Pátek 25. září 2020
Svátek slaví Zlata, zítra Andrea
Zataženo, déšť 16°C

Plastika prsou před a po těhotenství

10. října 2011 | 00:00
Prezentace klienta |

Operace, řešící tvar či velikost prsů, patří v současné době k nejčastějším zákrokům v oblasti estetické chirurgie. A jak ukazují statistiky, tak jejich počet každým rokem stále roste. A není se čemu divit. Prsa jsou a vždy byla symbolem ženskosti a krásy.

Historikové a antropologové tvrdí, že v průběhu historie v mnoha kulturách můžeme vysledovat nepochybné okouzlení dokonalým tvarem ženského těla. Významnou a nezastupitelnou roli v ideálu krásy pak měly proporce a velikost ňader. Na základě historických poznatků lze tedy s určitostí tvrdit, že touha žen mít poprsí ideálního tvaru a velikosti není záležitostí posledních desetiletí, ale lze ji pozorovat v celém průběhu vývoje civilizace.

Není proto divu, že jejich tvar, symetrie a také velikost výrazně ovlivňuje psychiku ženy v případě, že dojde podle jejího názoru nebo názoru okolí k nějaké odchylce. Oproti dobám dávno minulým však mají současné ženy možnosti, které byly u jejich předchůdkyň pouze součástí nesplnitelných snů a fantazií.

MUDr. Tomáš Doležal - přední plastický chirurg
MUDr. Tomáš Doležal - přední plastický chirurg

Tyto sny se však staly realitou a současná žena může využít možností plastické chirurgie k naplnění svých představ. Má možnost změnit to, co dříve možné nebylo. Má možnost žít svůj život plnohodnotně, aniž by její psychiku ovlivňovala nespokojenost se svým vlastním tělem.

Jedním z velmi častých dotazů žen, které uvažují o plastické operaci prsů je, zda podstoupit zákrok před a nebo raději až po těhotenství. Všeobecně doporučujeme řešit velikost a tvar prsů až v době, kdy již žena neplánuje žádné těhotenství, protože těhotenstvím a kojením dochází k objemovým změnám, které mohou mít i na dobrý operační výsledek negativní vliv.

Na druhou stranu, v případě, že pacientka v nejbližších letech těhotenství neplánuje, lze danou operaci provést i dříve. U mladých žen, které zvažují úpravu poprsí ještě před prvním těhotenstvím, zcela jednoznačně převažují operace, které řeší nedostatečnou velikost prsů.

Na prvním místě jsou tedy zvětšení prsů pomocí prsních implantátů, neboli augmentace, do žádaných proporcí. Operace by v těchto případech měla být co nejšetrnější s ohledem na zachování funkce prsní žlázy. Při volbě operačního přístupu z podprsní rýhy prakticky nedochází k porušení mléčné žlázy a nemusí tak dojít k ovlivnění laktace v důsledku provedené operace.

Žena si tak může splnit svůj sen již před mateřstvím, aniž by musela mít strach z toho, že v budoucnu již nebude moct kojit své děti. To jí umožní žít plnohodnotný život bez zbytečných komplexů a nepříjemných pocitů, které tento „problém“ přináší.

AUGMENTACE – ZVĚTŠENÍ PRSOU
Do této skupiny mladších bezdětných klientek pak v menší míře patří též ženy, které mají problém opačný a příroda je obdařila nadměrně velkým poprsím. To je problémem nejen estetickým, ale v mnoha případech může být i problémem zdravotním.

S výraznou hmotností prsů jdou ruku v ruce nejen problémy běžného života, jako je výběr oblečení nebo omezené možnosti sportovních aktivit , ale i zdravotní komplikace ve formě problémů s páteří a držením těla, které pacientku ohrožují rizikem trvalých následků. Mohou se vyskytnout i opakované záněty, ekzémy a plísňové infekce kůže pod prsy a na jejich spodní straně, která se velmi snadno a často zapařuje.

Při výrazných rozměrech prsů dochází někdy i k dechovým obtížím. Nelze opomenout ani možnost vzniku vážných psychických obtíží, které souvisí se sníženým společenským uplatněním, s problémy v navazování partnerských vztahů, atd. Pro to všechno je velmi důležité přistoupit k operačnímu řešení co možná nejdříve, než dojde k rozvoji těchto druhotných poruch.

Je tu však riziko, že pacientka nebude moci normálně kojit, zejména co se týká dostatečného objemu mateřského mléka, protože zásah do mléčné žlázy je při modelaci prsů ve většině případů nutný, i když v těchto případech se vždy snažíme provést takový typ operace, který žlázu a její funkci ohrozí co nejméně.

MODELACE PRSOU S REDUKCÍ
MODELACE PRSOU S REDUKCÍ

V menší míře se u mladších bezdětných pacientek provádí též prostá modelace prsů, směřující k úpravě tvaru povolených a povislých prsů. Bývá to většinou u žen, kde prsa změnila výrazně svůj objem v důsledku velké redukce váhy. U těchto pacientek lze ve většině případů provést operaci bez výraznějšího zásahu do prsní žlázy a budoucí možnost kojení tak nemusí být zákrokem ohrožena.

Problém výrazné asymetrie prsů se také většinou řeší již u mladších žen, které v nejbližší době těhotenství neplánují. A to buď jen augmentací nebo kombinovaným zákrokem augmentace s modelací.

Podívejte se na video, jak probíhá modelace prsou

U žen, které zvažují chirurgickou úpravu poprsí po prodělaném těhotenství, se pak spektrum zákroků mění ve smyslu výraznějšího zastoupení modelací prsů. Přímo to souvisí s větším či menším povolením prsů. Těhotenství a kojení mají většinou na tvar prsů nepříznivý vliv. Prsní žláza se zvětší na úkor ostatních tkání, vazivo ochabuje a kůže se roztahuje. Po ukončení kojení nastupují změny v prsní žláze, které ve svém důsledku vedou k výraznému zmenšení jejího objemu. Oproti tomu se však vazivo a kůže již obvykle nevrací do původního stavu a co se týče tukové tkáně, dochází spíše k jejímu zmnožení.

Ztráta původní pružnosti kůže je způsobena porušením elastických vazivových vláken ve spodních vrstvách kůže při jejím příliš rychlém a nadměrném vytažení přizpůsobujícím se růstu prsní žlázy v průběhu těhotenství. Na vytažené kůži tak často zůstávají mnohočetné jemné strie. Toto je patrné zejména při opakovaných těhotenstvích jdoucích v rychlém sledu za sebou nebo při extrémních zvětšeních prsů nejčastěji při prvním těhotenství.

Všechny modelační chirurgické výkony na tvarově a velikostně změněných prsech jsou však prováděny za cenu jizev. Ty jsou ve většině případů vedeny kolem prsního dvorce, pak svisle dolů k podprsní rýze a v průběhu této rýhy. Vytváří tak na prsu tvar kotvy. Jizvy však postupem času během několika měsíců blednou a stávají se méně nápadnými. Jejich kvalita a výsledný efekt je individuální.

Pokud dojde k úbytku prsní žlázy bez výraznějšího povolení kožního krytu, je možné upravit tvar prsů pouze doplněním chybějícího objemu pomocí prsních implantátů, augmentací. Pokud je povolení kůže výraznější, je nutné augmentaci kombinovat s modelací.

AUGMENTACE – ZVĚTŠENÍ PRSOU
AUGMENTACE – ZVĚTŠENÍ PRSOU

Prvním a velmi důležitým krokem před rozhodnutím o operaci je osobní porada se zkušeným plastickým chirurgem. Je třeba zhodnotit problémy týkající se tvaru a velikosti prsů a zejména motivaci a eventuální psychické důvody, které vedou pacientku ke zvažované operaci. Každá operace je individuálně specifická a tomu také odpovídá individuální přístup chirurga ke každé pacientce, který je u této operace dvojnásobně důležitý.

Samozřejmým předpokladem je dobrý zdravotní stav a psychická rovnováha pacientky, která je pro operaci sama rozhodnuta. Operace se v naprosté většině případů provádí v narkóze a trvá podle náročnosti asi 1-2 hodiny. Tomu musí odpovídat celkový zdravotní stav pacientky, který je zároveň základním předpokladem provedení tohoto zákroku.

Hospitalizace trvá 1-2 dny po operaci. Pokud je místní i celkový stav uspokojivý, muže být pacientka propuštěna do domácího ošetření. Do běžného režimu se pacientka může při nekomplikovaném průběhu zařadit po 7 - 14 dnech od operace. Plná fyzická zátěž (sport) je však možná až asi po 4-6 týdnech, v závislosti na rozsahu zákroku a individuálním průběhu hojení.

MUDr. Tomáš Doležal - přední plastický chirurg

Jak z výše uvedeného vyplývá, tak je možné prostřednictvím estetické chirurgie upravit tvar a velikost poprsí do požadovaných proporcí. Je však ale nutné si uvědomit, že operací nedochází pouze ke změně hmotné tělesné schránky, ale také ke změně té nehmotné součásti našeho „já“. Naší psychiky. A ta je, ač si to člověk uvědomuje nebo ne, pevně provázána s naším tělem.

Jinými slovy je tělesné zdraví ovlivňováno psychikou stejně, jako je psychika jedince ovlivňována jeho tělesnou schránkou. Pokud si žena začne uvědomovat, že velikost či tvar jejích prsů neodpovídá jejím představám, pak dochází dříve či později k negativnímu ovlivnění její psychiky. A to ve svém důsledku může výrazně snížit kvalitu života. A týká se to samozřejmě nejenom žen, které jejich mateřství teprve čeká, ale především těch, které již své poslání ženy ve formě mateřství naplnily.

 

Plastická chirurgie je tak pro současnou moderní ženu prostředkem ke zkvalitnění jejího života, a to jak v mladším, tak i středním a pokročilém věku. Mateřství je posláním a naplněním života ženy. Ale i poté by se žena měla cítit jako žena. Cítit, že je žádoucí a přitažlivá. Mít ráda své tělo a být sama se sebou spokojená. Žít kvalitní a spokojený život.

MUDr. Tomáš Doležal

www.plastikapraha.cz

Komerční prezentace