Pátek 18. září 2020
Svátek slaví Kryštof, zítra Zita
Jasno 18°C

Desatero o pracovní neschopnosti

3. září 2009 | 05:00

Víte, kdo vás má právo na neschopence kontrolovat? Můžete v době nemoci přijít o práci? Kdy nemáte na nemocenskou nárok? Zeptali jsme se za vás odborníka na pracovní právo.

Může se stát, že vás nemoc dostihne a upoutá na lůžko. Pak si začnete klást spoustu otázek a zjistíte, že prostě nejste v obraze. Proto se Blesk zeptal na některé věci kolem pracovní neschopnosti odborníků z kanceláře specializované na pracovní právo.

1. Kdy mám nárok na náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost?
Zaměstnanec ji pobírá od svého zaměstnavatele po dobu prvních 14 kalendářních dní jeho dočasné pracovní neschopnosti. Od 15. kalendářního dne ji vyplácí správa sociálního zabezpečení. Podmínkou je, aby vás lékař uznal jako pracovně neschopného.

2. Co je to ochranná lhůta a jak dlouho trvá?
Je to doba po skončení zaměstnání, ve které ještě máte nárok na dávky nemocenského pojištění. U nemocenské je tato lhůta sedm kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání (a tedy zániku pojištění zaměstnance).

3. Může zaměstnanec na nemocenské přijít o práci?
Ochrannou dobu známe rovněž ze zákoníku práce. Je to období, kdy zaměstnavatel nemůže se zaměstnancem z důvodu jeho dočasné pracovní neschopnosti skončit pracovní poměr! Existují však zákonem stanovené výjimky, kdy i v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance zaměstnavatel k ukončení pracovního poměru přistoupit může. Pak je dobré poradit se s právníkem.

4. Kdo má právo nemocného kontrolovat?
V období prvních 14 kalendářních dní může sám zaměstnavatel svého zaměstnance kontrolovat nebo o kontrolu požádat správu sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel kontroluje pouze povinnosti zdržovat se v místě nahlášeného pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek. Po 14. kalendářním dni pracovní neschopnosti provádí kontrolu už pouze správa sociálního zabezpečení.

5. Kdo stanovuje dobu vycházek?
O povolení, změně rozsahu a doby vycházek rozhoduje pouze ošetřující lékař.

6. Jaký je postih za to, když mě kontrola nezastihla doma?
Zaměstnavatel může snížit nebo neposkytnout náhradu mzdy. Správa sociálního zabezpečení může snížit nebo zcela odebrat nemocenskou. V případě, že nemocný vůbec neumožní kontrolu, může mu být správou sociálního zabezpečení uložena pokuta do výše 10 000 Kč.

7. Musím marodit jen v místě trvalého bydliště?
Ne. Stačí nahlásit změnu místa ošetřujícímu lékaři při vydání neschopenky. Změnit takto nahlášené místo pobytu bude možné jen s předchozím souhlasem lékaře a tato změna musí být předem písemně oznámena zaměstnavateli z důvodu, aby bylo možné provést kontrolu.

8. Mám právo na nemocenskou, když jsem ve tříměsíční zkušební lhůtě?
Ano, máte. Jako zaměstnanec v pracovním poměru jste se stal účastníkem na nemocenském pojištění.

9. Ve kterých případech nemám nárok na nemocenskou?
Závažnost nemoci nárok neovlivňuje. Rozhodující je skutečnost, jestli byl pacient uznán dočasně práce neschopným. Nárok na nemocenskou se zkracuje o polovinu, jestliže si zaměstnanec dočasnou pracovní neschopnost přivodil svou vinou. Např. účastí ve rvačce, v opilosti, zneužitím omamných prostředků nebo psychotropních látek, nebo při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.

10. Mohu dostat »padáka« za to, že nejsem doma v době kontroly?
Zaměstnavatel nemůže dát v současné době zaměstnanci výpověď ani s ním okamžitě zrušit pracovní poměr z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného.

Co znamená, když se řekne:

• NEMOCENSKÁ

Na nemocenskou nemá nárok ten, kdo si přivodil dočasnou pracovní neschopnost úmyslně.

• OŠETŘOVNÉ

Má na něj nárok zaměstnanec, který musí ošetřovat člena domácnosti – nemocné dítě mladší 10 let nebo zdravé dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školy, na základě nařízení karantény dítěti, nebo onemocnění osoby, která o dítě jinak pečuje sama.

• VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ

Poskytuje se zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedena na jinou práci a z ní má bez svého zavinění nižší výdělek, tímto příspěvkem se její výdělek dorovnává.

• PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ

Začíná se vyplácet podle volby zaměstnankyně v rozmezí mezi počátkem 6. až 8. týdne před očekávaným dnem porodu. Poskytování dávky trvá 28 týdnů, u vícečetného porodu 37 týdnů. Podmínkou ale je, že se žena účastní během posledních 2 let alespoň 270 dní na nemocenském pojištění.

Autor: Jana Šlegrová, Iva Dvořáková
Diskuse ke článku
.