Zápis do 1. třídy: Víte, co by mělo vaše dítě umět? | Pro ženy | Blesk.cz

Zápis do 1. třídy: Víte, co by mělo vaše dítě umět?

14. ledna 2014 | 12:30

Někteří rodiče kladou na své předškoláky příliš vysoké nároky, jiní jejich přípravu podceňují. Víte, co všechno by měl budoucí prvňáček umět, než nastoupí do 1. třídy?

Zápisy do prvních tříd pro rok 2014/15 organizují školy v období od 15. ledna do 15. února a tak není mnoho času své dítě ještě doučit vše potřebné, aby uspělo.

Jak na tom vaše ratolest je, se dozvíte ihned po samotném zápisu, učitelé vám poradí, co je zapotřebí dopilovat a také to, v čem vaše dítko vyniká. Doporučen vám může být i odklad školní docházky, rozhodnutí je ale na vás.

Co by dítě mělo u zápisu zvládnout?

Dítě ve škole
1. Fyzická a pohybová vyspělost

-  Dítě, které je fyzicky a pohybově vyspělé musí koordinovat své pohyby, mělo by umět například házet a chytat míč, udržet rovnováhu na jedné noze, běhat nebo skákat.

-  Důležité také je, aby se umělo obléknout, svléknout a obout (zapnout a rozepnout si zip i knoflíky, zavázat si tkaničky…apod.).

-  Dítě by mělo být samostatné při jídle, umět používat příbor, nalít si nápoj a jíst čistě.

- Zvládat musí i osobní hygienu, používat kapesník, umýt a osušit si ruce, splachovat toaletu a uklidit po sobě.

2. Citová samostatnost a kontrola chování

- Dítě splňuje tento bod, pokud je schopno odloučení od rodičů, vystupuje samostatně a dokáže si utvořit názor.

- Vyjadřuje souhlas či nesouhlas.

- Je emočně stálé a dokáže kontrolovat své nálady (vztek, hněv…apod.).

- Dítě by si také mělo být vědomé zodpovědnosti za své chování a mělo by umět dodržovat daná pravidla.

3. Jazykové dovednosti

- Před nástupem školní docházky musí dítě zvládat vyslovovat všechny hlásky, mluvit ve větách a mělo by zvládnout vyprávět souvislý příběh nebo popsat situaci a mluvit gramaticky správně (používat správně například rod).

- Důležitá je také slovní zásoba.

- Ideální také je, pokud umí napsat hůlkovým písmem své jméno.

Dítě ve škole
4. Koordinace ruky a oka, jemná motorika

- Dítě by mělo být zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji.

- Problém by neměl být ani práce s tužkou a kreslení, vystřihování a lepení.

- Rozlišovat by dítě mělo pravou a levou stranu.

5.  Rozlišení zrakových a sluchových vjemů

- Jestli jste svého potomka naučili barvy, tvary nebo rozeznávat materiály, pak jste udělali dobře.

- Dítě by mělo umět rozeznat různé tvary na obrázku, ale i zvuky (např. hudební nástroje).

- Mělo by také být schopno vytleskat slabiky.

- Umět by vaše dítě mělo i zařadit předměty do skupiny (např. korálky podle tvaru nebo barvy).

Dítě ve škole
6. Jednoduché logické myšlení a základní matematické pojmy

-  Má vaše dítě představu o číslech? Pak je to v pořádku. Mělo by zvládnout počítat na prstech, vyjmenovat číselnou řadu a rozeznat větší a menší číslo.

- Chápat by děti měly také jednoduché hádanky, rébusy nebo labyrinty.

- Mělo by rozumět časoprostorovým pojmům (nad, pod, nahoře a dole) a také označení velikosti.

7. Rozvinutá pozornost, paměť a schopnost učit se

- Pokud má vaše dítě nastoupit do 1. třídy, musí se umět soustředit a to alespoň 15 minut v kuse. A to i na věci, které jej příliš nebaví.

- Důležité je i to, aby si dokázalo zapamatovat, co prožilo, vidělo, slyšelo a také bylo schopno tuto zkušenost reprodukovat dál.

- Učit byste své dítě měli také básničky a písničky, mělo by být schopno zapamatovat si jednoduchý text.

- Dokázat by také mělo samostatně pracovat.

8. Sociální vnímání a práce v kolektivu

- Známá by dítěti měla být základní společenská pravidla, jako je pozdrav při příchodu a odchodu, poděkování, omluvení se apod.

- Mělo by umět navázat kontakt s jinými dětmi a také komunikovat s dospělými.

- Důležitá je také schopnost práce ve skupině a spolupráce s dalšími dětmi, ale také to, aby se umělo podělit například o hračky, projevovalo ohleduplnost apod.

Děti musejí k zápisu umět i kreslit.
9. Tvořivost

- Zaujetí by vaše ratolest měla projevit nad obrázky, divadelním a kulturním představením nebo nad návštěvou například zoologické zahrady či sportovních akcí.

- Svoje zážitky by mělo být schopno komentovat, vyprávět a také sdílet.

- Znát by mělo pohádky, básničky, příběhy a také by mělo mít své oblíbené hrdiny.

- Nemusí mít zrovna výtvarný talent, ale mělo by být schopno nakreslit základní tvary, poskládat papírové skládanky nebo jinak jednoduše tvořit.

10. Orientace v praktickém životě

- Vyznat se dítě musí ve svém prostředí (doma, ve školce..apod.).

- Vědět by mělo, kde bydlí, kam chodí do školky, do kroužků, kde je hřiště a kam by se mělo obrátit v případě nouze.

- Problémem by nemělo být vyřídit vzkaz, nakoupit a také zaplatit v obchodě, zeptat se na cestu, ani telefonovat.

- Povědomí by mělo mít také o jiných národech a zemích ve světě, o vesmíru apod.