Bolesti: Které můžete léčit v klidu doma a kdy je nutné jít k lékaři? | Pro ženy | Blesk.cz

Bolesti: Které můžete léčit v klidu doma a kdy je nutné jít k lékaři?

 • Jak je možné, že různí lidé mají odlišný práh bolesti?
  27. ledna 2016 | 06:00

  Bolest je užitečný signál toho, že s námi něco není v pořádku. Lze ji přirovnat ke hvizdu píšťalky nebo k siréně. Málokdo ale něco takového vydrží poslouchat dlouho. A s prožitkem bolesti je to stejné.

 • Co znamená práh bolesti?

  Lidé s nižším prahem bolesti zvládají nemoci lépe.
  Co pro někoho může znamenat obrovské utrpení, je pro jiného zatím ještě snesitelnou bolestí. Je to kvůli tomu, že každý máme jinak nastavenu laťku toho, co se ještě dá vydržet. „Práh bolesti je zčásti dán geneticky a zčásti je ovlivnitelný vůlí. Každý z nás má ale i řadu mechanismů, pomocí kterých se tělo za různých situací dokáže s bolestí lépe vyrovnávat,“ říká anesteziolog Marek Hakl. Působí v Centru pro léčbu bolesti brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny. Nižší práh bolesti znamená větší citlivost vůči bolesti, a tak to všichni máme například v průběhu virového onemocnění. Vyšší práh bolesti představuje menší citlivost vůči bolesti, čili její lepší snášení. Mají ho například ženy v období porodu.
 • Kdy je vhodná samoléčba?

  Některé bolesti zvládnete doma.
  Ne s každou bolestí je třeba běžet k lékaři. Mnohé akutní bolestivé stavy lze zvládnout doma. Jak uvádí doktor Hakl, samoléčba je možná, pokud se jedná o bolesti ze zjevné příčiny, bolesti mírné intenzity nebo o opakované, lékařem již vyšetřené bolesti. Lékaře by měl člověk navštívit s novou bolestí v místech, kde se dříve nevyskytovala, nebo při náhlém, výrazně intenzivním záchvatu bolesti. Terapie bolesti patří k lékaři i tehdy, pokud je doprovázena ještě nějakým jiným příznakem, například zvracením.
 • Jak se bolest hodnotí?

  Bolest hlavy můžete určit na stupnici od nuly do deseti.
  Bolest je ryze subjektivní pocit, a proto je její objektivní měření téměř nemožné. Lékaři občas potřebují sledovat vývoj intenzity bolesti, například při hodnocení účinnosti léčby nebo závislosti bolesti na různých faktorech. V těchto případech se nejčastěji využívají vizuální analogová nebo numerická škála. Jedná se o stupnici 0 až 10, kde 0 znamená nejmenší bolest a 10 největší představitelnou bolest. Pacient sám určuje, jakého stupně jeho bolest dosahuje.
 • Umíte mezi bolestmi rozlišovat?

  Umíte rozeznat jednotlivé druhy bolesti?
  Bolest nociceptivní: Vzniká podrážděním nociceptorů, tedy receptorů pro bolest, které se v různé hustotě nacházejí v různých částech těla. Některé tkáně nebo orgány tyto receptory nemají, a ty potom nejsou schopny bolest vnímat vůbec: například mozek nebo kost. Nociceptivní bolest je nejběžnější typ bolesti.

  Neuropatická bolest: Vzniká při poškození nervového systému, je velmi nepříjemná a obtížně léčitelná. Většina léků proti bolesti je neúčinná, proto se na ni podávají antiepileptika a antidepresiva.

  Psychogenní bolest: Je způsobena především psychikou pacienta a léčí se antidepresivy a psychoterapií.

 • Jaké je spojení mezi bolestí a algeziologií?

  Bolest zubu.
  Lékaři v algeziologických centrech léčí chronickou bolest jako specifický zdravotní problém. „Chronická bolest je samostatné onemocnění, které dlouhodobě znesnadňuje pacientovi život a může mu způsobit potíže fyzické i duševní. Úkolem odborníků algeziologických center je správně zhodnotit a určit typ bolesti podle jejího možného zdroje a navrhnout patřičnou terapii,“ uvádí doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D., primář Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů v pražské Fakultní nemocnici Motol.
 • Jak je dlouhá čekací lhůta?

  Dlouhodobá cesta
  Čekací doba v centrech léčby bolesti v České republice je většinou tři měsíce, což plně odpovídá čekacím lhůtám v západoevropských zemích. „Tato centra jsou vysoce specializovaná pracoviště určená pouze pro ty nejtěžší případy dlouhodobé bolesti. Většinou se jedná o pacienty, u kterých se jiným lékařům bolesti dostatečně utlumit nepodařilo,“ upřesňuje doktor Hakl. K nejúčinnějším metodám léčby jinak těžko ovlivnitelných bolestí patří například neuromodulace. Při ní implantované neurostimulátory vysílají mírné elektrické impulzy do oblasti epidurálního prostoru páteře, a tím účinně odstraňují bolest.

  Více nejen o bolesti se dočtete v únorovém čísle Blesk Zdraví, které vychází 27. ledna.

   

Autor: Zdena Lacková
Diskuse ke článku
.