Epilesie: Buďte v pohodě jako Mirek Donutil | Pro ženy | Blesk.cz

Epilesie: Buďte v pohodě jako Mirek Donutil

8. ledna 2010 | 05:00

Populární herec Miroslav Donutil, trpí už od svých osmnácti let epilepsií.První záchvat ho postihl znenadání, jako může každého z nás.

Oblíbený umělec naštěstí boj s epilepsií zvládá skvěle. Bez újmy na kvalitě života. Díky lékařům z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny se jeho zdravotní stav podstatně zlepšil.Stabilizoval. Velké zásluhy na tom má i fakt, že dodržuje všechna nemocí daná pravila. Celoživotní abstinence, zákaz pití alkoholu je jedním z nich.

V pomyslné loterii vyjde epilepsie na každého stého z nás. Při těch nejtěžších stavech se člověk náhle skácí k zemi, nehledě na to, kde je nebo co zrovna dělá. Jeho svaly jsou v objetí křečí a téměř okamžitě upadá vyčerpáním do bezvědomí.

Nezřídka někdo epileptika s opovržením překročí, protože si ho splete s opilcem. Pokud není v blízkosti člověk, který ví, o co jde, může jít i o život! Měli bychom si uvědomit, že epilepsie hrozí nám všem. Někdy totiž vzniká jako následek úrazu hlavy. Takovému riziku se v běžném životě dá jen stěží úplně vyhnout. Také ji mohou vyvolat nádory mozku, alkoholismus, infekce, krevní výron nebo zánět mozku. S genetickými předpoklady pro epilepsii se také můžeme narodit. V tomto případě se nemoc projeví většinou do dvaceti let věku. Další skupinou jsou neznámé vlivy, které epilepsii bez okolků spustí. „Epilepsie vzniká jako důsledek abnormálních výbojů nervových buněk v mozku. Jsou zvýšeně dráždivé, a mohou tak nekontrolovaně vytvářet výboje,“ vysvětluje neuroložka MUDr. Věnceslava Svobodová. Nemoc se alespoň jednou za život objeví u každého desátého až dvacátého z nás.

Život s epilepsií
Nemoc má mnoho tváří a u každého probíhá trochu jinak. „Liší se příčinou, průběhem, prognózou i léčbou,“ vysvětluje MUDr. Svobodová. V podvědomí laiků je většinou jen jediný druh, spojený se záškuby a bezvědomím. V průběhu života se intenzita záchvatů mění a nikdy není možné dopředu říci, že byl poslední. Paní Marie z Berouna má epilepsii od svých čtrnácti let, kdy utrpěla úraz hlavy při autonehodě. Nemoc se k ní vracela několikrát do roka. Teď, téměř dvacet let po havárii, se ale její stav začíná zhoršovat a záchvaty jsou častější. „Naštěstí mám předzvěsti, cítím divnou příchuť v ústech a zní mi v uších. To mi dává několik chvilek na to se někam schovat a připravit se na záchvat. Jsem učitelka a děti by to mohlo vyděsit,“ vysvětluje paní Marie. Epileptici se většinou snaží svou nemoc skrývat, kvůli své práci i podivným reakcím okolí. „Když to někomu řeknu, většinou se pak na mě dívá tak, jako bych sebou měla okamžitě praštit o zem a začít slintat. Opravdu je někdy snazší nic neříkat,“ povzdechla si.

.
.
Autor: Isifa.com

Není záchvat jako záchvat
VELKÝ ZÁCHVAT („Grand mal“)

Jak ho poznáte
• aura - několik okamžiků před upadnutím se dostaví zvláštní brnění, čichové, zvukové nebo chuťové vjemy
• lapání po dechu, chrčivé dýchání
• upadnutí na zem
• bezvědomí
• křeče končetin, obličejového a žvýkacího svalstva, později záškuby
• pěna u úst
• pomočení
• pokousání jazyka nebo tváří
• postupný návrat k vědomí

První pomoc
1. V první řadě zachovejte klid
2. Odstraňte z blízkosti postiženého všechny ostré předměty, o které by se mohl poranit.
3. Položte postiženého na bok, aby mu nezapadl jazyk.
4. Nesnažte se ho omezovat v pohybu ani mu nic nevkládejte do úst!

Zdravotnickou záchrannou službu volejte:
• pokud má záchvat poprvé v životě
• když po odeznění dojde k dalším

u záchvatu

Jedna paní povídala ...
MÝTUS
Při záchvatu je nutné chránit jazyk předmětem v ústech (násadou, klackem, apod.)
FAKT
Do úst nikdy nic nevkládejte, může tak dojít k nevratnému poškození zubů. Jazyk se zahojí.

MALÝ ZÁCHVAT („Petit mal“)
Jak ho poznáte
• zakoukání do neznáma
• nevnímá své okolí
• nereaguje na podněty
• někdy se mylně zaměňuje za nepozornost (např. ve škole)
• nedochází ke křečím

ČÁSTEČNÝ ZÁCHVAT
Jak ho poznáte
• aura – předzvěst záchvatu
• záškuby pouze části těla
• nedochází ke ztrátě vědomí

JACKSONSKÝ ZÁCHVAT
• projevuje se lokálními svalovými stahy, které se šíří po jedné polovině těla. Začne například v levém ústním koutku, jde k oku, poté se objeví na levém palci, prstech, lokti, rameni a může se rozšířit na levou nohu. Je projevem pomalé propagace epileptického výboje motorickou mozkovou kůrou.

.
.
Autor: Shutterstock.com

Epileptik by neměl:
• vůbec pít alkohol
• „lajdácky“ užívat léky
• pracovat ve výškách ani směnném provozu
• řídit motorové vozidlo (až na výjimky)
• užívat drogy
• málo spát
• chodit na diskotéky (blikající světla)
• dlouho se dívat na monitor nebo televizi
• provozovat extrémní sporty (např. horolezectví)

Nejčastější dotazy
1. Má epileptik kvůli zdravotní stránce jiná práva ve svém zaměstnání?
Pouze v případě, že lékař jeho stav potvrdí jako těžší, může být zařazený do skupiny osob se zdravotním postižením. Příslušný úřad práce může uznat znevýhodnění k plné nebo částečné invaliditě na základě podání žádosti s lékařským doporučením na příslušný sociální úřad v místě svého trvalého bydliště a na základě rozhodnutí posudkové komise.

2. Může mít řidičský průkaz?

Řidičský průkaz může vlastnit i osoba s epilepsií, ale pouze v případě, že je bez záchvatů nejméně jeden rok. Jedná se ze zákona o tzv. jednoroční bezzáchvatové období, a to i tehdy, pokud jsou užívána antiepileptika. V takovém případě může i člověk s epilepsií požádat s doporučením lékaře o řidičský průkaz nebo jeho vrácení.


Krvavá historie „léčby“ epileptiků
• Ve starověkém Egyptě jim zaživa otvírali lebku.
• V 19. století bylo běžné, že při částečném záchvatu usekli končetinu, která „křečovala“.
• Na konci 19. století v některých zemích považovali epilepsii za přemíru masturbace. Proto na noc epileptikům svazovali ruce za zády.

.
.
Autor: Isifa.com

MODERNÍ MEDICÍNA
„Záchvaty mohou být projevem závažného neurologického onemocnění. Je tedy nutné, aby byl každý po prvním záchvatu důkladně vyšetřen neurologem. Ten určí příčinu i správný postup léčby,“ objasňuje Blesku zdraví MUDr. Věnceslava Svobodová.

Možnosti léčby

Pilulky – široké spektrum antiepileptik
Je to standardní léčba u většiny epileptiků. Léky se musí brát pravidelně, vysazení může vést k záchvatu. Pro každý typ záchvatů existují tzv. antiepileptika první volby, se kterými se léčba většinou začíná. Tyto léky mají danou počáteční dávku, která se pomalu zvyšuje, dokud nevymizí záchvaty. Každoročně se objevují ještě účinnější a bezpečnější přípravky.

Podráždí vám „bloudivý“ nerv

Pod levou klíční kost operatéři zavedou stimulátor do podkoží, dvě elektrody dráždí nerv na určité frekvenci a snižují tím počet záchvatů. Některým pacientům až o polovinu! Zlepšení je ale znát až v druhém roce léčby.

Leksellův gama nůž – je to asi 20tunový přístroj, který vyzařuje paprsky radiační látky do cílového místa v mozku. Velká výhoda je v tom, že při tomto způsobu léčby se nemusí vůbec otvírat lebka.

Dobrovolně pod „kudlu“
V Čechách to podstoupí 100 pacientů ročně
Bez záchvatů na celý život
Jedná se o účinnou a prakticky bezpečnou metodu.
U pěti procent epileptiků nezabírají ani kombinace léků a některým pacientům se nabízí chirurgické řešení. Elektrodami se zjišťuje, kde je pravděpodobně epileptické ložisko. Pak se odstraní „podezřelá“ část mozku.

Úspěšnost: 60 %
Komplikace: 11 %
Úmrtí: 0,5 %

Pozn.:
Možnosti léčby každého epileptika se posuzují individuálně podle jeho projevů.

Autor: Jana Šlegrová, Odborný konzultant: MUDr. Věnceslava Svobodová, amp