TEST: Dáte se koupit? | Pro ženy | Blesk.cz

TEST: Dáte se koupit?

18. července 2008 | 14:15

Podle čeho si vybíráte, ke komu se v případě sporu přidáte? Je to otázka ceny nebo názoru? Odpověď zjistíte z našeho testu.

1 Když vás jeden z vašich přátel obdaruje. Cítíte se…

A …poctěná………3
B …vděčná………6
C …zavázaná………9
D …překvapená………0

2 Už jste někdy řekla šéfovi, že vám něco nevyhovuje?

A Samozřejmě, a to přímo do očí………0
B Ano, ale s náležitým respektem………3
C Nepřímo. Taktně jste mu to naznačila………6
D Ne, to by nebylo moudré………9

3 Využívat jiných lidí je znakem…

A …krátkozrakosti………0
B …nadání………9
C …sobectví………3
D …inteligence………6

4 Která oblast ve firmě vás nejvíce láká?

A Prodej………3
B Kreativní plánování………9
C Výroba………0
D Organizační činnost…………6

5 Za jakých okolností by jste změnila zaměstnání? Když…

A …se tam necítíte dobře…………0
B …máte jinde lepší šanci na postup………6
C …jste donucená nepříjemnými okolnostmi………3
D …vám jinde dají víc peněz………9

6 Jaký životní postoj podle vás mají mladí krásní lidé, kteří žijí od narození v přepychu?

A Chuť do života………9
B Neúctu k hodnotám………3
C Nezralost – nikdy se nemuseli potýkat s problémy………0
D Nehoráznou sebedůvěru………6

7 Jakou schopnost podle vás musí mít moderní špión?

A Vypočítavost………0
B Herecký talent………6
C Chladnokrevnost………3
D Mazanost………9


VYHODNOCENÍ

0 až 21 bodů
Pokud by se někdo pokusil koupit si vás, může to rovnou zabalit. Ale dobří přátelé vědí, jak vás nejsnáze získat na svoji stranu. Je vás zapotřebí přesvědčit o správnosti věci a potom ráda přiložíte ruku k dílu.

22 až 42 bodů
Nedáte se koupit maličkostmi. Když můžete ze záležitosti vytěžit i něco pro sebe, nebo je dokonce od začátku patrný oboustranný prospěch, dá se s vámi o věci diskutovat. Nikdy však nesmíte mít pocit, že takovým rozhodnutím ztrácíte svou nezávislost.

43 až 63 bodů
Všechno se pro vás jen otázkou nabídky. Když někdo nabídne tu správnou cenu, necháte si jeho návrh projít hlavou a málo lukrativní nabídky prostě ignorujete. Víte velmi dobře, jaká je vaše cena.

Autor: ks, ver
Související články