Pátek 29. září 2023
Svátek slaví Michal, zítra Jeroným
Polojasno 24°C

Chcete krásná prsa? Plastická chirurgie dokáže zázraky!...není však všemocná

22. listopadu 2010 | 00:00
Prezentace klienta |

Současná plastická chirurgie dokáže výrazně pozměnit a vylepšit tvar ženských prsů. Zvýšit sebevědomí. I ona však má své limity. Mantinely, které je nutné respektovat.

Plastický chirurg MUDr. Tomáš Doležal - www.plastikapraha.cz

Ne vždy je možné vyhovět všem požadavkům klientky a splnit bezezbytku její laické představy. Často se stává, že žena, toužící po změně tvaru či velikosti poprsí, přichází na konzultaci s lékařem s již konkrétní představou nejen o výsledku operace, ale i o jejím způsobu. V době internetu to není nic divného. Zdroj informací je přímo nekonečný. Na jednu stranu je dobře, že je klientka více či méně seznámena s danou problematikou. Může to výrazně usnadnit komunikaci s lékařem. Na druhou stranu to může být v některých případech problém, klientka totiž může požadovat něco, co v jejím případě není technicky možné provést.

Video se připravuje ...
Modelace prsou • VIDEO: Dolezal

Video: modelace prsou

Konzultaci před zvažovanou operací tak lze považovat za jednu z nejdůležitějších částí cesty k „novému“ poprsí. Je nutné do detailu probrat představy klientky i reálné možnosti, které současná plastická chirurgie nabízí v jejím konkrétním případě. Ideální samozřejmě je, pokud jsou její představy reálné a technicky proveditelné. Tomu však nebývá vždy a v situaci, kdy se pohled klientky a lékaře rozchází, je nutné detailně rozebrat reálné možnosti operačního řešení a najít tak společnou cestu, která je přijatelná pro obě strany. V případě, že se toto nepodaří, je bohužel lepší klientku odmítnout a operaci neprovádět.

„Problém“, který přivádí ženu k myšlence na operativní řešení, je vždy specifický a tudíž i vhodný operační postup se případ od případu může lišit. To, co je vhodné u jedné pacientky, nemusí byt vhodné ani proveditelné u druhé.

Nejčastější nereálné představy,
kterých nelze plastickou operací dosáhnout

„Nechci mít po operaci žádné jizvy“
I plastická operace je operací, jako každá jiná a zanechává po sobě stopy ve formě jizev. Jejich rozsah je přímo závislý na typu a rozsahu konkrétní operace. Kvalita jizev se navíc může pacientka od pacientky lišit a závisí na typu hojení, který je dán geneticky.

„Chci pětky“
Vždy je nutné pečlivě a rozumně zvážit velikost implantátů a tím i rozsah zvětšení objemu prsů. Jednak je nezbytné posuzovat velikost implantátů s ohledem na celkovou konstituci pacientky tak, aby výsledná velikost prsů esteticky odpovídala zbytku postavy. Dále je nutné vzít v potaz i objem prsní žlázy a sílu ostatních měkkých tkání (podkožní tuk, prsní sval), které musí implantát dostatečně krýt tak, aby nebyl na pohled patrný. Je také nutné si uvědomit, že není důležité, jak budou prsa vypadat prvních pár měsíců, ale jak mohou vypadat za pár let.

„Chci pouze augmentaci bez modelace“
Povolení a pokles prsů, která nejsou příliš velká a příliš povolená, lze v některých případech řešit pouze pomocí implantátů (augmentace) bez nutnosti redukce kožního krytu a s ní spojených rozsáhlejších jizev.
Ale v případech, kdy sice objem prsů není velký, ale povolení je výraznější, je nezbytné provést zároveň se zvětšením i modelaci prsů s redukcí nadbytečné povolené kůže.

Video se připravuje ...
Zvětšení prsou (Augmentace) • VIDEO: blesk

Video: zvětšení prsou

„Chci implantát uložit pod prsní sval“
Takové umístění přináší mnoho výhod, jako je přirozenější pozvolnější přechod v oblasti dekoltu nebo výrazně pomalejší následný pokles prsů po operaci. Ne vždy však může být vhodné. U objemnějších prsů s mírným poklesem může být naopak vhodnější umístění implantátů pouze pod prsní žlázu. Pokud je totiž v tomto případě implantát uložen pod prsní sval, pak může časem dojít k nežádoucím nepřirozeným tvarovým změnám, které jsou dány tím, že objemná a těžká prsní žláza klesá postupně rychleji než implantát, který je fixován pod svalem.

„Chci jizvičku kolem prsního dvorce“

Pokud si pacientka přeje vložení implantátu řezem vedeným po obvodu prsního dvorce, musí být tento dostatečně velký tak, aby velikost řezu a tím i operačního přístupu odpovídala velikosti vybraného implantátu. Pokud je prsní dvorec menší a vkládáme implantát větších rozměrů, pak není technicky možné tímto malým přístupem implantát vložit a je nezbytné volit operační řez a tedy i výslednou jizvu v oblasti podprsní rýhy. Tento přístup má i svou nespornou výhodu v tom, že při operaci nedochází k narušení prsní žlázy a zákrok je tak mnohem šetrnější.


„Chci prsa víc k sobě“

Občas se stává, že klientka požaduje zároveň se zvětšením prsů také jejich posun více „k sobě“. Toho bohužel nelze docílit pouhou augmentací. Je nutné si uvědomit, že pokud chceme, aby prs vypadal po operaci přirozeně, je nezbytné, aby byl implantát umístěn centrálně a prsní bradavka tak po operaci byla přímo ve středu prsu. Pokud je z estetického hlediska žádoucí posun prsů více ke střední čáře, pak je nutné spolu s posunem provést i posun prsního dvorce s bradavkou. To je možné pouze kombinací augmentace s modelací za cenu rozsáhlejších jizev.

Z výše uvedeného vyplývá, že ne vždy je možné do posledního detailu dosáhnout toho, co klientka požaduje. V rámci konzultace je tak velmi často nutné podrobně vysvětlit čeho a proč nelze operací docílit a zároveň navrhnout klientce ten nejvhodnější možný postup, jak daný problém řešit. Pokud dojde k pochopení a kladnému přijetí těchto argumentů, můžeme přistoupit k operaci, kterou si pacientka splní své sny o krásném poprsí.

Nyní navíc máte jedinečnou šanci zúčastnit se soutěže o plastickou operaci zdarma od předního plastického chirurga MUDr. Tomáše Doležala. Podělte se s námi o příběh, který Vás dovedl až k úvahám o plastické operaci. Každý měsíc vyhrává nejzajímavější Vámi zaslaný příběh.

Více informací o avizované soutěži naleznete na webu www.plastikapraha.cz Soutěž již odstartovala 1.9.2010!  První zaslané příběhy si můžete si můžete přečíst zde.

Přední plastický chirurg MUDr. Tomáš Doležal dokáže zázraky. Ani on však není všemocný. I plastická chirurgie má své limity.
Autor: www.plastikapraha.cz

Video se připravuje ...