Úterý 21. května 2024
Svátek slaví Monika, zítra Emil
Oblačno, déšť 22°C

Porucha učení (už) neznamená hloupost

Dřívě děti s poruchami učení patřily automaticky k outsiderům třídy s nálepkou 'pomalejší' nebo 'zaostalejší'.
15. prosince 2009 | 05:00

Děti s poruchami učení kdysi automaticky patřily k těm outsiderům ve třídě. Málokdy se porucha vůbec podařila podchytit, většinou se dítěti dala hlavička „pomalejší“ nebo „zaostalejší.“

Dnes se už naštěstí přístup k těmto žáků změnil a jejich podmínky studia jsou o mnoho lepší a cílenější.

Nejdůležitější je samozřejmě případnou poruchu učení u dítěte včas odhalit. Pokud vám jako rodičům začne připadat, že s učením vašeho potomka není něco v pořádku, okamžitě jednejte! Nezavírejte oči před možným problémem se slovy, že „z toho vyroste“ a poraďte se s odborníky. Dítě samo své potíže přesně popsat neumí. A ať se snaží sebevíc, výsledky jsou nevalné. To s sebou přináší stres a hlavně znechucení nad školou a učením.

Kde je chyba?
Specifické poruchy způsobují potíže při učení v jedné určité oblasti. Jde vlastně o schopnost nebo spíše neschopnost mozku pracovat s informacemi a o paměťovou vybaveností. Nejde o žádné zdravotní postižení, ani o postižení smyslů. Ani sami odborníci ještě všechny příčiny vzniku těchto problémů neznají.

Ale svou roli tady pravděpodobně hraje dědičnost a jisté odchylky v mozku. Vznik některé z těchto poruch může způsobit i těžký porod. Po stránce inteligence je ale postižený jedinec naprosto průměrný, často i nadprůměrný. Zajímavé je, že jednou z těchto poruch ( dyslexií) trpěl i velký vynálezce, Albert Einstein.

.
Autor: SHUTTERSTOCK.COM

Víte, že...

... zhruba 40% dětí s poruchami učení zdědí problém po svých rodičích?
... u třetiny dětí s poruchami učení se nervový systém zcela stabilizuje, u další třetiny se potíže objevují celý život?
... specifické poruchy učení se většinou kombinují a škála postižení je od lehkých až po velmi těžké?
... podle Ministerstva zdravotnictví ČR mají poruchu učení asi 4 % dětí

Co se s tím dá dělat?

1. Nenuťte dítě bezpodmínečně přijímat informace v podobě, ve které mu to nejde. Povzbuzujte ho tam, kde mu to jde lépe (Např. když mu nejde čtení, pořiďte pohádky na CD).

2. Pokuste se zprostředkovat pro dítě vědomosti přijatelnou a jednodušší cestou - počítač, filmy apod.

3. Chraňte ho před stresem a ponižováním. I malé pokroky neustále chvalte.

4. Podporujte dítě v tom, co ho baví a neustále ho motivujte k tomu, co mu jde hůř.

5. Srozumitelně mu objasněte, v čem je jeho problém, a že vysvětlete, že za to nemůže.

Nečekejte s odhalením, jinak riskujete:

- stres a úzkost dítěte
- nespavost
- nechutenství
- pocity méněcennosti

Dyslexie (problémy s písmenky) je jednou z nejčastějších poruch učení.
Autor: SHUTTERSTOCK.COM

Problémy s písmenky
DYSLEXIE

Dyslexie je asi nejčastější porucha učení. Potíže jsou se čtením, nerozumí totiž obsahu dlouhého čteného textu. Také špatně rozpoznává písmena a s nimi spojené zvuky. Na to se pak soustředí natolik, že obsah už jde mimo něj. Problémy má s vynecháváním slov či řádků, těžce se mu spojují písmenka do slabik. Běžné učební metody většinou selhávájí. Problémy s rychlostí, správností čtení a s porozuměním by měl řešit odborník. Dítě ale nemívá sníženou inteligenci. Nejčastější příčinou jsou genetické předpoklady.

Psaní jako trest

DYSGRAFIE
Dysgrafie je soubor potíží se psaním a úpravou písma, které je nečitelné a nepřehledné. Jedinec je neobratný v jemné motorice, k tomu se může přidružit porucha zrakového vnímání. Psaní mu jde těžce. Dysgrafik si plete písmena, text je nečitelný a chaotický, může psát v pravolevém směru. Obrysy písmen jsou kostrbaté a rozvlněné, mísí se psací písmena s tiskacími. Dysgrafie zkrátka poznamenává úpravnost i správnost psaní, postiženého stojí spoustu sil a jeho školní výsledky nejsou dobré.

Nezvládnutí pravopisu
DYSORTOGRAFIE
Dítě má obrovské potíže s praktickým zvládnutím pravopisu, i když teoreticky může přesně vědět, co a jak platí. Kromě problémů s gramatickými pravidly či tvaroslovím se může přidat špatný rozvoj grafomotoriky, nedostatečná pozornost a paměť nebo nejistota v artikulaci. To vše vede nejen k chybnému psaní, ale i k potížím s učením cizího jazyka. Dysortografici mohou být buď hyperaktivní (chyby dělají kvůli rychlosti a bez rozmyslu) nebo hypoaktivní (dlouze hledají správnou variantu a nestíhají).

Můžete vyzkoušet!
Pokud nechcete čekat až na školu, kdy se porucha učení může poprvé objevit, nechte dítě vyšetřit na EEG. Zde se případné poruchy objeví. Jako způsob léčby pak můžete vyzkoušet metodu EEG Biofeedback.

Bude mít problémy? Nenápadné signály...

- dítě už ve školce nemá žádný zájem o čísla a písmena
- má velké potíže s řečí, nutná je logopedická pomoc
- to, co se dítě naučí, někdy umí výborně a jindy vůbec – objevují se velké výkyvy
- má problémy s pravolevou orientací, nerozezná zrcadlové tvary
- má problém s udržením pozornosti, je roztržité
- objevují se poruchy jemné motoriky
- brzy a snadno se unaví

Nejčastější specifické poruchy učení

DYSLEXIE
Jak se projevuje?
Objevuje se pravolevé čtení, záměny tvarem podobných písmen, komolení slov, čtení je pomalé a pracné, dítě může konce slov domýšlet.

Příčina
Přesné příčiny dyslexie neznáme. Konkrétně ji způsobují malá postižení na různých místech mozku, která působí nedokonalost při čtení

Co dělat
V případě podezření na dyslexii se obrátit na odborníka, který díky podrobným vyšetřením poruchu umí odhalit.

DYSGRAFIE
Jak se projevuje?

Dítě s touto poruchou si špatně pamatuje psací tvar písmen a neudrží správnou velikost, vynechává písmena, slabiky i slova, má nečitelné písmo a komolí slova, píše pomalu a moc tlačí na tužku.

Příčina
Dysgrafie je nejčastěji zapříčiněna poruchou jemné motoriky.

Co dělat?
Poradit se s odborníkem o možnostech alespoň částečné nápravy a o zmenšení stresu a pocitu neúspěchu.

DYSORTOGRAFIE
Jak se projevuje?

Tito lidé mají nedostatečně vyvinutý jazykový cit, nerozlišují tvrdé a měkké souhlásky, pletou slova i grafické symboly, neustále opakují chyby v gramatických pravidlech.

Příčina
Porucha často souvisí s dyslektií a dysgrafií.

Co dělat?
Specialista musí stanovit diagnózu a navrhnout vhodnou metodu ke zmírnění projevů dysortografie.

.
Autor: SHUTTERSTOCK.COM

DYSKALKULIE
Jak se projevuje?

Dítě má potíže s matematickými znaky, nedokáže pracovat s čísly a plete si je při čtení i psaní, nemá prostorovou představivost, má potíže se slovními úlohami a matematickými operacemi vůbec.

 

Příčina
Může jít o lehkou mozkovou dysfunkci či dědičnost.

Co dělat?
Dyskalkulie není častá, o stanovení diagnózy je nutné požádat odborníka.

DISMUZIE
Jak se projevuje?

Tato porucha hudebních schopností se projevuje neschopností vnímat rytmus a reprodukovat tóny či melodii.

Příčina
Opět jde o jistou nezralost části mozku či jeho dobné poškození.

Co dělat?
Tato porucha není nijak vážná a neznemžňuje vzdělání, není tedy vždy nutné ji léčit.

DISPINXIE
Jak se projevuje?

Jde o specifickou poruchu kreslení, kdy člověk dokážet kreslit je jen jednoduše až primitivně, což se týká i námětů. Obrysy a čáry jsou roztřesené, kresbám chybí proporce a mohou být deformované.

Příčina
Určitá nedostatečnost v odpovídající části mozku.

Co dělat?
V případě nutnosti kontaktovat odborníka.

DYSPRAXIE
Jak se projevuje?

Charakteristická je špatná obratnost, tedy porucha motoriky jak jemné tak hrubé. Člověk má potíže s koordinací hlavně složitějších pohybů, je nepřesný, problémy s mohou objevit i v oblasti motoriky mluvidel. Děti mají potíže např. s oblékáním(knoflíky) či obouváním (tkaničky).

Příčina
Mozková porucha této oblasti mozku.

Co dělat?
Poradit se se specialistou.


Poradna lékaře

Mgr. Naďa Zikmundová
pedagogické poradenství Praha

452913:gallery:true:true

1. Jakými metodami se dají léčit specifické poruchy učení?
K nápravě poruch učení se využívá široká škála pedagogických metod. Nejčastěji jde o formu hry s využitím pohybu, hudebních nástrojů, kresby a dalších speciálních pomůcek. Důležitý je individuální přístup k potřebám dítěte a vhodná motivace pro jeho aktivní spolupráci.

2. Za jak dlouho dochází k prvním známkám zlepšení?
Při správném vedení a pravidelném cvičení se do dvou měsíců projeví první známky zlepšení. Je to ale individuální, záleží na rozsahu poruchy. K novějším metodám náleží i metoda zvaná EEG biofeedback.

3. Co je to za metodu?
Umožňuje ovládat vlastní mozkové vlny. Technika používá snímací elektrodu přiloženou na temeno hlavy a dvě elektrody připevněné na uši. Snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači. Ten analyzuje signál a zajišťuje zpětnou vazbu. Průběh svých mozkových vln před sebou klient vidí na obrazovce „přeložený“ do podoby videohry, kterou hraje pouze silou své myšlenky – ryzí vůlí bez klávesnice nebo myši.

4. Proč vzniká porucha učení postihující pravopis? (dysortografie)
Podobně jako u ostatních poruch učení je v pozadí přítomnost diskrétních drobných poškození mozku, jisté změny v architektuře mozku a odchylný model vytváření nervových spojů. Obtíže mohou pramenit i z špatné funkce pravé mozkové hemisféry. Porucha bývá velmi často spojena s dyslexií.

5. Které jsou nejčastější příznaky dyskalkulií?
Jsou to poruchy matematických schopností, ale bez vady na všeobecných mentálních schopnostech. Postihují především oblast matematiky, ale neexistuje celistvá matematická dovednost. Musí se odlišit obtíže v matematice způsobené poruchou od těch, které pouze odpovídají nižší inteligenci. Příznaky poruchy můžeme najít například v neschopnosti označování množství a počtu předmětů, vyjmenování řady číslovek od nejnižší po nejvyšší a apod.

6. Mají děti s diagnostikovanou poruchou učení plošně ve škole úlevy nebo záleží jen na konkrétním učiteli?

Děti s diagnostikovanou poruchou učení mají ve škole na úlevy nárok. Záleží ale na učiteli, jestli je dokáže poskytnout. Nespočívá to pouze v hodnocení, ale také ve výkladu učiva, formy zkoušení a celkovém přístupu k dítěti. Podle dotazů, které dostávám, usuzuji, že poskytování úlev není zatím ve všech školách samozřejmostí.

 

Autor: Helena Novotná