Jak konečně pokročit v cizím jazyce | Pro ženy | Blesk.cz

Jak konečně pokročit v cizím jazyce

17. září 2008 | 09:32

Mnoho lidí, kteří se učí cizí jazyk (například angličtinu), se potýká s tím, že jsou takzvaní "chroničtí začátečníci". Co dělat, aby konečně pokročili vpřed?

Na naše otázky tentokrát odpovídal:

Ruben Vančo, ředitel Jazykové školy PRESTO

Podle čeho by měli vybírat kurz zájemci o cizí jazyk, kteří opakovaně začínají s jeho studiem, ale nevykazují žádné výsledky?
Takzvaní "chroničtí začátečníci", kteří chtějí pokročit, obvykle volí podle nabízených časů kurzů nebo preferují studium s lidmi, které dobře znají. Někdy volí studium i podle doporučení známých na konkrétního lektora. Pro tuto úroveň jim radím zvolit spíše českého lektora, který provede studenta všemi úskalími této úrovně znalostí.

Kolik vyučovacích hodin v týdnu by měli absolvovat?
Studentům, kteří mají studium jako zájmovou aktivitu – hobby, postačují dvě vyučovací hodiny týdně. Studenti, kteří nutně potřebují zlepšit své jazykové dovednosti, by měli docházet dvakrát týdně na 2 vyučovací hodiny nebo jednou týdně na 3 vyučovací hodiny.

Absolvovaním špecializovaného kurzu máte šancu na vyšší zárobok.
Absolvovaním špecializovaného kurzu máte šancu na vyšší zárobok.
Autor: Shutterstock


Kolik času by měli věnovat domácí přípravě?
Pro studenty, kteří studium cizího jazyka berou jako zájmovou aktivitu, je postačující čas věnovaný domácí přípravě v rozsahu 45 – 60 minut týdně. U studentů, od kterých je požadované rychlejší navýšení jazykové aprobace, by neměla domácí příprava klesnout pod 2 hodiny týdně bez ohledu na to, jestli jde o domácí úkol či nikoli.

Jak jinak ještě podpořit vlastní jazykové zlepšení?

"Klidný" a relativně příjemný způsob, jak podpořit rozvoj svých jazykových dovedností (na rozdíl od stresující komunikace s rodilými mluvčími na pracovišti), je využití některého z e-learningových produktů (kurzy, výuka na internetu). Řada škol již nabízí e-learning jako bonus k prezenční výuce.

Autor: oli