Známe výsledky 4. ročníku programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ | Pro ženy | Blesk.cz

Známe výsledky 4. ročníku programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“

26. června 2018 | 00:00
Prezentace klienta |

Poslední týden hlasovánív rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ je za námi a tím také skončila celá fáze hlasování na obchodech. Rádi bychom se proto s vámi podělili o vynikající výsledky.

Do 4. kola programu “Vy rozhodujete, my pomáháme” se přihlásilo celkem 571 organizací, přičemž do 90 regionů bylo odbornou porotou vybráno celkem 270 nejlepších projektů, mezi které se rozdělila částka 5 040 000 Kč. Do hlasování se zapojili zákazníci všech našich obchodů. Pro připomenutí - každý zákazník Tesca obdržel za uskutečněný nákup hlasovací žetonek, který následně mohl vhodit do stojanů za pokladnami, a podpořit tak organizaci, která je svým zaměřením jeho srdci nejblíže. Největší podpory se během čtyř týdenní hlasovací fáze dostalo organizaci Demosthenes, o.p.s., která obdržela 70 274 hlasů z celkového počtu 3 613 217 vhozených žetonů.

V tomto ročníku nově odměňujeme všechny zúčastněné organizace. Na základě výsledků hlasování tedy všichni získají finanční odměnu podle svého umístění.  První vítězný projekt bude odměněn 30 000 Kč, druhý si odnese 16 000 Kč a třetí 10 000 Kč.

Děkujeme odbornému partnerovi, kterým je Nadace Rozvoje Občanské Společnosti, za spravedlivé a transparentní hodnocení všech přihlášených projektů.

Rádi bychom rovněž poděkovali všem zákazníkům i zaměstnancům za jejich angažovanost a vítězným organizacím blahopřejeme k vítězství.

Abychom ale byli organizacím, kterým pomáháme co nejvíce užiteční a nápomocní, připravili jsme pro jejich zaměstnance sérii tématických školení a workshopů dle jejich přání. Budou školeni například v oblasti fundraisingu nebo budou mít možnost rozvinout své komunikační schopnosti na sociálních sítích. Worskhopy se uskuteční do konce června v Praze, Brně a Ostravě.