Špatné vysvědčení: Proč nemá smysl děti trestat? | Pro ženy | Blesk.cz

Špatné vysvědčení: Proč nemá smysl děti trestat?

30. ledna 2014 | 06:00

Dnes se ve školách rozdává pololetní vysvědčení a pokud na něm nejsou zrovna výstavní známky, může být příčinou strachu a obav dětí z toho, co na prospěch řeknou rodiče.

Špatná známka na vysvědčení není nic příjemného a to jak pro děti, tak ani pro jejich rodiče. Je ale zapotřebí si uvědomit, že se jedná o pololetí a do konce roku si dítě může prospěch značně zlepšit. Na druhou stranu špatné známky ani nepodceňujte, mohou být indikací toho, že něco není v pořádku.

Vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský upozorňuje, že v období kolem vysvědčení zaznamenávají nárůst volajících dětí. „Často k nám volají děti, které v souvislosti s vysvědčením uvažují také o extrémních řešeních, jako je například útěk z domova.“ Právě špatné vysvědčení je častou příčinou nejen útěků z domova, ale u citlivějších dětí bohužel také sebevražd.

Tresty ani úplatky k lepším známkám nepovedou

Přineslo vaše dítě domů špatné známky? Je potřeba najít příčinu jeho neúspěchu a to v klidu s chladnou hlavou bez zbytečného křiku a fyzických trestů. Strach dítěti rozhodně na sebevědomí a chuti zlepšit se nepřidá. „Rodiče by rozhodně neměli své děti trestat bitím, ale naopak se snažit vše vyřešit domluvou. Fyzické tresty často volíme z pohodlnosti, ve chvíli, kdy si s výchovou nevíme rady,“ říká psycholog Václav Mertin.

Druhým extrémem, jsou úplatky v podobě drahých dárků, které podle rodičů mají ratolesti motivovat k činům. Ani jedna z variant podle psychologů nefunguje. Mnohem účinnější podle odborníků je mírná domluva, stanovení jasných pravidel a také nalezení příčiny neúspěchu.

Položte si otázku „Proč má špatné známky?“

„Špatné známky nemusí vždy znamenat menší snahu dítěte ve škole, někdy mohou být indikátorem toho, že ve školním prostředí není něco v pořádku. Rodiče by se měli spíše zajímat o příčiny zhoršených známek, které mohou poukazovat na špatné vztahy ve třídě, šikanu, na speciální vzdělávací potřeby dětí nebo o to jak děti reagují třeba na změněnou situaci v rodině,“ podotýká Peter Porubský.

Máte pocit, že známky jsou neoprávněné? Stěžujte si!

Máte pocit, že vaše dítě si špatné známky nezaslouží a ve špatném prospěchu nevězí ani nepozornost nebo neznalost, ale spíše antipatie učitele nebo jiný problém, můžete si na známky stěžovat. K této možnosti se na konci roku příliš rodičů neuchyluje, ale je-li vaše ratolest v posledním ročníku základní školy a pololetní známky jsou důležité pro jeho přijetí na střední školu, stojí za to této možnosti využít.

Podání stížnosti samo o sobě známku nevyřeší, po ní totiž následuje přezkoušení před komisí, která rozhodne o oprávněnosti známky nebo naopak. Stížnost je nutné podat do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení a to písemně řediteli školy.