První pomoc: Jak se zachovat při dopravní nehodě | Pro ženy | Blesk.cz

První pomoc: Jak se zachovat při dopravní nehodě

30. prosince 2009 | 05:00

Dopravní nehoda je většinou otřesný a psychicky náročný zážitek. Jejím svědkem může být prakticky každý z nás. Jenže nestačí jen zírat na poškozené plechy, je třeba jednat! Mnohdy jde jen o vteřiny a záleží právě na nás, laicích, jestli zraněný přežije.

Co se může stát

•    střet dvou dopravních prostředků, aut, vlaků, tramvají apod.
•    srážka dopravního prostředku s chodcem, cyklistou nebo motorkářem
•    závažná zranění vznikají již při rychlosti nad 30km/hodinu
•    nehody zapříčiněné živelnou nebo jinou katastrofou

Co můžeme dělat?

- Nejprve uklidněte sebe i zúčastněné a zhodnoťte situaci.

- DBEJTE I NA VLASTNÍ BEZPEČNOST!

- Nebojte se požádat přihlížející o pomoc a spolupráci (např.: „Vy v tom červeném svetru, pomozte mi!“ O pozorovatele nouze není, ale ne každého napadne, že by mohl být užitečný.) a ze zákona musí pomoci každý!!!

- Vypněte motor nabouraného vozidla a zabezpečte auto proti pohybu – ruční brzda, zablokování kol apod.

- Označte místo nehody výstražným trojúhelníkem a zajistěte dostatečnou signalizaci (výstražné osvětlení vozu, reflexní vesty, apod.)

- Zjistěte, kolik je na místě zraněných.

- Orientačně posuďte stav raněných v tomto pořadí:

o    stav vědomí
o    dýchání
o    rozsah krvácení a dalších poranění


- VŽDY SE NEJPRVE VĚNUJTE TĚM, KTEŘÍ SILNĚ KRVÁCEJÍ, MLČÍ NEBO CHRČÍ. TI JSOU NEJVÍCE OHROŽENÍ!

- Zajistěte zavolání odborné pomoci na linku 155.

- Pokud je to možné, pomozte účastníkům opustit místo nehody na bezpečné místo.

- Nikdy nevytahujte z ran žádné zabodnuté předměty!

- Mějte na paměti možné poranění páteře, s poraněnými hýbejte šetrně.

Raněné ošetřujte v následujícím pořadí:

I. Tepenné krvácení musíte okamžitě ošetřit tlakovým obvazem.

II. Zahajte resuscitaci u lidí se selháváním životních funkcí (bezvědomí, zástava dechu).

III. Lidem v bezvědomí někdy postačí jen drobný záklon hlavy a začnou dýchat. Pokud dýchají, šetrně je otočíme na bok!

IV. Podle závažnosti jednotlivých poranění.

Autor: Jana Šlegrová, odb. konzultant MUDr. Jiří Danda
Diskuse ke článku
.