Lehká mozková dysfunkce | Nemoci a příznaky | Domácí lékař | Pro ženy | Blesk.cz
a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Lehká mozková dysfunkceJde o obecný název pro různé mentální odchylky při vývoji dítěte, zapříčiněné oslabenou funkcí centrální nervové soustavy. K tomu může dojít v těhotenství, při porodu a i po něm. Příčinami mohou být dědičné predispozice, dále pak faktory, které ovlivňovaly buď matku během těhotenství anebo dítě po porodu a v neposlední řadě také komplikace při porodu. LMD se projevuje velkou šíří příznaků, patří mezi ně poruchy učení, únava, hyperaktivita, neklid, poruchy řeči, agresivita a poruchy koncentrace. Díky účinné léčbě je možné mozkovou činnost vrátit do stavu před poškozením, a to za pomoci farmakoterapie a nejrůznějších nápravných postupů, jako je např. logopedie.Lehká mozková dysfunkce1440
Lehká mozková dysfunkce
Jde o obecný název pro různé mentální odchylky při vývoji dítěte, zapříčiněné oslabenou funkcí centrální nervové soustavy. K tomu může dojít v těhotenství, při porodu a i po něm. Příčinami mohou být dědičné predispozice, dále pak faktory, které ovlivňovaly buď matku během těhotenství anebo dítě po porodu a v neposlední řadě také komplikace při porodu. LMD se projevuje velkou šíří příznaků, patří mezi ně poruchy učení, únava, hyperaktivita, neklid, poruchy řeči, agresivita a poruchy koncentrace. Díky účinné léčbě je možné mozkovou činnost vrátit do stavu před poškozením, a to za pomoci farmakoterapie a nejrůznějších nápravných postupů, jako je např. logopedie.
fb-like
DISKUSE
diskuse
f
VYHLEDAT LÉKÁRNU
r

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

334966Čtenářky o poruchách učení svých dětí: Řešení se našlo6942017-08-15 20:19:34.27426400<p>Každý rodič nemá to štěstí, že jeho potomek proplouvá úskalími školní výuky bez problémů. Příčiny neúspěchu je vždycky třeba zjistit včas, vyhledat odborníka a ve spolupráci se školou najít řešení.</p><p><img id="AO_317934" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317934" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404530" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404530.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404530:gallery:false:false:true" width="450" height="308" /></p> <p>Vyrůstala jako jedináček. Do školy se moc těšila. Na děti i na paní učitelku. Protože bydleli na malé vesnici, byl začátek školy spojen i s ranním dojížděním do města.</p> <p>"Přestože jsem se strašně moc snažila, první problémy přišly už u poznávání písmenek, rozlišit písmenka "b", "d" a "p" mi dělalo velké potíže," vzpomíná Daniela. Paní učitelka si pozvala maminku do školy a domlouvala jí, že se dcera musí na čtení a psaní lépe připravovat. Přestože se obě moc snažily, výsledky nepřicházely. Pro Danielu byly jedinou útěchou hodiny matematiky, při kterých vynikala. Obrovským zklamáním pro malou holčičku byla velká trojka na prvním vysvědčení.</p> <p>Teprve nový učitel poslal nešťastnou holčičku do pedagogicko-psychologické poradny. Psycholožka hned poznala, že jde o poruchu učení (dyslexii a dysgrafii). "Začala jsem docházet k dyslektické asistentce, rodiče se mnou pracovali podle odborných rad a ve škole jsem měla úlevy v klasifikaci, což mi hlavně zvedlo sebevědomí," říká Daniela.</p> <p>Na druhém stupni základní školy se však objevily nové problémy, protože většina učitelů odmítala brát doporučení poradny na vědomí.</p> <p>"Nestíhala jsem psát výpisky a pochopit zadání, protože jsem četla pomalu a špatně," hodnotí Daniela svou tehdejší situaci. "Velkým problémem bylo, co se mnou dál. Byla jsem šikovná, praktická, ale rodiče marně hledali školu, kde bych mohla studovat i se svojí poruchou." Nakonec Daniela díky chápavému učitelskému sboru absolvovala studijní obor prodavačka s maturitou. V současnosti pracuje jako vedoucí pokladní velkého obchodního domu a chystá se ke studiu managamentu na vysoké škole.</p> <p><img id="AO_317935" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317935" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_1265068" class="custom" style="vertical-align: middle;" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-1265068.jpg?profimedia.cz^dite,%20chlapec,%20kluk,%20fotbal,%20spina,%20dres,%20prani,%20pradlo,%20umazany" alt="1265068:gallery:false:false:true" width="327" height="450" /></p> <p>Libor se narodil Aleně jako druhé dítě. Doma už měla šikovnou pětiletou Ivetku. Přišel na svět, bohužel, velmi brzy, vážil jen něco málo přes kilogram. "Obvykle lékaři dávají větší naděje holčičkám, ale Libor se statečně pral o život a po třech měsících nám ho konečně dali domů," vzpomíná Alena.</p> <p>Dítěti se musela neustále věnovat a cvičit s ním Vojtovy cviky a další cvičení, aby dohnal své vrstevníky. Jako jediná připomínka těžkých začátků mu zůstala oční vada, s níž nastoupil do školy. Od ostatních dětí se lišil hyperaktivitou a nižší schopností udržet pozornost, což je u dětí s LMD (lehkou mozkovou dysfunkcí) běžné. Paní učitelka ho nezvládala, často ho trestala a zvala si rodiče do školy.</p> <p>"Přestože lékaři chválili synovy pokroky a měli radost z jeho rozvoje, pro paní učitelku byl nepohodlným žákem," popisuje Alena potíže, které nemoc přinesla. Libor střídal školy a uvažovalo se dokonce o škole zvláštní. Psychologové byli zásadně proti tomu, protože podle jejich testů mohl Libor zvládnout nároky běžné školy. Řešením se ukázala být malá vesnická škola, kde mají učitelky na děti čas a mohou se jim věnovat podle jejich potřeb. Libor se zklidnil, zlepšil si známky, naučil se dobře vycházet s dětmi a celé rodině to přineslo úlevu. Velkou pomocí pro zvládnutí Liborova temperamentu se stal sport.</p> <p>"Přihlásili jsme syna do fotbalového oddílu, denně trénuje a konečně v něčem vyniká," těší se Alena ze synových úspěchů. Je ráda, že navzdory velkým problémům prožívá Libor šťastné dětství. A málokdo jí dnes věří, co všechno chlapec přestál. Přestože mu dodnes musí pomáhat s učením, věří, že vystuduje obor, který ho bude bavit a vyroste z něj spokojený člověk.</p> <p><img id="AO_317936" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317936" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404532" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404532.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404532:gallery:false:false:true" width="450" height="300" /></p> <p>Mgr. Petr Chaluš, speciální pedagog a výchovný poradce, ZŠ Londýnská, Praha 2</p> <p>* Spolupracujete s pedagogicko-psychologickou poradnou?</p> <p>Ano. Poradna provádí diagnostiku. Zpracuje pro rodiče a školu odborný posudek, ve kterém popíše vzdělávací potřeby žáků. Ve škole pak zajišťujeme speciálně pedagogickou péči pro ty děti, které mají odborný posudek o poruchách učení, soustředění, chování. S poradnou konzultujeme, jak zajistit optimální podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními výukovými potřebami. Pracovník poradny několikrát v roce navštíví školu, aby si s učiteli ujasnil vzdělávací postupy.</p> <p>* Jaké úlevy mohou žáci dostat?</p> <p>Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářejí učitel a speciální pedagog individuální vzdělávací program. V něm jsou popsány zásady přístupu k výuce žáka, jeho potřeby, úpravy učiva, pomůcky, spolupráce s rodiči a s dalšími odborníky. Pro děti s poruchami učení a podobně je zajištěna péče speciálního pedagoga přibližně v rozsahu jedné hodiny týdně. Během výuky ve třídě pracují tyto děti například s výukovými materiály jim přizpůsobenými.</p> <p>* Preferujete u těchto dětí spíše slovní hodnocení?</p> <p>V naší škole preferujeme slovní hodnocení u všech žáků. U žáků se speciálními výukovými potřebami ověřujeme znalosti s ohledem na poruchy, někdy například píší kratší testy, znalosti jsou ověřovány spíše ústní formou. U žáků hodnotíme jejich individuální pokrok.</p> <p><img id="AO_317937" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317937" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404531" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404531.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404531:gallery:false:false:true" width="450" height="300" /></p> <p>dyslexie - porucha čtení. Děti potřebují více času na to, aby zvládly čtení, při hlasitém čtení se zadrhávají, přeskakují slova nebo vynechávají písmena, "komolí" slova.</p> <p>dysgrafie - porucha psaní a grafického projevu. K psaní a malování je důležitá správná koordinace pohybů ruky, děti mívají problémy s jemnou motorikou a potřebují více času, aby zvládly například psaní.</p> <p>dysortografie - porucha pravopisu. Projevuje se například vynecháváním písmen při psaní, záměnou písmen při psaní, zapomínáním čárek a háčků, častými záměnami "y" a "i".</p> <p>dyskalkulie - porucha matematických dovedností. Dítě potřebuje více času na upevňování matematických představ, na sčítání, odečítání, násobení, dělení.</p> <p>LMD - lehká mozková dysfunkce. Je klasifikována jako porucha pozornosti, v některých případech bývá spojená s hyperaktivitou. Pro dítě je obtížné soustředit se na některé úkoly, zklidnit se. Děti s těmito poruchami učení mohou být velmi inteligentní, ale potřebují při učení citlivý a správný přístup pedagogů i rodičů.</p>čtenáři,příběh čtenářky,čtenářské příběhy,příběhy ze života,odborník radí,poruchy učení,děti,lehká mozková dysfunkce,dyslexie,dysgrafie,dyskalkulie,dyspinxie2017-07-30 13:011https://img.cncenter.czhttps://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-back-to-school/334966/ctenarky-o-poruchach-uceni-svych-deti-reseni-se-naslo.html6782Back to school5334/back-to-school0110114231469Jaké vybavení do školy budou děti potřebovat? Které jim koupit školní pomůcky a co je zbytečné, na čem se dá ušetřit a na čem raději ne? Speciál Back to school vám pomůže nákupy zvládnout bez stresu a starostí. Poradíme vám, jak na školu připravit prvňáčky i čím potěšit puberťáky. Back to school je tu!Škola, děti, podzim, vybavení do školy, aktovka, školní pomůcky, školní potřeby, konec prázdnin, prvňáčci, školní rok, rady a tipy do školy1Back to school - Připravte se na nový školní rok bez stresu se speciálem Back to school 0101111420https://supermamy.maminka.cz/back-to-school334966/1296369_.jpg1236658
334966Čtenářky o poruchách učení svých dětí: Řešení se našlo6942017-08-15 20:19:34.27426400<p>Každý rodič nemá to štěstí, že jeho potomek proplouvá úskalími školní výuky bez problémů. Příčiny neúspěchu je vždycky třeba zjistit včas, vyhledat odborníka a ve spolupráci se školou najít řešení.</p><p><img id="AO_317934" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317934" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404530" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404530.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404530:gallery:false:false:true" width="450" height="308" /></p> <p>Vyrůstala jako jedináček. Do školy se moc těšila. Na děti i na paní učitelku. Protože bydleli na malé vesnici, byl začátek školy spojen i s ranním dojížděním do města.</p> <p>"Přestože jsem se strašně moc snažila, první problémy přišly už u poznávání písmenek, rozlišit písmenka "b", "d" a "p" mi dělalo velké potíže," vzpomíná Daniela. Paní učitelka si pozvala maminku do školy a domlouvala jí, že se dcera musí na čtení a psaní lépe připravovat. Přestože se obě moc snažily, výsledky nepřicházely. Pro Danielu byly jedinou útěchou hodiny matematiky, při kterých vynikala. Obrovským zklamáním pro malou holčičku byla velká trojka na prvním vysvědčení.</p> <p>Teprve nový učitel poslal nešťastnou holčičku do pedagogicko-psychologické poradny. Psycholožka hned poznala, že jde o poruchu učení (dyslexii a dysgrafii). "Začala jsem docházet k dyslektické asistentce, rodiče se mnou pracovali podle odborných rad a ve škole jsem měla úlevy v klasifikaci, což mi hlavně zvedlo sebevědomí," říká Daniela.</p> <p>Na druhém stupni základní školy se však objevily nové problémy, protože většina učitelů odmítala brát doporučení poradny na vědomí.</p> <p>"Nestíhala jsem psát výpisky a pochopit zadání, protože jsem četla pomalu a špatně," hodnotí Daniela svou tehdejší situaci. "Velkým problémem bylo, co se mnou dál. Byla jsem šikovná, praktická, ale rodiče marně hledali školu, kde bych mohla studovat i se svojí poruchou." Nakonec Daniela díky chápavému učitelskému sboru absolvovala studijní obor prodavačka s maturitou. V současnosti pracuje jako vedoucí pokladní velkého obchodního domu a chystá se ke studiu managamentu na vysoké škole.</p> <p><img id="AO_317935" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317935" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_1265068" class="custom" style="vertical-align: middle;" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-1265068.jpg?profimedia.cz^dite,%20chlapec,%20kluk,%20fotbal,%20spina,%20dres,%20prani,%20pradlo,%20umazany" alt="1265068:gallery:false:false:true" width="327" height="450" /></p> <p>Libor se narodil Aleně jako druhé dítě. Doma už měla šikovnou pětiletou Ivetku. Přišel na svět, bohužel, velmi brzy, vážil jen něco málo přes kilogram. "Obvykle lékaři dávají větší naděje holčičkám, ale Libor se statečně pral o život a po třech měsících nám ho konečně dali domů," vzpomíná Alena.</p> <p>Dítěti se musela neustále věnovat a cvičit s ním Vojtovy cviky a další cvičení, aby dohnal své vrstevníky. Jako jediná připomínka těžkých začátků mu zůstala oční vada, s níž nastoupil do školy. Od ostatních dětí se lišil hyperaktivitou a nižší schopností udržet pozornost, což je u dětí s LMD (lehkou mozkovou dysfunkcí) běžné. Paní učitelka ho nezvládala, často ho trestala a zvala si rodiče do školy.</p> <p>"Přestože lékaři chválili synovy pokroky a měli radost z jeho rozvoje, pro paní učitelku byl nepohodlným žákem," popisuje Alena potíže, které nemoc přinesla. Libor střídal školy a uvažovalo se dokonce o škole zvláštní. Psychologové byli zásadně proti tomu, protože podle jejich testů mohl Libor zvládnout nároky běžné školy. Řešením se ukázala být malá vesnická škola, kde mají učitelky na děti čas a mohou se jim věnovat podle jejich potřeb. Libor se zklidnil, zlepšil si známky, naučil se dobře vycházet s dětmi a celé rodině to přineslo úlevu. Velkou pomocí pro zvládnutí Liborova temperamentu se stal sport.</p> <p>"Přihlásili jsme syna do fotbalového oddílu, denně trénuje a konečně v něčem vyniká," těší se Alena ze synových úspěchů. Je ráda, že navzdory velkým problémům prožívá Libor šťastné dětství. A málokdo jí dnes věří, co všechno chlapec přestál. Přestože mu dodnes musí pomáhat s učením, věří, že vystuduje obor, který ho bude bavit a vyroste z něj spokojený člověk.</p> <p><img id="AO_317936" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317936" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404532" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404532.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404532:gallery:false:false:true" width="450" height="300" /></p> <p>Mgr. Petr Chaluš, speciální pedagog a výchovný poradce, ZŠ Londýnská, Praha 2</p> <p>* Spolupracujete s pedagogicko-psychologickou poradnou?</p> <p>Ano. Poradna provádí diagnostiku. Zpracuje pro rodiče a školu odborný posudek, ve kterém popíše vzdělávací potřeby žáků. Ve škole pak zajišťujeme speciálně pedagogickou péči pro ty děti, které mají odborný posudek o poruchách učení, soustředění, chování. S poradnou konzultujeme, jak zajistit optimální podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními výukovými potřebami. Pracovník poradny několikrát v roce navštíví školu, aby si s učiteli ujasnil vzdělávací postupy.</p> <p>* Jaké úlevy mohou žáci dostat?</p> <p>Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářejí učitel a speciální pedagog individuální vzdělávací program. V něm jsou popsány zásady přístupu k výuce žáka, jeho potřeby, úpravy učiva, pomůcky, spolupráce s rodiči a s dalšími odborníky. Pro děti s poruchami učení a podobně je zajištěna péče speciálního pedagoga přibližně v rozsahu jedné hodiny týdně. Během výuky ve třídě pracují tyto děti například s výukovými materiály jim přizpůsobenými.</p> <p>* Preferujete u těchto dětí spíše slovní hodnocení?</p> <p>V naší škole preferujeme slovní hodnocení u všech žáků. U žáků se speciálními výukovými potřebami ověřujeme znalosti s ohledem na poruchy, někdy například píší kratší testy, znalosti jsou ověřovány spíše ústní formou. U žáků hodnotíme jejich individuální pokrok.</p> <p><img id="AO_317937" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317937" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404531" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404531.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404531:gallery:false:false:true" width="450" height="300" /></p> <p>dyslexie - porucha čtení. Děti potřebují více času na to, aby zvládly čtení, při hlasitém čtení se zadrhávají, přeskakují slova nebo vynechávají písmena, "komolí" slova.</p> <p>dysgrafie - porucha psaní a grafického projevu. K psaní a malování je důležitá správná koordinace pohybů ruky, děti mívají problémy s jemnou motorikou a potřebují více času, aby zvládly například psaní.</p> <p>dysortografie - porucha pravopisu. Projevuje se například vynecháváním písmen při psaní, záměnou písmen při psaní, zapomínáním čárek a háčků, častými záměnami "y" a "i".</p> <p>dyskalkulie - porucha matematických dovedností. Dítě potřebuje více času na upevňování matematických představ, na sčítání, odečítání, násobení, dělení.</p> <p>LMD - lehká mozková dysfunkce. Je klasifikována jako porucha pozornosti, v některých případech bývá spojená s hyperaktivitou. Pro dítě je obtížné soustředit se na některé úkoly, zklidnit se. Děti s těmito poruchami učení mohou být velmi inteligentní, ale potřebují při učení citlivý a správný přístup pedagogů i rodičů.</p>čtenáři,příběh čtenářky,čtenářské příběhy,příběhy ze života,odborník radí,poruchy učení,děti,lehká mozková dysfunkce,dyslexie,dysgrafie,dyskalkulie,dyspinxie2017-07-30 13:011https://img.cncenter.czhttps://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-back-to-school/334966/ctenarky-o-poruchach-uceni-svych-deti-reseni-se-naslo.html6782Back to school5334/back-to-school0110114231469Jaké vybavení do školy budou děti potřebovat? Které jim koupit školní pomůcky a co je zbytečné, na čem se dá ušetřit a na čem raději ne? Speciál Back to school vám pomůže nákupy zvládnout bez stresu a starostí. Poradíme vám, jak na školu připravit prvňáčky i čím potěšit puberťáky. Back to school je tu!Škola, děti, podzim, vybavení do školy, aktovka, školní pomůcky, školní potřeby, konec prázdnin, prvňáčci, školní rok, rady a tipy do školy1Back to school - Připravte se na nový školní rok bez stresu se speciálem Back to school 0101111420https://supermamy.maminka.cz/back-to-school334966/1296369_.jpg1236658
334966Čtenářky o poruchách učení svých dětí: Řešení se našlo6942017-08-15 20:19:34.27426400<p>Každý rodič nemá to štěstí, že jeho potomek proplouvá úskalími školní výuky bez problémů. Příčiny neúspěchu je vždycky třeba zjistit včas, vyhledat odborníka a ve spolupráci se školou najít řešení.</p><p><img id="AO_317934" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317934" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404530" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404530.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404530:gallery:false:false:true" width="450" height="308" /></p> <p>Vyrůstala jako jedináček. Do školy se moc těšila. Na děti i na paní učitelku. Protože bydleli na malé vesnici, byl začátek školy spojen i s ranním dojížděním do města.</p> <p>"Přestože jsem se strašně moc snažila, první problémy přišly už u poznávání písmenek, rozlišit písmenka "b", "d" a "p" mi dělalo velké potíže," vzpomíná Daniela. Paní učitelka si pozvala maminku do školy a domlouvala jí, že se dcera musí na čtení a psaní lépe připravovat. Přestože se obě moc snažily, výsledky nepřicházely. Pro Danielu byly jedinou útěchou hodiny matematiky, při kterých vynikala. Obrovským zklamáním pro malou holčičku byla velká trojka na prvním vysvědčení.</p> <p>Teprve nový učitel poslal nešťastnou holčičku do pedagogicko-psychologické poradny. Psycholožka hned poznala, že jde o poruchu učení (dyslexii a dysgrafii). "Začala jsem docházet k dyslektické asistentce, rodiče se mnou pracovali podle odborných rad a ve škole jsem měla úlevy v klasifikaci, což mi hlavně zvedlo sebevědomí," říká Daniela.</p> <p>Na druhém stupni základní školy se však objevily nové problémy, protože většina učitelů odmítala brát doporučení poradny na vědomí.</p> <p>"Nestíhala jsem psát výpisky a pochopit zadání, protože jsem četla pomalu a špatně," hodnotí Daniela svou tehdejší situaci. "Velkým problémem bylo, co se mnou dál. Byla jsem šikovná, praktická, ale rodiče marně hledali školu, kde bych mohla studovat i se svojí poruchou." Nakonec Daniela díky chápavému učitelskému sboru absolvovala studijní obor prodavačka s maturitou. V současnosti pracuje jako vedoucí pokladní velkého obchodního domu a chystá se ke studiu managamentu na vysoké škole.</p> <p><img id="AO_317935" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317935" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_1265068" class="custom" style="vertical-align: middle;" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-1265068.jpg?profimedia.cz^dite,%20chlapec,%20kluk,%20fotbal,%20spina,%20dres,%20prani,%20pradlo,%20umazany" alt="1265068:gallery:false:false:true" width="327" height="450" /></p> <p>Libor se narodil Aleně jako druhé dítě. Doma už měla šikovnou pětiletou Ivetku. Přišel na svět, bohužel, velmi brzy, vážil jen něco málo přes kilogram. "Obvykle lékaři dávají větší naděje holčičkám, ale Libor se statečně pral o život a po třech měsících nám ho konečně dali domů," vzpomíná Alena.</p> <p>Dítěti se musela neustále věnovat a cvičit s ním Vojtovy cviky a další cvičení, aby dohnal své vrstevníky. Jako jediná připomínka těžkých začátků mu zůstala oční vada, s níž nastoupil do školy. Od ostatních dětí se lišil hyperaktivitou a nižší schopností udržet pozornost, což je u dětí s LMD (lehkou mozkovou dysfunkcí) běžné. Paní učitelka ho nezvládala, často ho trestala a zvala si rodiče do školy.</p> <p>"Přestože lékaři chválili synovy pokroky a měli radost z jeho rozvoje, pro paní učitelku byl nepohodlným žákem," popisuje Alena potíže, které nemoc přinesla. Libor střídal školy a uvažovalo se dokonce o škole zvláštní. Psychologové byli zásadně proti tomu, protože podle jejich testů mohl Libor zvládnout nároky běžné školy. Řešením se ukázala být malá vesnická škola, kde mají učitelky na děti čas a mohou se jim věnovat podle jejich potřeb. Libor se zklidnil, zlepšil si známky, naučil se dobře vycházet s dětmi a celé rodině to přineslo úlevu. Velkou pomocí pro zvládnutí Liborova temperamentu se stal sport.</p> <p>"Přihlásili jsme syna do fotbalového oddílu, denně trénuje a konečně v něčem vyniká," těší se Alena ze synových úspěchů. Je ráda, že navzdory velkým problémům prožívá Libor šťastné dětství. A málokdo jí dnes věří, co všechno chlapec přestál. Přestože mu dodnes musí pomáhat s učením, věří, že vystuduje obor, který ho bude bavit a vyroste z něj spokojený člověk.</p> <p><img id="AO_317936" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317936" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404532" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404532.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404532:gallery:false:false:true" width="450" height="300" /></p> <p>Mgr. Petr Chaluš, speciální pedagog a výchovný poradce, ZŠ Londýnská, Praha 2</p> <p>* Spolupracujete s pedagogicko-psychologickou poradnou?</p> <p>Ano. Poradna provádí diagnostiku. Zpracuje pro rodiče a školu odborný posudek, ve kterém popíše vzdělávací potřeby žáků. Ve škole pak zajišťujeme speciálně pedagogickou péči pro ty děti, které mají odborný posudek o poruchách učení, soustředění, chování. S poradnou konzultujeme, jak zajistit optimální podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními výukovými potřebami. Pracovník poradny několikrát v roce navštíví školu, aby si s učiteli ujasnil vzdělávací postupy.</p> <p>* Jaké úlevy mohou žáci dostat?</p> <p>Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářejí učitel a speciální pedagog individuální vzdělávací program. V něm jsou popsány zásady přístupu k výuce žáka, jeho potřeby, úpravy učiva, pomůcky, spolupráce s rodiči a s dalšími odborníky. Pro děti s poruchami učení a podobně je zajištěna péče speciálního pedagoga přibližně v rozsahu jedné hodiny týdně. Během výuky ve třídě pracují tyto děti například s výukovými materiály jim přizpůsobenými.</p> <p>* Preferujete u těchto dětí spíše slovní hodnocení?</p> <p>V naší škole preferujeme slovní hodnocení u všech žáků. U žáků se speciálními výukovými potřebami ověřujeme znalosti s ohledem na poruchy, někdy například píší kratší testy, znalosti jsou ověřovány spíše ústní formou. U žáků hodnotíme jejich individuální pokrok.</p> <p><img id="AO_317937" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317937" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404531" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404531.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404531:gallery:false:false:true" width="450" height="300" /></p> <p>dyslexie - porucha čtení. Děti potřebují více času na to, aby zvládly čtení, při hlasitém čtení se zadrhávají, přeskakují slova nebo vynechávají písmena, "komolí" slova.</p> <p>dysgrafie - porucha psaní a grafického projevu. K psaní a malování je důležitá správná koordinace pohybů ruky, děti mívají problémy s jemnou motorikou a potřebují více času, aby zvládly například psaní.</p> <p>dysortografie - porucha pravopisu. Projevuje se například vynecháváním písmen při psaní, záměnou písmen při psaní, zapomínáním čárek a háčků, častými záměnami "y" a "i".</p> <p>dyskalkulie - porucha matematických dovedností. Dítě potřebuje více času na upevňování matematických představ, na sčítání, odečítání, násobení, dělení.</p> <p>LMD - lehká mozková dysfunkce. Je klasifikována jako porucha pozornosti, v některých případech bývá spojená s hyperaktivitou. Pro dítě je obtížné soustředit se na některé úkoly, zklidnit se. Děti s těmito poruchami učení mohou být velmi inteligentní, ale potřebují při učení citlivý a správný přístup pedagogů i rodičů.</p>čtenáři,příběh čtenářky,čtenářské příběhy,příběhy ze života,odborník radí,poruchy učení,děti,lehká mozková dysfunkce,dyslexie,dysgrafie,dyskalkulie,dyspinxie2017-07-30 13:011https://img.cncenter.czhttps://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-back-to-school/334966/ctenarky-o-poruchach-uceni-svych-deti-reseni-se-naslo.html6782Back to school5334/back-to-school0110114231469Jaké vybavení do školy budou děti potřebovat? Které jim koupit školní pomůcky a co je zbytečné, na čem se dá ušetřit a na čem raději ne? Speciál Back to school vám pomůže nákupy zvládnout bez stresu a starostí. Poradíme vám, jak na školu připravit prvňáčky i čím potěšit puberťáky. Back to school je tu!Škola, děti, podzim, vybavení do školy, aktovka, školní pomůcky, školní potřeby, konec prázdnin, prvňáčci, školní rok, rady a tipy do školy1Back to school - Připravte se na nový školní rok bez stresu se speciálem Back to school 0101111420https://supermamy.maminka.cz/back-to-school334966/1296369_.jpg1236658
334966Čtenářky o poruchách učení svých dětí: Řešení se našlo6942017-08-15 20:19:34.27426400<p>Každý rodič nemá to štěstí, že jeho potomek proplouvá úskalími školní výuky bez problémů. Příčiny neúspěchu je vždycky třeba zjistit včas, vyhledat odborníka a ve spolupráci se školou najít řešení.</p><p><img id="AO_317934" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317934" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404530" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404530.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404530:gallery:false:false:true" width="450" height="308" /></p> <p>Vyrůstala jako jedináček. Do školy se moc těšila. Na děti i na paní učitelku. Protože bydleli na malé vesnici, byl začátek školy spojen i s ranním dojížděním do města.</p> <p>"Přestože jsem se strašně moc snažila, první problémy přišly už u poznávání písmenek, rozlišit písmenka "b", "d" a "p" mi dělalo velké potíže," vzpomíná Daniela. Paní učitelka si pozvala maminku do školy a domlouvala jí, že se dcera musí na čtení a psaní lépe připravovat. Přestože se obě moc snažily, výsledky nepřicházely. Pro Danielu byly jedinou útěchou hodiny matematiky, při kterých vynikala. Obrovským zklamáním pro malou holčičku byla velká trojka na prvním vysvědčení.</p> <p>Teprve nový učitel poslal nešťastnou holčičku do pedagogicko-psychologické poradny. Psycholožka hned poznala, že jde o poruchu učení (dyslexii a dysgrafii). "Začala jsem docházet k dyslektické asistentce, rodiče se mnou pracovali podle odborných rad a ve škole jsem měla úlevy v klasifikaci, což mi hlavně zvedlo sebevědomí," říká Daniela.</p> <p>Na druhém stupni základní školy se však objevily nové problémy, protože většina učitelů odmítala brát doporučení poradny na vědomí.</p> <p>"Nestíhala jsem psát výpisky a pochopit zadání, protože jsem četla pomalu a špatně," hodnotí Daniela svou tehdejší situaci. "Velkým problémem bylo, co se mnou dál. Byla jsem šikovná, praktická, ale rodiče marně hledali školu, kde bych mohla studovat i se svojí poruchou." Nakonec Daniela díky chápavému učitelskému sboru absolvovala studijní obor prodavačka s maturitou. V současnosti pracuje jako vedoucí pokladní velkého obchodního domu a chystá se ke studiu managamentu na vysoké škole.</p> <p><img id="AO_317935" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317935" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_1265068" class="custom" style="vertical-align: middle;" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-1265068.jpg?profimedia.cz^dite,%20chlapec,%20kluk,%20fotbal,%20spina,%20dres,%20prani,%20pradlo,%20umazany" alt="1265068:gallery:false:false:true" width="327" height="450" /></p> <p>Libor se narodil Aleně jako druhé dítě. Doma už měla šikovnou pětiletou Ivetku. Přišel na svět, bohužel, velmi brzy, vážil jen něco málo přes kilogram. "Obvykle lékaři dávají větší naděje holčičkám, ale Libor se statečně pral o život a po třech měsících nám ho konečně dali domů," vzpomíná Alena.</p> <p>Dítěti se musela neustále věnovat a cvičit s ním Vojtovy cviky a další cvičení, aby dohnal své vrstevníky. Jako jediná připomínka těžkých začátků mu zůstala oční vada, s níž nastoupil do školy. Od ostatních dětí se lišil hyperaktivitou a nižší schopností udržet pozornost, což je u dětí s LMD (lehkou mozkovou dysfunkcí) běžné. Paní učitelka ho nezvládala, často ho trestala a zvala si rodiče do školy.</p> <p>"Přestože lékaři chválili synovy pokroky a měli radost z jeho rozvoje, pro paní učitelku byl nepohodlným žákem," popisuje Alena potíže, které nemoc přinesla. Libor střídal školy a uvažovalo se dokonce o škole zvláštní. Psychologové byli zásadně proti tomu, protože podle jejich testů mohl Libor zvládnout nároky běžné školy. Řešením se ukázala být malá vesnická škola, kde mají učitelky na děti čas a mohou se jim věnovat podle jejich potřeb. Libor se zklidnil, zlepšil si známky, naučil se dobře vycházet s dětmi a celé rodině to přineslo úlevu. Velkou pomocí pro zvládnutí Liborova temperamentu se stal sport.</p> <p>"Přihlásili jsme syna do fotbalového oddílu, denně trénuje a konečně v něčem vyniká," těší se Alena ze synových úspěchů. Je ráda, že navzdory velkým problémům prožívá Libor šťastné dětství. A málokdo jí dnes věří, co všechno chlapec přestál. Přestože mu dodnes musí pomáhat s učením, věří, že vystuduje obor, který ho bude bavit a vyroste z něj spokojený člověk.</p> <p><img id="AO_317936" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317936" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404532" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404532.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404532:gallery:false:false:true" width="450" height="300" /></p> <p>Mgr. Petr Chaluš, speciální pedagog a výchovný poradce, ZŠ Londýnská, Praha 2</p> <p>* Spolupracujete s pedagogicko-psychologickou poradnou?</p> <p>Ano. Poradna provádí diagnostiku. Zpracuje pro rodiče a školu odborný posudek, ve kterém popíše vzdělávací potřeby žáků. Ve škole pak zajišťujeme speciálně pedagogickou péči pro ty děti, které mají odborný posudek o poruchách učení, soustředění, chování. S poradnou konzultujeme, jak zajistit optimální podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními výukovými potřebami. Pracovník poradny několikrát v roce navštíví školu, aby si s učiteli ujasnil vzdělávací postupy.</p> <p>* Jaké úlevy mohou žáci dostat?</p> <p>Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářejí učitel a speciální pedagog individuální vzdělávací program. V něm jsou popsány zásady přístupu k výuce žáka, jeho potřeby, úpravy učiva, pomůcky, spolupráce s rodiči a s dalšími odborníky. Pro děti s poruchami učení a podobně je zajištěna péče speciálního pedagoga přibližně v rozsahu jedné hodiny týdně. Během výuky ve třídě pracují tyto děti například s výukovými materiály jim přizpůsobenými.</p> <p>* Preferujete u těchto dětí spíše slovní hodnocení?</p> <p>V naší škole preferujeme slovní hodnocení u všech žáků. U žáků se speciálními výukovými potřebami ověřujeme znalosti s ohledem na poruchy, někdy například píší kratší testy, znalosti jsou ověřovány spíše ústní formou. U žáků hodnotíme jejich individuální pokrok.</p> <p><img id="AO_317937" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317937" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404531" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404531.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404531:gallery:false:false:true" width="450" height="300" /></p> <p>dyslexie - porucha čtení. Děti potřebují více času na to, aby zvládly čtení, při hlasitém čtení se zadrhávají, přeskakují slova nebo vynechávají písmena, "komolí" slova.</p> <p>dysgrafie - porucha psaní a grafického projevu. K psaní a malování je důležitá správná koordinace pohybů ruky, děti mívají problémy s jemnou motorikou a potřebují více času, aby zvládly například psaní.</p> <p>dysortografie - porucha pravopisu. Projevuje se například vynecháváním písmen při psaní, záměnou písmen při psaní, zapomínáním čárek a háčků, častými záměnami "y" a "i".</p> <p>dyskalkulie - porucha matematických dovedností. Dítě potřebuje více času na upevňování matematických představ, na sčítání, odečítání, násobení, dělení.</p> <p>LMD - lehká mozková dysfunkce. Je klasifikována jako porucha pozornosti, v některých případech bývá spojená s hyperaktivitou. Pro dítě je obtížné soustředit se na některé úkoly, zklidnit se. Děti s těmito poruchami učení mohou být velmi inteligentní, ale potřebují při učení citlivý a správný přístup pedagogů i rodičů.</p>čtenáři,příběh čtenářky,čtenářské příběhy,příběhy ze života,odborník radí,poruchy učení,děti,lehká mozková dysfunkce,dyslexie,dysgrafie,dyskalkulie,dyspinxie2017-07-30 13:011https://img.cncenter.czhttps://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-back-to-school/334966/ctenarky-o-poruchach-uceni-svych-deti-reseni-se-naslo.html6782Back to school5334/back-to-school0110114231469Jaké vybavení do školy budou děti potřebovat? Které jim koupit školní pomůcky a co je zbytečné, na čem se dá ušetřit a na čem raději ne? Speciál Back to school vám pomůže nákupy zvládnout bez stresu a starostí. Poradíme vám, jak na školu připravit prvňáčky i čím potěšit puberťáky. Back to school je tu!Škola, děti, podzim, vybavení do školy, aktovka, školní pomůcky, školní potřeby, konec prázdnin, prvňáčci, školní rok, rady a tipy do školy1Back to school - Připravte se na nový školní rok bez stresu se speciálem Back to school 0101111420https://supermamy.maminka.cz/back-to-school334966/1296369_.jpg1236658
334966Čtenářky o poruchách učení svých dětí: Řešení se našlo6942017-08-15 20:19:34.27426400<p>Každý rodič nemá to štěstí, že jeho potomek proplouvá úskalími školní výuky bez problémů. Příčiny neúspěchu je vždycky třeba zjistit včas, vyhledat odborníka a ve spolupráci se školou najít řešení.</p><p><img id="AO_317934" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317934" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404530" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404530.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404530:gallery:false:false:true" width="450" height="308" /></p> <p>Vyrůstala jako jedináček. Do školy se moc těšila. Na děti i na paní učitelku. Protože bydleli na malé vesnici, byl začátek školy spojen i s ranním dojížděním do města.</p> <p>"Přestože jsem se strašně moc snažila, první problémy přišly už u poznávání písmenek, rozlišit písmenka "b", "d" a "p" mi dělalo velké potíže," vzpomíná Daniela. Paní učitelka si pozvala maminku do školy a domlouvala jí, že se dcera musí na čtení a psaní lépe připravovat. Přestože se obě moc snažily, výsledky nepřicházely. Pro Danielu byly jedinou útěchou hodiny matematiky, při kterých vynikala. Obrovským zklamáním pro malou holčičku byla velká trojka na prvním vysvědčení.</p> <p>Teprve nový učitel poslal nešťastnou holčičku do pedagogicko-psychologické poradny. Psycholožka hned poznala, že jde o poruchu učení (dyslexii a dysgrafii). "Začala jsem docházet k dyslektické asistentce, rodiče se mnou pracovali podle odborných rad a ve škole jsem měla úlevy v klasifikaci, což mi hlavně zvedlo sebevědomí," říká Daniela.</p> <p>Na druhém stupni základní školy se však objevily nové problémy, protože většina učitelů odmítala brát doporučení poradny na vědomí.</p> <p>"Nestíhala jsem psát výpisky a pochopit zadání, protože jsem četla pomalu a špatně," hodnotí Daniela svou tehdejší situaci. "Velkým problémem bylo, co se mnou dál. Byla jsem šikovná, praktická, ale rodiče marně hledali školu, kde bych mohla studovat i se svojí poruchou." Nakonec Daniela díky chápavému učitelskému sboru absolvovala studijní obor prodavačka s maturitou. V současnosti pracuje jako vedoucí pokladní velkého obchodního domu a chystá se ke studiu managamentu na vysoké škole.</p> <p><img id="AO_317935" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317935" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_1265068" class="custom" style="vertical-align: middle;" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-1265068.jpg?profimedia.cz^dite,%20chlapec,%20kluk,%20fotbal,%20spina,%20dres,%20prani,%20pradlo,%20umazany" alt="1265068:gallery:false:false:true" width="327" height="450" /></p> <p>Libor se narodil Aleně jako druhé dítě. Doma už měla šikovnou pětiletou Ivetku. Přišel na svět, bohužel, velmi brzy, vážil jen něco málo přes kilogram. "Obvykle lékaři dávají větší naděje holčičkám, ale Libor se statečně pral o život a po třech měsících nám ho konečně dali domů," vzpomíná Alena.</p> <p>Dítěti se musela neustále věnovat a cvičit s ním Vojtovy cviky a další cvičení, aby dohnal své vrstevníky. Jako jediná připomínka těžkých začátků mu zůstala oční vada, s níž nastoupil do školy. Od ostatních dětí se lišil hyperaktivitou a nižší schopností udržet pozornost, což je u dětí s LMD (lehkou mozkovou dysfunkcí) běžné. Paní učitelka ho nezvládala, často ho trestala a zvala si rodiče do školy.</p> <p>"Přestože lékaři chválili synovy pokroky a měli radost z jeho rozvoje, pro paní učitelku byl nepohodlným žákem," popisuje Alena potíže, které nemoc přinesla. Libor střídal školy a uvažovalo se dokonce o škole zvláštní. Psychologové byli zásadně proti tomu, protože podle jejich testů mohl Libor zvládnout nároky běžné školy. Řešením se ukázala být malá vesnická škola, kde mají učitelky na děti čas a mohou se jim věnovat podle jejich potřeb. Libor se zklidnil, zlepšil si známky, naučil se dobře vycházet s dětmi a celé rodině to přineslo úlevu. Velkou pomocí pro zvládnutí Liborova temperamentu se stal sport.</p> <p>"Přihlásili jsme syna do fotbalového oddílu, denně trénuje a konečně v něčem vyniká," těší se Alena ze synových úspěchů. Je ráda, že navzdory velkým problémům prožívá Libor šťastné dětství. A málokdo jí dnes věří, co všechno chlapec přestál. Přestože mu dodnes musí pomáhat s učením, věří, že vystuduje obor, který ho bude bavit a vyroste z něj spokojený člověk.</p> <p><img id="AO_317936" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317936" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404532" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404532.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404532:gallery:false:false:true" width="450" height="300" /></p> <p>Mgr. Petr Chaluš, speciální pedagog a výchovný poradce, ZŠ Londýnská, Praha 2</p> <p>* Spolupracujete s pedagogicko-psychologickou poradnou?</p> <p>Ano. Poradna provádí diagnostiku. Zpracuje pro rodiče a školu odborný posudek, ve kterém popíše vzdělávací potřeby žáků. Ve škole pak zajišťujeme speciálně pedagogickou péči pro ty děti, které mají odborný posudek o poruchách učení, soustředění, chování. S poradnou konzultujeme, jak zajistit optimální podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními výukovými potřebami. Pracovník poradny několikrát v roce navštíví školu, aby si s učiteli ujasnil vzdělávací postupy.</p> <p>* Jaké úlevy mohou žáci dostat?</p> <p>Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářejí učitel a speciální pedagog individuální vzdělávací program. V něm jsou popsány zásady přístupu k výuce žáka, jeho potřeby, úpravy učiva, pomůcky, spolupráce s rodiči a s dalšími odborníky. Pro děti s poruchami učení a podobně je zajištěna péče speciálního pedagoga přibližně v rozsahu jedné hodiny týdně. Během výuky ve třídě pracují tyto děti například s výukovými materiály jim přizpůsobenými.</p> <p>* Preferujete u těchto dětí spíše slovní hodnocení?</p> <p>V naší škole preferujeme slovní hodnocení u všech žáků. U žáků se speciálními výukovými potřebami ověřujeme znalosti s ohledem na poruchy, někdy například píší kratší testy, znalosti jsou ověřovány spíše ústní formou. U žáků hodnotíme jejich individuální pokrok.</p> <p><img id="AO_317937" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317937" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404531" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404531.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404531:gallery:false:false:true" width="450" height="300" /></p> <p>dyslexie - porucha čtení. Děti potřebují více času na to, aby zvládly čtení, při hlasitém čtení se zadrhávají, přeskakují slova nebo vynechávají písmena, "komolí" slova.</p> <p>dysgrafie - porucha psaní a grafického projevu. K psaní a malování je důležitá správná koordinace pohybů ruky, děti mívají problémy s jemnou motorikou a potřebují více času, aby zvládly například psaní.</p> <p>dysortografie - porucha pravopisu. Projevuje se například vynecháváním písmen při psaní, záměnou písmen při psaní, zapomínáním čárek a háčků, častými záměnami "y" a "i".</p> <p>dyskalkulie - porucha matematických dovedností. Dítě potřebuje více času na upevňování matematických představ, na sčítání, odečítání, násobení, dělení.</p> <p>LMD - lehká mozková dysfunkce. Je klasifikována jako porucha pozornosti, v některých případech bývá spojená s hyperaktivitou. Pro dítě je obtížné soustředit se na některé úkoly, zklidnit se. Děti s těmito poruchami učení mohou být velmi inteligentní, ale potřebují při učení citlivý a správný přístup pedagogů i rodičů.</p>čtenáři,příběh čtenářky,čtenářské příběhy,příběhy ze života,odborník radí,poruchy učení,děti,lehká mozková dysfunkce,dyslexie,dysgrafie,dyskalkulie,dyspinxie2017-07-30 13:011https://img.cncenter.czhttps://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-back-to-school/334966/ctenarky-o-poruchach-uceni-svych-deti-reseni-se-naslo.html6782Back to school5334/back-to-school0110114231469Jaké vybavení do školy budou děti potřebovat? Které jim koupit školní pomůcky a co je zbytečné, na čem se dá ušetřit a na čem raději ne? Speciál Back to school vám pomůže nákupy zvládnout bez stresu a starostí. Poradíme vám, jak na školu připravit prvňáčky i čím potěšit puberťáky. Back to school je tu!Škola, děti, podzim, vybavení do školy, aktovka, školní pomůcky, školní potřeby, konec prázdnin, prvňáčci, školní rok, rady a tipy do školy1Back to school - Připravte se na nový školní rok bez stresu se speciálem Back to school 0101111420https://supermamy.maminka.cz/back-to-school334966/1296369_.jpg1236658
334966Čtenářky o poruchách učení svých dětí: Řešení se našlo6942017-08-15 20:19:34.27426400<p>Každý rodič nemá to štěstí, že jeho potomek proplouvá úskalími školní výuky bez problémů. Příčiny neúspěchu je vždycky třeba zjistit včas, vyhledat odborníka a ve spolupráci se školou najít řešení.</p><p><img id="AO_317934" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317934" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404530" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404530.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404530:gallery:false:false:true" width="450" height="308" /></p> <p>Vyrůstala jako jedináček. Do školy se moc těšila. Na děti i na paní učitelku. Protože bydleli na malé vesnici, byl začátek školy spojen i s ranním dojížděním do města.</p> <p>"Přestože jsem se strašně moc snažila, první problémy přišly už u poznávání písmenek, rozlišit písmenka "b", "d" a "p" mi dělalo velké potíže," vzpomíná Daniela. Paní učitelka si pozvala maminku do školy a domlouvala jí, že se dcera musí na čtení a psaní lépe připravovat. Přestože se obě moc snažily, výsledky nepřicházely. Pro Danielu byly jedinou útěchou hodiny matematiky, při kterých vynikala. Obrovským zklamáním pro malou holčičku byla velká trojka na prvním vysvědčení.</p> <p>Teprve nový učitel poslal nešťastnou holčičku do pedagogicko-psychologické poradny. Psycholožka hned poznala, že jde o poruchu učení (dyslexii a dysgrafii). "Začala jsem docházet k dyslektické asistentce, rodiče se mnou pracovali podle odborných rad a ve škole jsem měla úlevy v klasifikaci, což mi hlavně zvedlo sebevědomí," říká Daniela.</p> <p>Na druhém stupni základní školy se však objevily nové problémy, protože většina učitelů odmítala brát doporučení poradny na vědomí.</p> <p>"Nestíhala jsem psát výpisky a pochopit zadání, protože jsem četla pomalu a špatně," hodnotí Daniela svou tehdejší situaci. "Velkým problémem bylo, co se mnou dál. Byla jsem šikovná, praktická, ale rodiče marně hledali školu, kde bych mohla studovat i se svojí poruchou." Nakonec Daniela díky chápavému učitelskému sboru absolvovala studijní obor prodavačka s maturitou. V současnosti pracuje jako vedoucí pokladní velkého obchodního domu a chystá se ke studiu managamentu na vysoké škole.</p> <p><img id="AO_317935" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317935" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_1265068" class="custom" style="vertical-align: middle;" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-1265068.jpg?profimedia.cz^dite,%20chlapec,%20kluk,%20fotbal,%20spina,%20dres,%20prani,%20pradlo,%20umazany" alt="1265068:gallery:false:false:true" width="327" height="450" /></p> <p>Libor se narodil Aleně jako druhé dítě. Doma už měla šikovnou pětiletou Ivetku. Přišel na svět, bohužel, velmi brzy, vážil jen něco málo přes kilogram. "Obvykle lékaři dávají větší naděje holčičkám, ale Libor se statečně pral o život a po třech měsících nám ho konečně dali domů," vzpomíná Alena.</p> <p>Dítěti se musela neustále věnovat a cvičit s ním Vojtovy cviky a další cvičení, aby dohnal své vrstevníky. Jako jediná připomínka těžkých začátků mu zůstala oční vada, s níž nastoupil do školy. Od ostatních dětí se lišil hyperaktivitou a nižší schopností udržet pozornost, což je u dětí s LMD (lehkou mozkovou dysfunkcí) běžné. Paní učitelka ho nezvládala, často ho trestala a zvala si rodiče do školy.</p> <p>"Přestože lékaři chválili synovy pokroky a měli radost z jeho rozvoje, pro paní učitelku byl nepohodlným žákem," popisuje Alena potíže, které nemoc přinesla. Libor střídal školy a uvažovalo se dokonce o škole zvláštní. Psychologové byli zásadně proti tomu, protože podle jejich testů mohl Libor zvládnout nároky běžné školy. Řešením se ukázala být malá vesnická škola, kde mají učitelky na děti čas a mohou se jim věnovat podle jejich potřeb. Libor se zklidnil, zlepšil si známky, naučil se dobře vycházet s dětmi a celé rodině to přineslo úlevu. Velkou pomocí pro zvládnutí Liborova temperamentu se stal sport.</p> <p>"Přihlásili jsme syna do fotbalového oddílu, denně trénuje a konečně v něčem vyniká," těší se Alena ze synových úspěchů. Je ráda, že navzdory velkým problémům prožívá Libor šťastné dětství. A málokdo jí dnes věří, co všechno chlapec přestál. Přestože mu dodnes musí pomáhat s učením, věří, že vystuduje obor, který ho bude bavit a vyroste z něj spokojený člověk.</p> <p><img id="AO_317936" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317936" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404532" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404532.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404532:gallery:false:false:true" width="450" height="300" /></p> <p>Mgr. Petr Chaluš, speciální pedagog a výchovný poradce, ZŠ Londýnská, Praha 2</p> <p>* Spolupracujete s pedagogicko-psychologickou poradnou?</p> <p>Ano. Poradna provádí diagnostiku. Zpracuje pro rodiče a školu odborný posudek, ve kterém popíše vzdělávací potřeby žáků. Ve škole pak zajišťujeme speciálně pedagogickou péči pro ty děti, které mají odborný posudek o poruchách učení, soustředění, chování. S poradnou konzultujeme, jak zajistit optimální podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními výukovými potřebami. Pracovník poradny několikrát v roce navštíví školu, aby si s učiteli ujasnil vzdělávací postupy.</p> <p>* Jaké úlevy mohou žáci dostat?</p> <p>Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářejí učitel a speciální pedagog individuální vzdělávací program. V něm jsou popsány zásady přístupu k výuce žáka, jeho potřeby, úpravy učiva, pomůcky, spolupráce s rodiči a s dalšími odborníky. Pro děti s poruchami učení a podobně je zajištěna péče speciálního pedagoga přibližně v rozsahu jedné hodiny týdně. Během výuky ve třídě pracují tyto děti například s výukovými materiály jim přizpůsobenými.</p> <p>* Preferujete u těchto dětí spíše slovní hodnocení?</p> <p>V naší škole preferujeme slovní hodnocení u všech žáků. U žáků se speciálními výukovými potřebami ověřujeme znalosti s ohledem na poruchy, někdy například píší kratší testy, znalosti jsou ověřovány spíše ústní formou. U žáků hodnotíme jejich individuální pokrok.</p> <p><img id="AO_317937" class="artobjrimage artobjrimage_ARTSECTION" title="Kapitola clanku 317937" src="/images/spacer.gif" alt="Kapitola clanku" width="445" height="35" /></p> <p><img id="obj_2404531" class="custom" title="IMAGE" src="/ras-cz/1-gallery-2404531.jpg?Shutterstock^skolak,%20skolacka,%20psani,%20uceni,%20skola" alt="2404531:gallery:false:false:true" width="450" height="300" /></p> <p>dyslexie - porucha čtení. Děti potřebují více času na to, aby zvládly čtení, při hlasitém čtení se zadrhávají, přeskakují slova nebo vynechávají písmena, "komolí" slova.</p> <p>dysgrafie - porucha psaní a grafického projevu. K psaní a malování je důležitá správná koordinace pohybů ruky, děti mívají problémy s jemnou motorikou a potřebují více času, aby zvládly například psaní.</p> <p>dysortografie - porucha pravopisu. Projevuje se například vynecháváním písmen při psaní, záměnou písmen při psaní, zapomínáním čárek a háčků, častými záměnami "y" a "i".</p> <p>dyskalkulie - porucha matematických dovedností. Dítě potřebuje více času na upevňování matematických představ, na sčítání, odečítání, násobení, dělení.</p> <p>LMD - lehká mozková dysfunkce. Je klasifikována jako porucha pozornosti, v některých případech bývá spojená s hyperaktivitou. Pro dítě je obtížné soustředit se na některé úkoly, zklidnit se. Děti s těmito poruchami učení mohou být velmi inteligentní, ale potřebují při učení citlivý a správný přístup pedagogů i rodičů.</p>čtenáři,příběh čtenářky,čtenářské příběhy,příběhy ze života,odborník radí,poruchy učení,děti,lehká mozková dysfunkce,dyslexie,dysgrafie,dyskalkulie,dyspinxie2017-07-30 13:011https://img.cncenter.czhttps://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-back-to-school/334966/ctenarky-o-poruchach-uceni-svych-deti-reseni-se-naslo.html6782Back to school5334/back-to-school0110114231469Jaké vybavení do školy budou děti potřebovat? Které jim koupit školní pomůcky a co je zbytečné, na čem se dá ušetřit a na čem raději ne? Speciál Back to school vám pomůže nákupy zvládnout bez stresu a starostí. Poradíme vám, jak na školu připravit prvňáčky i čím potěšit puberťáky. Back to school je tu!Škola, děti, podzim, vybavení do školy, aktovka, školní pomůcky, školní potřeby, konec prázdnin, prvňáčci, školní rok, rady a tipy do školy1Back to school - Připravte se na nový školní rok bez stresu se speciálem Back to school 0101111420https://supermamy.maminka.cz/back-to-school334966/1296369_.jpg1236658
VÍCE O NEMOCÍCH A PŘÍZNACÍCH
DÍTĚ
ŽENA
MUŽ