První občanský průkaz | Pro ženy | Blesk.cz

První občanský průkaz

19. srpna 2008 | 09:16

Oslaví váš syn nebo dcera už brzy patnácté narozeniny? Nezapomeňte zažádat o jejich první občanský průkaz. Zeptali jsme se, co všechno je k tomu potřeba.

ODPOVÍDÁ:

Radovan MYSLÍK, tiskový mluvčí, Městská část Praha 5

V jaké lhůtě, s jakým časovým předstihem je třeba žádat o první OP?
Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let.

Jakým sankcím se vystavuje občan, který zažádat opomene?
Samozřejmě se vystavuje sankci. Protože přestupku se dopouští fyzická osoba tím, že poruší povinnost mít občanský průkaz. Podle zákona je povinen mít občanský průkaz občan, který dosáhl 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Rovněž tak je přestupkem stav, kdy někdo nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do třiceti dnů po dosažení věku 15 let. Hrozí mu sankce pokuty až do výše 10 000 Kč.

Kde o první OP požádat a co k tomu potřebujeme předložit?
K vydání občanského průkazu je třeba přiložit rodný list, 1 fotografii o rozměrech 35x45 mm, doklad o státním občanství – osvědčení o občanství ČR nebo platný cestovní doklad. Nemá-li žadatel takový doklad, ověří ohlašovna u matričního úřadu dle místa trvalého pobytu žadatele státní občanství. K tomu je ale třeba doložit rodný list dítěte a rodiče. Zákonný zástupce musí předložit platný občanský průkaz.

Co dělat v případě ztráty OP?
Ztrátu občanského průkazu je třeba oznámit ohlašovně, zpravidla na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Předkládá se rodný list nebo rodný a křestní list, 1 fotografie, potvrzení o občanském průkazu, které se občanovi vydává při nahlášení ztráty (to má platnost pouze 2 měsíce), případně doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu. Je zde povinnost o nový občanský průkaz požádat do 15 pracovních dnů od nahlášení ztráty. Správní poplatek činí 100 Kč.

Autor: lap
Klíčová slova: občanský průkaz;op;děti;
Související články