6 příznaků manželské krize! Kdy ještě můžete vztah zachránit? | Pro ženy | Blesk.cz

6 příznaků manželské krize! Kdy ještě můžete vztah zachránit?

 • 6. srpna 2017 | 06:00

  Problémy v manželství nemusí vzniknout tam, kde se manželé hádají, kde mají každý jiné zájmy nebo kde rezignovali na sex. Podle zkušeného psychologa Johna Gottmana jsou na vině jiné věci, kterých bychom si měli všímat. Existuje prý šest varovných příznaků, které předpovídají, že se manželství může rozpadnout. Jaké to jsou?

 • První příznak: Hrubý nástup

  Autor: Profimedia

   

  Když se partneři hádají, není to samo o sobě známkou budoucího rozpadu manželství. A mnozí hádající se spolu vydrží spokojeně až do smrti. První příznak krize se skrývá v tom, JAKÝM ZPŮSOBEM se partneři hádají. Právě to totiž zvyšuje jejich zranitelnost vůči narůstající nevraživosti a vzájemné nedůvěře. Zkuste se podívat, jakým způsobem vaše rozhovory začínají. Pokud začnou kritikou nebo sarkasmem, což je projev pohrdání – jedná se o tzv. hrubý nástup. John Gottman tvrdí, že když začne rozhovor tímto způsobem, nevyhnutelně skončí v negativním duchu, a to i navzdory mnoha pokusům o nápravu v jeho průběhu. Jeho statistika je prý neúprosná: v 96 % případů může předpovědět výsledek patnáctiminutového rozhovoru podle průběhu prvních tří minut! „Hrubý nástup prostě znamená odsouzení k záhubě,“ říká Gottman.

   

  Jaké jsou největší mýty o manželství? Tyhle!

  Jaké jsou největší mýty o manželství? Jsou to tyhle! • VIDEO: BPŽ/Markéta Tošnarová

   

 • Druhý příznak: Čtyři jezdci

   

  Po hrubém nástupu následují tzv. čtyři jezdci Apokalapsy, jak je nazval Gottman. „Tito čtyři jezdi se obvykle vloudí do manželství v následujícím pořadí: kritika, pohrdání, defenzivnost a zazdívání,“ říká Gottman. Pokud výrok směrem k partnerovi obsahuje stížnost, jde o mírný nástup. Obsahuje-li kritiku, jde o hrubé zahájení. Určitě znáte věty typu: „Ty vždycky“, „Ty nikdy“ a podobně. Kritizování začne být problém, když se objeví pohrdání. To vzniká z pocitu nadřazenosti nad partnerem. Je to forma neúcty. Sarkasmus a cynismus je projevem pohrdání stejně jako nadávky, obracení očí v sloup, posměšky a jízlivý humor.

  „Je takřka nemožné problém vyřešit, pokud partnerovi sdělujete, že jste z něho vlastně znechuceni,“ říká psycholog. Třetí jezdec je defenzivnost. Ta ale konflikt pouze eskaluje, proto je škodlivá. Čím víc se partner brání, tím víc na něj ten druhý útočí. Čtvrtý jezdec je zazdívání. Představte si muže, který je hned po příchodu domů zavalen výčitkami. Odpoví tím, že si pustí televizi, a čím méně reaguje, tím víc na něj žena útočí. Nakonec vstane a odejde z místnosti. Než aby se konfrontoval s manželkou, stáhne se. Dochází k zazdívání nejen konfliktu, ale i manželství. Tohle je častější u manželství, která trvají déle.

   

 • Třetí příznak: Zaplavení

  Autor: Shutterstock.com

   

  Jakmile začnou partneři zazdívat problémy, je to vlastně ochrana před pocitem fyzického a psychického zaplavení, k němuž dochází tehdy, když je zloba vašeho partnera tak ničivá a náhlá, že vás doslova paralyzuje. Proti takové ráně do zad se cítíte bezbranní a příště raději neuděláte nic, jen aby se to neopakovalo. Čím více pociťujete zaplavení jako důsledek kritiky nebo pohrdání, tím citlivěji vnímáte náznaky, že se partner opět chystá „vybuchnout“. Pokud se tedy váš partner „odpojí“, je velmi pravděpodobné, že lze očekávat rozpad manželství. Ovšem ještě to samozřejmě neznamená, že se musíte rozvést.

 • Čtvrtý příznak: Řeč těla

  Autor: Profimedia

   

  Velmi často není důležité, co manželé říkají. Jak říká psycholog Gottman, problémy se dají vydedukovat pouze z jejich fyziologických reakcí. Jednou z nejnápadnějších fyziologických reakcí je zrychlení srdečního tepu až na hodnoty převyšující 100 tepů za minutu, někdy až 165! Probíhají také hormonální změny, dochází k vyplavení adrenalinu, který spouští reakci „útěk nebo útok“. Stoupá krevní tlak. Tyhle reakce jsou dost výrazné, a pokud jeden z partnerů opakovaně zažívá zaplavení, není těžké předpovědět, že pokud se situace nezmění, skončí to rozvodem. „Opakované epizody zaplavení vedou k rozvodu ze dvou důvodů. Za prvé ukazují, že jeden z manželů prožívá při rozhovoru s partnerem těžký stres. Za druhé, tělesný pocit zaplavení prakticky znemožňuje vést konstruktivní a plodný rozhovor,“ tvrdí psycholog.

   

 • Pátý příznak: Neúspěšné pokusy o nápravu

   

  Trvá nějakou dobu, než se čtyřem jezdcům (kritika, pohrdání, defenzivnost, zazdívání) a zaplavení podaří manželství zničit. Klíčovým aspektem takového partnerského vzorce je, zda jsou účinné pokusy o nápravu – dejme si pauzu, počkej, musím se uklidnit atd. Pokud dokážou partneři šlápnout na brzdu a zabránit hrozícímu zaplavení, ještě je šance zachránit vztah. Bohužel v nespokojených manželstvích dochází k začarovanému kruhu. Čím více jsou partneři k sobě pohrdaví a defenzivní, tím častěji dochází k zaplavení, a tím je taky obtížnější pokusy o nápravu zaznamenat, případně na ně reagovat. Jakmile zůstane pokus o nápravu nevyslyšen, pohrdání a zaplavení se zesílí, což zhorší schopnost zaslechnout další pokus, až se nakonec jeden z manželů stáhne. Zda bude pokus o nápravu účinný, to nezávisí ani tak na slovní formulaci jako spíše na tom, v jakém stavu se manželství nachází. Někdy stačí, když se oba rozesmějí.

   

 • Šestý příznak: Špatné vzpomínky

  Autor: iStock

   

  Když ve vztahu převládne nevraživost, ohrožen není jen současný a budoucí život, ale i minulost páru. Manželé, kteří nadávají na svého partnera a na manželství, velmi často přepisují společnou minulost. Páry, které žijí ve spokojeném manželství, mají tendenci vnímat minulost pozitivně. Když se naopak manželství nevyvíjí dobře, dochází k přepisování příběhu k horšímu. Jeden na druhém vidí jen to špatné – že přišel pozdě na svatbu, že se opil, že flirtovala s jeho svědkem apod. Další smutné znamení je, když si jeden z partnerů nebo oba nemohou na minulost vzpomenout. Bohužel ztratila význam natolik, že ji nechali zapadnout. Jakmile se manželé dostanou do bodu, kdy přepsali svůj příběh, kdy už není možná komunikace a usmiřování nefunguje, jejich vztah se bez pomoci neobejde. Někdy je zapotřebí vyhledat manželskou poradnu, pokud chtějí ještě manželství zachránit. John Gottman však říká, že naděje umírá poslední. „Dokonce i manželství, které je docela na dně, se dá správnou intervencí vzkřísit.“

   

   

   

   

   

   

Autor: aši
Diskuse ke článku
.