Pátek 8. prosince 2023
Svátek slaví Květoslava, zítra Vratislav
Oblačno, sněžení 0°C

Komu Magická noc Srdce pro děti pomůže?

Podívejte se, kterým dětským nemocnicím můžete podporou Magické noci pomoci i vy!

FN Brno
Pracoviště dětské medicíny Fakultní nemocnice Brno - Bohunice poskytuje zdravotní péči pacientům do 19 let věku, přičemž přesahuje rámec spádové oblasti Jihomoravského kraje. Péče je zajišťována 11 klinikami, 4 odděleními a dvěma ústavy. Lůžková část disponuje s celkovým počtem 440 lůžek včetně intenzivní a resuscitační péče. V ambulantní části je ročně ošetřeno cca 275 000 pacientů. Součástí nemocnice je pavilon COS (centrální operační sály), který disponuje 6 operačními sály a jeho součástí jsou i endoskopické sály. Ročně je zde provedeno přes 9 000 operačních výkonů.

Nemocnice České Budějovice
Neonatologické oddělení disponuje 85 novorozeneckými lůžky, ročně hospitalizuje 3 400 malých pacientů a 1 650 jich ambulantně ošetří. Oddělení má k dispozici 21 lůžek pro doprovod dětí – jejich maminky, jejichž přítomnost hraje klíčovou roli při dalším vývoji nedonošených dětí. Transportní služba pro novorozence s nepřetržitým provozem realizuje ročně 100-110 transportů. 25 % z nich vyžaduje poskytnutí komplexní resuscitační péče během transportu, včetně umělé plicní ventilace.

Nemocnice Děčín
Dětské oddělení nemocnice Děčín zajišťuje v péči o nemocné děti spádovou oblast jižní části okresu, což je 3/5 jeho celku. Jedná se o populaci cca 15 000 dětí. Oddělení se sestává z části novorozenecké – 17 lůžek, dětské – 30 lůžek, součástí oddělení je i intenzivní péče nižšího stupně se 3 lůžky. Na oddělení je provedeno 2200 příjmů ročně, hospitalizace jsou krátké v průměru 3-4 denní. Maminky jsou hospitalizovány s dětmi, do 6 let obligatorně. V minulém roce se narodilo v Děčíně 764 novorozenců. Na JIP bylo léčeno 350 dětí. Pokud se jedná o závažnější či vzácné onemocnění, spolupracujeme zejména s Dětskou klinikou v U/L nebo přímo s řadou pražských pracovišť.

FN Hradec Králové
Jednotka intenzívní a resuscitační péče (JIRP) pro novorozence zajišťuje v Perinatologickém centru FN Hradec Králové péči o nemocné novorozence v porodnicích celého východočeského regionu. Na JIP je každý rok hospitalizováno 540-600 novorozenců všech hmotnostních kategorií, jsou zde léčeni novorozenci vyžadují operaci vrozených anomálií zažívacího traktu i operaci pro závažné onemocnění střevní stěny nezralých novorozenců. Na novorozeneckém úseku Perinatologického centra je každý rok hospitalizováno 90-110 novorozenců s porodní hmotností pod 1500 g, z tohoto 40-45 novorozenců s extrémně nízkou porodní hmotností pod 1000 g.

Nemocnice v Chebu
Dětské oddělení chebské nemocnice je členěno na 3 stanice – kojence/batolata (dominují děti v doprovodu současně hospitalizovaného rodiče), větší děti (částečně též v doprovodu rodiče) novorozenci (v drtivé většině hospitalizované v rámci systému rooming-in, s maminkou od porodu trvale). Kojenci a větší děti mají dohromady 30 lůžek, novorozenci mají 15 lůžek. V posledních letech se počet porodů pohyboval kolem 770-780 ročně. Spádová oblast zahrnuje okres Cheb od Aše po N.lázně. Protože sousední okres Tachov nemá nemocnici, část dětí z této oblasti se rovněž dostává na toto oddělení. Úhrnem lze tedy uvažovat o spádové oblast čítající cca 110-120 000 lidí.

Nemocnice Jihlava
Celkový počet lůžek na dětském oddělení je 66, malé děti do 6 let jsou přijímány s maminkami. V roce 2009 se zde narodilo 1350 dětí včetně dvou trojčátek, v roce 2010 zatím 960 dětí. V loňském roce bylo na JIP novorozenců léčeno 200 dětí, velkých dětí bylo na JIP léčeno 400. V odborných ambulancích je ročně ošetřeno několik tisíc dětí, stejně tak na všeobecné ambulanci a sonografickém pracovišti. Spádová oblast pro hospitalizované pacienty sahá až k rakouským hranicím, sousedí s Jihomoravským a Jihočeským krajem od Vratěnína po Slavonice a Dačice.

Krajská nemocnice Liberec
Dětské oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s. je pracoviště, kde je ročně hospitalizováno 2500 dětí, narozeno 1700 novorozenců a 250 novorozenců je hospitalizováno na JIP pro novorozence, která poskytuje nejvyšší stupeň intenzivní péče – péči resuscitační. Spádová oblast je prakticky celý Liberecký kraj – tzn. 450 000 obyvatel.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
Dětské oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi má 73 lůžek. Počet hospitalizovaných dětí v roce 2009 byl 3 811. Z toho na novorozeneckém oddělení 1 812, na nedonošeneckém 360 a novorozeneckou jednotkou intermediární péče prošlo 245 dětí. Na dětském oddělení leželo 2 160 dětí, celkem bylo 4 810 hospitalizací s průměrnou ošetřovací dobou 4,07 dne. V našich ambulancích bylo provedeno celkem 24 738 vyšetření. Počet všech narozených dětí v loňském roce byl 1 596, počet živě narozených 1 589, počet dětí s váhou pod 2 499 g se narodilo 99, počet dětí s VVV 37, z toho 10 závažných. Na naše pracoviště bylo přeloženo 29 dětí, které se narodily v jiné porodnici.

FN Ostrava
Popáleninové centrum Fakultní nemocnice Ostrava je jedno ze tří superspecializovaných pracovišť, která poskytují zdravotní péči pacientům s termickým úrazem, tj. hlavně popálením, ale i působením chladu. Jedná se o 30 lůžkové pracoviště s 6 lůžky JIP, špičkově vybavenými pro poskytování nejvyšší úrovně intenzívní a resuscitační péče, včetně umělé plicní ventilace, mimotělních očišťovacích metod krve, invazívního monitoringu pacientů a pod. Léčí jak akutní popáleninové úrazy, tak stavy po popálení, včetně rekonstrukčních operací. Za hospitalizace ročně ošetří kolem 170 dětí. Centrum uplatňuje nejnovější poznatky vědy a klinické praxe a nezaostává ani v používání nejmodernějších materiálů, které zachraňují život dětem, které by v dřívějších dobách neměly šanci na přežití.

Pardubická krajská nemocnice
Součástí dětského oddělení Pardubické krajské nemocnice a.s. je stanice fyziologických novorozenců (24 lůžek), jednotka intermediární péče pro nedonošené či nemocné novorozence (13 lůžek). Oddělení větších dětí má celkem 36 lůžek a JIP na 6 lůžkách. Během roku se u nás narodí kolem 1600 - 1700 novorozenců a z toho jich asi 300 potřebuje specializovanou péči. Na stanicích pro větší děti je za rok hospitalizováno kolem 1800 dětí a kolem 1000 matek s dětmi do 6 let.FN Plzeň
Dětská klinika Fakultní nemocnice Plzeň patří mezi 15 tuzemských akreditovaných center poskytujících odbornou resuscitační péči a nemocnice má rovněž akreditované Traumacentrum pro děti, v jehož rámci spolupracují s Dětskou klinikou specialisté z ostatních pracovišť nemocnice. Dětská klinika zajišťuje odbornou lůžkovou i ambulantní péči o děti z celého Plzeňského kraje, Karlovarska a přilehlých regionů. Má rovněž 8 lůžek intenzivní a resuscitační péče. Ta jsou určena dětem bezprostředně ohroženým na životě, a to jak z důvodu některého interního onemocnění (nejčastěji se jedná o vážná akutní onemocnění dýchacích cest a vývojová či zánětlivá onemocnění mozku) či kvůli úrazu, například při dopravní nehodě. Téměř čtvrtina všech malých pacientů přijatých na Dětskou kliniku FN Plzeň vyžaduje alespoň intenzivní péči. Ročně klinikou projde téměř 35 000 nemocných dětí.

VFN a 1.LF UK, Praha - Klinika dětského a dorostového lékařství
Jednotka intenzivní a resuscitační péče je stále plně vytížena a řeší závažná ohrožení života u dětí bez rozdílu věku. Ročně je na uvedenou jednotku přijato kolem 300 dětí. U více než poloviny z nich je nutná umělá plicní ventilace v důsledku selhání některé z důležitých životních funkcí.

Nemocnice Vsetín, p.o.
Na porodním sále Gynekologicko porodnického oddělení přivede ročně na svět miminko přibližně 650 maminek. Sál je vybaven 3 porodními pokoji, ve kterých maminky s partnery tráví celou dobu před porodem, mají zde možnost využití všech relaxačních pomůcek. Nedílnou součástí každého pokoje je sociální zařízení se sprchou a WC, 1 pokoj má také porodní vanu s možností porodu do vody. Často rodíme i na samotných porodních pokojích. Na oddělení šestinedělí je zavedený plný room - in (novorozenci jsou co nejčasněji s maminkou), pokud je potřebná zvýšené sledování (žloutenky, sepse, poruchy adaptace), jsou novorozenci ošetřování na neonatologické stanici.

Jesenická nemocnice Šumperk
Dětské oddělení má 23 standardních lůžek, 23 novorozeneckých lůžek a 6 lůžek na jednotce intenzivní péče. Na oddělení je každoročně přijato přes 2000 dětí. Hospitalizované jsou děti v celém spektru pediatrie, včetně pooperačních stavů. V loňském roce byli na oddělení ošetřeni 1054 novorozenci, oddělení má statut Baby-friendly hospitál, je rovněž zařazeno do intermediálního novorozeneckého centra. Při dětském oddělení jsou tyto odborné ambulance: kardiologická, alergologická, nefrologická a endokrinologická.

Autor: red
Video se připravuje ...