Srdíčko pod kontrolou | Pro ženy | Blesk.cz

Srdíčko pod kontrolou

17. června 2008 | 11:53

Srdce je sice malý orgán (330 g), ale musí pracovat jako hodinky. Jakmile tato "pumpa" změní svůj rytmus, je potřeba to řešit. Skvělými pomocníky jsou dnes přístroje, které nepřetržitě monitorují srdeční činnost a případné problémy hned hlásí kardiologovi.

Srdce je svalová pumpa, která vstřikuje okysličenou krev do cévního řečiště. Zdravé srdce se stahuje 60x–90x za minutu, někdy pracuje pomaleji (ve spánku), jindy rychleji (ve stresu). Jakmile srdeční rytmus trvale ztratí svou pravidelnost, nastanou problémy. Člověk to vnímá jako bušení srdce, může ho postihnout slabost, případně i ztráta vědomí.

Nejznámější poruchou srdečního rytmu je fibrilace síní, kterou u nás trpí 120 00 lidí, přičemž ve vyšším věku bývá její výskyt častější. Jde o náhlou, velmi rychlou aktivitu srdečních síní, která může vést až k selhání srdce. Zároveň výrazně stoupá nebezpečí vniku cévní mozkové příhody.

Strojky pomohou srdíčku
Všechny druhy arytmií je potřeba léčit, neboť některé mohou být příčinami náhlého srdečního selhání. Hlavním cílem léčby je návrat k normálnímu srdečnímu rytmu. V terapii pomáhají speciální léky (antiarytmika) a také moderní léčebné metody, z nichž nejčastější je zavedení kardiostimulátoru nebo kardioverter-defibrilátoru (u pacientů s vysokým rizikem fibrilace síní nebo u těch, kteří už prožili zástavu srdce). Přístroj o něco větší než kardiostimulátor se umisťuje do podklíčkové oblasti a s pomocí elektrody v pravé srdeční komoře monitoruje činnost srdce. Vznikající arytmii ihned přeruší.

Kardiostimulátor prošel velkým vývojem

První kardiostimulátor u nás byl implantován v pražském IKEMu v roce 1962, první digitální kardiostimulátor implantovali v roce 2003 v Nemocnici Na Homolce. Jde o základní terapii u pacientů s arytmií a s pomalou srdeční frekvencí. Přístroj implantovaný do těla pacienta vydává v případě potřeby elektrické impulzy, které se převedou na srdce a upraví rychlost srdečního rytmu.

První digitální kardiostimulátor implantovali v roce 2003 v Nemocnici Na Homolce
První digitální kardiostimulátor implantovali v roce 2003 v Nemocnici Na Homolce
Autor: archiv firmy

Lékař vždycky nablízku
Převrat v péči o pacienty s implantovanými přístroji pro kontrolu srdeční činnosti přinesl bezdrátový systém domácího monitorování, který automaticky přenáší klíčové údaje o aktuálním stavu pacienta k ošetřujícímu lékaři. Kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiný přístroj pravidelně vysílá data o stavu pacientova srdce do Kardio-Messengeru, což je přijímač podobný mobilnímu telefonu v bytě pacienta. Ten pak – zpravidla v noci – bez jakékoliv aktivity pacienta vysílá informace z implantovaného přístroje do servisního střediska. Tam jsou informace vyhodnoceny a prostřednictvím SMS, e-mailu nebo faxem je dostane pacientův lékař.

Kde přístroje implantují
V České republice je celkem 12 kardiostimulačních center, z toho 3 v Praze, 2 v Brně, dále v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Liberci, Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě a v Plzni. Na tato specializovaná pracoviště se pacienti dostávají prostřednictvím svých kardiologů.

V současnosti existují čtyři různé systémy domácího monitorování pacientů, přičemž u většiny z nich musí pacient sám aktivovat přenos dat. Nejmodernějším bezdrátovým monitorovacím systémem je Home Monitoring Biotronik, který nevyžaduje žádné speciální úkony ze strany pacienta a je zcela mobilní: pacient s ním může kamkoliv, třeba až za oceán. U nás s ním začala Nemocnice na Homolce v roce 2003, nyní systém Home Monitoring Biotronik používá už zhruba 300 pacientů u nás, a to zcela zdarma. Vlastní výkon stojí v případě kardiostimulátoru cca 150 000 Kč (u kardioverteru-defibrilátoru 850 000 Kč) a je plně hrazen zdravotní pojišťovnou.

Nejmodernějším bezdrátovým monitorovacím systémem je Home Monitoring Biotronik
Nejmodernějším bezdrátovým monitorovacím systémem je Home Monitoring Biotronik
Autor: archiv firmy

"Domácí monitoring je zdarma, nemocný je bezplatně vybaven mobilním telefonem pro komunikaci vlastního implantátu se servisním centrem, které průběžně vyhodnocuje poruchy srdečního rytmu, případně další měřené parametry," potvrdil doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., přednosta Kardiocentra Nemocnice Na Homolce, které patří mezi největší evropská centra. V současnosti pečuje cca o 13 000 pacientů z celé republiky. Na vyšetření se tam čeká zhruba 14 dnů a vlastní implantace přístroje pro domácí monitoring se uskuteční podle zdravotního stavu pacienta do 24 hodin až 8 týdnů. Operace trvá v průměru 60 minut, zhruba po dvou dnech odchází pacient domů.

Výhody pro pacienty i pojišťovny

- Problematicky pracující srdce je pod nepřetržitou kontrolou.
- Lze kdykoliv odhalit mimořádnou událost ve zdravotním stavu pacienta a rychle na ni reagovat.
- Snižuje se riziko opětovné hospitalizace pacientů se selháním srdce.
- Pacienti nejsou v takovém stresu.
- Rychlý zásah lékaře (doporučení léků apod.) je možný bez ohledu na místo pobytu pacienta.

Více informací na:

www.homolka.cz
www.biotronik.cz

Autor: Anna Vejvodová
Klíčová slova: bpž, zdraví, srdce, kardiostimulátor
Související články