hodnoty měrné roční potřeby tepla alespoň o 40 % (komplexní zateplení) a 20 % (dílčí zateplení).

Požádejte stát o peníze!
Požádejte stát o peníze!
Autor: scom, PROFIMEDIA

11) Stačí při dílčím zateplení třeba jen izolovat střechu?

Ne, buď je třeba provést alespoň tři z pěti předepsaných postupů zateplení (1.vnějších stěn, 2. střechy, 3. podlahy, 4. výměna oken a vnějších dveří, 5. instalace systému nuceného větrání), nebo dvě a zároveň vyměnit neekologické vytápění.

12) Co je to dotační bonus?

Bonus získá ten, kdo zkombinuje zateplování s výměnou zdroje vytápění. Pro rodinné domy je to 20 000 Kč/dům, pro bytové domy 50 000 Kč/dům.

13) Může si zájemce o dotaci zateplení a výměnu zdroje udělat sám?

Ne, požádat o dotaci lze jen na výrobky nebo služby firem, které jsou uvedené v seznamu odborných dodavatelů nebo seznamu výrobků a technologií (do dvou týdnů bude zveřejněn na www.zelenausporam.cz).

14) Je možné žádat o dotace i na novostavby a přestavby dokončené před 22. dubnem?

Ano, podpora se ale vztahuje jen na projekty dokončené po 1. dubnu 2009.

15) Vztahují se dotace také na panelové domy?

Vlastníci panelových bytových domů mohou požádat jen o dotaci na výměnu neekologického vytápění. (více na www.zelenausporam. cz)

16) Je možné žádat o dotaci ještě před dokončením projektu?

Ano, před realizací projektu i po jejím ukončení.

17) Kdo rozhodne o udělení dotace?

Příslušná krajská úřadovna Státního fondu životního prostředí.

18) Jsou nějaké požadavky na dokumenty (ověřené kopie, originály)?

Všechny přílohy k žádosti o dotaci musí být v originálu či ověřené kopii.

19) Může žadatel opět podat žádost o dotaci, pokud poprvé neuspěl?

Ano, je to možné.

20) Je nějak omezeno stáří budov, na které se může žádat?

Ne, stáří budov není nijak omezeno.

21) Kdy se žadatel dozví, zda dostane dotaci?

Při splnění všech požadavků bude písemně vyrozuměn do 60 dnů od zaregistrování.

22) Co když bude mít žádost nějaké nedostatky?

Žadatel bude vyzván k odstranění nedostatků. Pokud to bude možné, doplní údaje na místě.

23) Je nutné si archivovat doklady o zaplacení týkající se projektu?

Ano, jsou nezbytné pro doložení realizace projektu, případně při kontrole.

24) Požadovaná dokumentace je hodně odborná, kdo ji pomůže žadateli vypracovat?

Tuto dokumentaci může zajistit dodavatelská firma, autorizovaný projektant, technik, či inženýr.

25) Za jak dlouho dotaci žadatel dostane?

Do 30 dnů od doložení všech dokumentů, a to převodem na účet žadatele.

26) Může někdo přijít na kontrolu dotované přestavby?

Ano, kontroly budou provádět pracovníci Státního fondu životního prostředí, a to ve všech fázích realizace přestavby. A pokud zjistí nedostatky, může v krajním případě žadatel o dotaci úplně přijít.

27) Není možné vyinkasovat dotaci na projekt předem?

Ne, dotace se zásadně vyplácí až po ukončení realizace, tedy zpětně.

28) Poskytuje SFŽP také půjčku na přestavbu?

Ne, fond půjčky neposkytuje. Půjčku nebo hypotéku je třeba si vyřídit v bance.

Požádejte stát o peníze!
Požádejte stát o peníze!
Autor: scom, PROFIMEDIA

29) Kolik dělají dotace na komplexní zateplení rodinných domů?

Maximálně 50 % nákladů na přestavbu, omezením je plocha domů, u rodinných to je maximálně 350 m2. U rodinných i bytových domů se vyplácí dotace podle měrné potřeby tepla na vytápění a plochy domu. Dotace: 1300 Kč/m2 pro měrnou potřebu tepla 70 kWh/ m2 1950 Kč/m2 pro měrnou potřebu tepla 40 kWh/ m2

30) Kolik dělají dotace na komplexní zateplení bytových domů?

Maximálně 50 % nákladů, omezením je plocha domů, u bytových to je 120 m2/byt. Dotace: 900 Kč/m2 pro 55 kWh/ m2 1350 Kč/m2 pro měrnou potřebu tepla 30 kWh/ m2

31) Kolik dělají dotace na dílčí zateplení rodinných domů?

Maximálně 50 % nákladů na přestavbu, maximální plocha rodinných domů je omezena na 350 m2. Dotace: 850 Kč/m2 pro 3 opatření 650 Kč/m2 pro 2 opatření (+ změna vytápění)

32) Kolik dělají dotace na dílčí zateplení bytových domů?

Maximálně 50 % nákladů na přestavbu, omezením je plocha domů, u bytových to je maximálně 120 m2/byt. Dotace: 600 Kč/m2 pro 3 opatření 450 Kč/m2 pro 2 opatření (+ změna vytápění)

33) Jaké dotace je možné získat na náhradu neekologického vytápění u rodinných domů?

* Zdroj na biomasu s akumulační nádrží – 60 %, maximálně 80 000 Kč

* Zdroj na biomasu bez nádrže – 50 %, maximálně 50 000 Kč

* Tepelné čerpadlo (vzduch- voda) – 30 %, maximálně 50 000 Kč

* Tepelné čerpadlo (zeměvoda a voda-voda) – 30 %, maximálně 75 000 Kč

34) Jak je to s dotacemi na náhradu neekologického vytápění u bytových domů?

U bytových domů je možnost získání dotace omezenější:
* Zdroj na biomasu – 50%, maximálně 25 000 Kč/byt

35) Tepelné čerpadlo v bytových domech není možné dotovat?

Ne, u bytových domů nebude poskytována dotace na instalaci tepelných čerpadel.

36) Jaká je dotace na novostavbu v tzv. pasivním standardu?

U rodinných domů je to 220 000 korun, u bytových domů 140 000 korun/byt.

37) Ekologickým zdrojem vytápění jsou i solární kolektory, je na ně také dotace u rodinných domů?

Ano, pokud instalujete solárně termické kolektory, máte nárok u rodinných domů na 50 % nákladů, max. 55 000 Kč pro ohřev vody, resp. 80 000 Kč pro ohřev vody i vytápění.

38) Vztahuje se dotace i na bytové domy?

Ano, u bytových domů vzniká nárok na 50 % nákladů, max. 25 000 Kč/byt při ohřevu vody, resp. 35 000 Kč/byt při ohřevu vody i vytápění.

39) Ušetří domácnosti zateplením a výměnou zdrojů tepla?

V perspektivě několika let určitě ano, protože se tak sníží spotřeba energie domácností.

40) Kam je možné obrátit se o pomoc či o radu?

Na telefonické Zelené lince programu – 800 260 500 (všední dny od 7.30 do 16.30), nebo na krajských pracovištích SFŽP (jerjich seznam a kontakty na www.zelenausporam.cz). Dotazy je také možné poslat na dotazy@zelenausporam.cz

Autor: vasa, lena