Léky-detail | Domácí lékař | Pro ženy | Blesk.cz
(18F)FDG-FR
Užívání
INJ
Léková forma
INJ SOL 15MLX0.3-3.1GB/ML
Balení
1
Síla
0.3-3.1GB/ML
Typ balení
VIA
Režim prodeje
R
Stav registrace
R
Držitel rozhodnutí o registraci
EZR
Země držitele
D
Aktuáklní držitel rozhodnutí o registraci
Země aktuálního držitele
-1
Klikněte na postavu pro více informací
l
r