Sluneční energie | Pro ženy | Blesk.cz

Sluneční energie

31. července 2008 | 11:19

Ceny ropy, plynu, ulí i elektřiny stále rostou. Zamyslete se, jak by vám při tom mohla pomoci největší zásobárna energie – Slunce. Investice se určitě vyplatí.

Už jste se setkali s termínem "trvale udržitelný rozvoj"? Zjednodušeně řečeno jde o trend dobře známý ve vyspělých zemích a myslí se tím soulad hospodářského a společenského pokroku, který neškodí životnímu prostředí. Mimo jiné to znamená omezit spotřebu neobnovitelných zdrojů energie na nezbytné minimum. Solární energie se tak pro domácnosti stává vhodnou alternativou.

Buďte aktivní
Už vám nestačí jenom dobré zateplení a okna s izolačními skly – tedy pasivní využití slunečního tepla? Uděláte krok dál? Pak musíte investovat do takzvaných slunečních kolektorů (panelů). Podle toho, co od nich potřebujete, zvolíte buď fototermické, které vyrábějí teplo, nebofotovoltaické (přeměňují sluneční záření na elektrickou energii), případně kominaci obou variant.
Základem všech fototermických kolektorů je takzvaný absorbér – na jeho povrchu se sluneční záření přeměňuje na tepelnou energii. Z hlediska použitelnosti a funkčnosti se fototermické kolektory rozdělují na bazénové nezasklené, deskové atmosferické a trubicové vakuové.
Fotovoltaické panely obsahují solární článek – polovodičovou součástku (nejčastěji na bázi křemíku), na které dochází při dopadu slunečního záření k uvolňování elektronů. Tak vzniká napětí 0,6 až 0,7 V. Volné elektrické náboje se přes regulátor odvádějí do akumulátoru, ke spotřebiči nebo do rozvodné sítě.

Kolik a za kolik

Na ohřev teplé vody se počítá 1,5 až 2 m² panelu na osobu, v kombinaci s přitápěním musíte přidat dalších 4 až 5 m² na 100 m² vytápěné plochy. Nejefektivnější řešení? V domě s obytnou plochou cca 180 m² vytápěném plynem investujte do kondenzačního kotle s podporou solárních kolektorů. Půjde o investice kolem 130 000 Kč, za rok na energiích ušetříte okolo 18 000 Kč a návratnost systému je asi 7 let (jeho životnost však 20 až 30 let).

Počítáte výhradně se solárním systémy? Pak na zásobování rodinného domu pro 3 – 5 osob je vhodná instalace 20 až 22 fotovoltaických panelů (jeden o rozměrech 1680x990x50 mm). Investice vás přijde na nemalých 500 až 700 tisíc korun. Ale návratnost je okolo 10 až 12 let, zatímco životnost asi 30 let.

Voda v bazénu, teplo v domě
Pořizujete si bazén? V současné době vám dodavatel pravděpodobně automaticky nabídne jako součást vybavení fototermický kolektor na ohřev bazénové vody. Je určený pro sezonní provoz (květen – září) a celková plocha by měla odpovídat asi 30 až 100 procentům plochy vodní hladiny. Nejlepší účinnost vykazují panely při instalaci směrem na jih pod úhlem 35 až 40 stupňů, připevňují se na střechu garáže, anebo mohou stát na podpůrné konstrukci přímo na trávníku.
Na celoroční využití u nás většinou solární panely nestačí, dají se ale vhodně kombinovat s úsporným moderním kondenzačním plynovým kotlem, kterým budete topit a přihřívat teplou vodu v zimě. Na střeše instalujte deskové nebo trubicové solární kolektory. Ty druhé jsou efektivnější, ale také dražší. Hodí se hlavně tam, kde je výhodné sluneční energií také topit, což platí hlavně pro nízkoenergetické domy. Nepřehlédněte! Státní fond na ochranu životního prostředí poskytuje dotaci maximálně 50 000 Kč na systém určený k ohřevu vody. Pokud budete i přitápět, můžete získat dokonce 60 000 Kč. Tuto dotaci na základě žádosti lze čerpat až po uvedení systému do provozu.

Výroba elektřiny
K vaší chatě nevedou kabely? Když zvolíte formu ostrovního solárního systému, budete panelem nabíjet akumulační baterii a z ní přes transformátor provozovat spotřebiče. Jestli chcete zásobovat celou rekreační domácnost, musíte pečlivě propočítat, jakou máte spotřebu, a podle toho zvolit velikost plochy fotovoltaických panelů.
Chcete šetřit v obytném domě? Pak svůj solární systém, instalovaný na střeše nebo na stojanech na pozemku, v souladu se smlouvou s energetickými závody napojíte na síť. Tam poteče vámi vyrobený proud za výhodnou výkupní cenu 13,46 Kč za kilowatthodinu (běžně nakupujete za cca 4,50 Kč/kWh, takže každá 1 kilowatthodina, kterou dodáte do sítě, vám vydělá na 3 odebrané kWh). I když tedy sami nebudete odebírat sluneční energii, na solárním systému můžete vydělávat.

Odborník doporučuje

Kam s nimi
Většinou se solární panely připevňují na střechu. "Ideální je šikmá se sklonem 30 až 70 stupňů a s orientací na jih – odborná firma rozebere část krytiny a místo ní vloží příslušný počet kolektorů. Pro střechy se sklonem do 30 stupňu se vyrábějí takzvané nadstřešní panely, umístěné do speciální správně nakloněné konstrukce. Při orientaci střechy východ – západ je můžete instalovat i kolmo k okapní hraně, existuje také konstrukční řešení pro zavěšení do štítové stěny," vysvětluje ing. Ondřej Neudert z firmy Bramac.

Autor: Gabriela Koulová
Související články