Fotosoutěž Mazlíček Česka 2018 | Pro ženy | Blesk.cz

Pravidla

Pravidla soutěže Mazlíček Česka 2018

(dále jen „pravidla“)

Soutěž Mazlíček Česka 2018 (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 15. 1. 2018 do 19. 3. 2018 na internetových stránkách prozeny.blesk.cz. Soutěží se s digitálními fotografiemi domácích zvířat dle kategorií soutěže, kterými jsou psi, kočky, hlodavci a ostatní. Do kategorie ostatní patří domácí mazlíčci vyjma psů, koček a hlodavců. Pro účast v soutěži je rozhodující, aby dané zvíře žilo dlouhodobě s majitelem v jedné domácnosti.


Organizátorem a provozovatelem soutěže a technickým provozovatelem SMS hlasování je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle fotografii v souladu s těmito pravidly fotografii svého zvířete na zadané téma. Každá fotografie smí být v soutěži zařazena pouze jednou, každé zvíře musí mít vlastní profil. Maximální počet přihlášených zvířat na jednoho soutěžícího je 10. Mazlíček musí být v době přihlášení do soutěže žijící. Odesláním první fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a společnosti CN Invest a.s. a jejich rodinní příslušníci.

V rozšířené fotogalerii smí být maximálně 15 nesoutěžních fotografií.

Fotografie lze přihlašovat do 4 výše uvedených kategorií, které jsou rozděleny na psy, kočky, hlodavce a ostatní.

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

 

Účastník soutěže zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášených fotografií, nebo že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie jsou původní

b) disponuje veškerými právy k těmto fotografiím

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny, včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel

d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

f) je majitelem mazlíčka zobrazeného na soutěžní fotografii nebo má mazlíčka v dlouhodobé péči a je oprávněn jej do soutěže přihlásit

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií a účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích v tištěných a internetových mediích Provozovatele. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

 Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích Provozovatele a na jím pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Provozovatelem.

 

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže

e) zobrazují zvíře špatně viditelné a takové, které nelze jasně identifikovat.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž probíhá ve čtyřech fázích – přihlašování, internetové hlasování, semifinálové SMS hlasování a finálové SMS hlasování. Z internetového hlasování postoupí do semifinálového hlasování z každé kategorie 100 fotek s nejvyšším počtem internetových hlasů. Do finálového SMS hlasování postoupí 25 fotografií s nejvyšším počtem SMS z každé kategorie. Semifinálové ceny obdrží 3 soutěžící z každé kategorie, jejichž fotografie dostala v semifinálovém SMS hlasování nejvíce hlasů. Finálové ceny obdrží 3 soutěžící, jejichž fotografie dostala ve finálovém SMS hlasování nejvíce hlasů.

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění přihlášky a vložením první soutěžní fotografie. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil. Další fotografie do soutěže může vkládat ve svém profilu v období určeném pro přihlašování v souladu s harmonogramem uvedeným níže.


Fotografie přihlašuje účastník soutěže vložením do internetových stránek prozeny.blesk.cz. U každé fotografie je účastník soutěže povinen uvést jméno mazlíčka, příběh, kategorii a jméno či přezdívka majitele. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, plnou adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Podmínkou přihlášení fotografie do soutěže je povinnost účastníka zaregistrovat se, tzn. mít vytvořen uživatelský účet, který je společný pro veškeré internetové stránky Provozovatele.

Harmonogram soutěže:

Přihlašování: 15. 1. 2018 8:00 - 12. 2. 2018 12:00

Internetové hlasování: 29. 1. 2018 12:00 - 12. 2. 2018 12:00

Semifinálové SMS hlasování: 13. 2. 2018 12:00 - 19. 2. 2018 12:00

Finálové SMS hlasování: 20. 2. 2018 12:00 - 26. 2. 2018 12:00

Vyhodnocení: do 19. 3. 2018

 

V období určeném pro přihlašování fotografií a internetové hlasování budou mít všichni návštěvníci stránek možnost označit fotografii symbolem VIP a tímto způsobem topovat fotografie svých oblíbenců dle vlastních preferencí, tedy posunout fotky do speciálního boxu na viditelnější pozici na webové stránce soutěže. Tvar SMS je VIP mezera XX (za XX dosaďte číslo předmětné fotografie). Cena jedné SMS zprávy odeslané na číslo 900 99 15 je 15 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory.

V období určeném pro přihlašování a internetové hlasování si soutěžící může aktivovat Foto+, který obsahuje možnost nahrát až 15 doplňkových nesoutěžních fotografií, měnit hlavní fotografii do konce období určeného pro přihlašování dle shora uvedeného harmonogramu a přidat ke své fotografii barevné rámování. Foto+ bude účinné nejdéle 5 min. od doručení zpětné SMS. Barevné rámování lze měnit po celou dobu trvání soutěže. Aktivace Foto+ nemá na výhru v soutěži žádný vliv. Tvar SMS je FOTO mezera XX, za XX vždy dosaďte ID fotografie. Cena jedné SMS zprávy pro aktivaci Foto+ odeslané na číslo 900 99 30 je 30 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory.

Způsob hlasování a limity hlasů

O pořadí jednotlivých fotografií rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek prozeny.blesk.cz dle svých osobních preferencí na těchto stránkách, a to vždy v období určeném pro hlasování, která jsou uvedena v harmonogramu soutěže.

Hlasování je omezeno na 10 hlasů na jeden počítač pro každou fotografii za hodinu, 10 hlasů na jednu IP adresu pro každou fotografii za hodinu, 10 hlasů na jednoho přihlášeného uživatele pro každou fotografii za hodinu. Hlasování bude uzavřeno každý den od půlnoci do 5:00 ráno. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučen! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Přihlášení uživatelé nejsou nuceni k jeho vyplnění. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních serverů i na svých osobních stránkách.

Sto fotografií z každé kategorie s nejvyšším počtem hlasů z internetového hlasování postoupí do semifinálového SMS hlasování, v němž vždy tři fotografie s nejvyšším počtem hlasů z každé kategorie, které jsou zasílány na základě osobních preferencí odesílatelů, obdrží ceny. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o postupujících dřívější datum vložení fotografie do soutěže. Omezení hlasování stanovené pro internetové hlasování se v SMS hlasování neuplatní. Cena SMS zprávy odeslané na číslo 900 99 10 je 10 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro SMS hlasování bude možné využít speciální zvýhodněné balíčky SMS hlasů, kdy v rámci jedné SMS v hodnotě 6 hlasů odeslané na číslo 900 99 50 bude cena takového balíčku činit 50 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory a v rámci jedné SMS v hodnotě 10 hlasů odeslané na číslo 900 99 80 bude cena takového balíčku činit 80 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv. Provozovatel soutěže neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. V případě dotazů či problémů s odesláním SMS pište na e-mail mobil@cncenter.cz nebo volejte na 296 363 199 v prac. dny 8-16 hod. Více informací o prémiových SMS službách na www.platmobilem.cz.

Dvacet pět fotografií z každé kategorie s nejvyšším počtem hlasů ze semifinálového SMS hlasování pak postupuje do SMS finále, v němž tři fotografie s nejvyšším počtem hlasů ve finálovém SMS hlasování napříč všemi kategoriemi, které jsou zasílány na základě osobních preferencí odesílatelů, obdrží finálové ceny. V případě rovnosti hlasů bude rozhodovat dřívější datum a čas vložení fotografie do soutěže. Fotografie se stejným počtem hlasů se seřadí od nejstarší (první se stejným počtem hlasů) po nejnovější (poslední). Cena SMS zprávy odeslané na číslo 900 99 10 je 10 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro SMS hlasování bude možné využít speciální zvýhodněné balíčky SMS hlasů, kdy v rámci jedné SMS v hodnotě 6 hlasů odeslané na číslo 900 99 50 bude cena takového balíčku činit 50 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory a v rámci jedné SMS v hodnotě 10 hlasů odeslané na číslo 900 99 80 bude cena takového balíčku činit 80 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv. Provozovatel soutěže neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. V případě dotazů či problémů s odesláním SMS pište na e-mail mobil@cncenter.cz nebo volejte na 296 363 199 v prac. dny 8-16 hod. Více informací o prémiových SMS službách na www.platmobilem.cz.

Zasláním fotografií do soutěže, stejně tak účastí v SMS hlasování – tzn. odesláním SMS zprávy provozovateli soutěže – akceptuje hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Ceny

Ceny získávají tři účastníci z každé kategorie, jejichž fotografie získaly v semifinálovém SMS hlasování nejvíce SMS hlasů, které jsou zasílány na základě osobních preferencí odesílatelů.

Tři soutěžící z každé kategorie, kteří splnili veškeré podmínky soutěže, a jejichž fotografie dostala v semifinále nejvíce SMS hlasů v dané kategorii, získají tyto ceny:

  1. místo - voucher do e-shopu veselezvire.cz v hodnotě 3 000 Kč
  2. místo - voucher do e-shopu veselezvire.cz v hodnotě 2 000 Kč
  3. místo - voucher do e-shopu veselezvire.cz v hodnotě 1 000 Kč

 

Tři soutěžící z finále bez ohledu na kategorii, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie dostaly nejvíce SMS hlasů ve finále, získají tyto ceny:

1. místo – voucher na krmivo pro mazlíčka dle vlastního výběru výherce, a to na celý rok v maximální hodnotě 15 000 Kč v e-shopu veselezvire.cz

2. místo - voucher do e-shopu veselezvire.cz v hodnotě 5 000 Kč

3. místo - voucher do e-shopu veselezvire.cz v hodnotě 3 000 Kč

 Všechny vouchery budou platné do 31. května 2018.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem a telefonicky marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do sedmi dnů ode dne ukončení soutěže informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 7 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 3x na jím uvedeném telefonním čísle.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách prozeny.blesk.cz do 19. 3. 2018. Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem do 10. 3. 2018. Předání první finálové výhry proběhne v Praze v sídle Provozovatele či na jiném, Provozovatelem určeném, místě. Podmínkou předání první ceny je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry, prokázání totožnosti výherce. Předání se musí zúčastnit mazlíček, který je zobrazený a výherní fotografii. Pokud výherce nepřevezme výhru do 30 dnů od ukončení soutěže osobně, propadá výhra ve prospěch Provozovatele.  Ostatní ceny budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou v přihlášce, výherci mají povinnost poskytnout redakci součinnost pro potřeby pořízení článků a fotografií týkající se soutěže. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět Provozovateli (tedy nebude doručena), propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému Provozovatele pro příjem zpráv. Provozovatel neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.
Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.