Pondělí 26. února 2024
Svátek slaví Dorota, zítra Alexandr
Zataženo, déšť 8°C

Dědické řízení: Jaký je postup, poplatky a jak dlouho probíhá

dědické řízení
14. listopadu 2017 | 08:00

I když je smrt blízkého člověka spjatá především s obdobím smutku, je nutné vyřešit i úřední záležitosti. Dědické řízení je jedno z nesporných občanskoprávních řízení, ale i přes to také jeden z procesů, který dokáže rozhádat celou rodinu.

Smrt blízkého člověka je vždy spojena s dědickým řízením, které stanoví majetek po zemřelém, ale i jeho případné dluhy. Řeší ho notář, kterému náleží odměna podle vyhlášky. Úmrtí člověka oznámí matričnímu úřadu v místě posledního bydliště zesnulého lékař, který úmrtí stanovil. Matrika poté informuje soud, který pověří notáře k vedení dědického řízení.

Doklady potřebné v dědickém řízení

  • - občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
  • - závěť, která nebyla sepsána u notáře, ale byla nalezena například doma
  • - jména a adresy všech potenciálních dědiců a data jejich narození
  • - vkladní knížky, podklady ke všem účtům zemřelého
  • - doklady o členství zemřelého v bytových družstvech
  • - vlastnické listiny k nemovitostem (domy, chaty, byty, garáže, pozemky)
  • - velký technický průkaz odvozidla, které zemřelý vlastnil
  • - doklady či smlouvy o půjčkách, kreditních kartách a dluzích zemřelého
  • - doklady (faktury, účtenky) o výlohách na pohřeb.

Lhůta pro zahájení dědického řízení

Měsíc po úmrtí předvolá notář osobu, která je seznámená s rodinnými a majetkovými poměry zemřelého. Smyslem předběžného řízení je zjistit okruh dědiců, rozsah majetku a případnou závěť nebo listinu o vydědění. Po předběžném šetření bude notář informace ověřovat a zjišťovat další skutečnosti (pravost závěti, dědické smlouvy, popřípadě listiny o vydědění).

Okruh dědiců si potvrdí v centrální evidenci obyvatel. Stav nemovitého majetku prověří prostřednictvím výpisu z katastru nemovitostí, jednat může s bankami, pojišťovnami. Délka prošetřování se odvíjí od složitosti případu. Obvykle trvá přibližně dva až tři měsíce po předběžném šetření, předvolá všechny, kteří připadají v úvahu jako dědici. Předvolání musíte dostat alespoň deset dní předem.

Ocenění majetku

Na konečném jednání se provede soupis majetku a dluhů zemřelého. Jejich hodnota se vyčísluje ke dni úmrtí. K oceňování majetku v dědickém řízení obvykle není třeba znaleckých posudků. Pokud jde o byt nebo garáž, bude stačit vyjádření realitní kanceláře o jejich hodnotě. Hodnoty domů a pozemků ocení znalec. Vybavení domácnosti stačí ocenit souhlasným prohlášením dědiců.

Pokud šlo o drobné podnikání, k ocenění postačí souhlasné prohlášení dědiců doložené účetními doklady. Jestliže byl zemřelý vlastníkem podniku, bude nutný znalecký posudek.

Dluhy v dědictví

Na jednání, na kterém se sejdou všichni potenciální dědici, notář všechny informuje o tom, že na ně přechází nejen majetek zemřelého, ale také jeho dluhy. Ty mohou vyplout na povrch klidně mnohem později. Současně jim vysvětlí, že mohou dědictví odmítnout.

Následně notář dědice vybídne, aby uzavřeli dohodu o vypořádání dědictví. S tou jim pomůže. Jakmile se dědicové dohodnou, vydá notář usnesení o schválení dohody o dědictví – podle ní se poté bude pozůstalost mezi dědice dělit. Když se ale dědicové nedohodnou, co komu připadne, bude vydáno usnesení, podle kterého bude dědictví rozděleno podle zákonných podílů jednotlivých dědiců.

Autor: jin