Úterý 22. září 2020
Svátek slaví Darina, zítra Berta
Jasno 23°C

Strašidelné tajemství zámku v Březiněvsi: V základech je zazděný vrah!

24. března 2013 | 20:16

Březnický zámek ukrývá mnoho unikátních pokladů. Pojďte s námi do míst, kam se normálně turisté nedostanou, třeba do sklepení, kde je zazděný vrah!

Zámek Březnice, ležící na rozhraní středních a jižních Čech, je úchvatnou stavbou, jejíž historie sahá až do 13. století, kdy tady byla rodem Buziců zbudována gotická tvrz. Na renesanční zámek toto opevnění přestavěl v 16. století rod Lokšanů. Mnoho původních částí stavby, výzdoby a dochovaných předmětů také dokládá hodně pestrou minulost zámku.

Tajná svatba

Tajně se tady roku 1557 oženil arcikníže Ferdinand, syn císaře Ferdinanda I. S neurozenou, ale krásnou Filipínou Welserovou.

Jeden z majitelů zámku, Petr Zmrzlík ze Svojšína, byl zase blízkým přítelem Jana Husa. A ten mu napsal krátce před upálením v Kostnici v červenci roku 1415 dopis na rozloučenou.

Další majitel, Přibík Jeníšek, pro změnu vedl proces s českými stavy po bitvě na Bílé hoře. On se »zasloužil« o popravu 27 českých pánů na Staroměstském náměstí. V zámku můžete vidět plátno z roku 1623, na kterém neznámý malíř popravu zobrazil...

Krutý trest

Vstupujeme do sklepení původní březnické tvrze. Do jejích základů byl prý při stavbě zaživa zazděn nebezpečný lapka z březnických lesů. Přepadal a bez milosti vraždil pocestné a obchodníky. Vojákům se ho podařilo chytit, byl odsouzen k smrti a pánové Buzicové ho nechali převézt do Březnice.

Doslechli se totiž o německém zvyku zazdívat do základů staveb zločince, což mělo zajistit tomu místu bezpečí a štěstí. Odsouzenec si myslel, že jde vypomáhat na stavbě tvrze. Svůj omyl si uvědomil až ve chvíli, kdy ho strážci svázali a začali obezdívat v jednom z výklenků...

Rady na cestu

Otevřeno

DUBEN A KVĚTEN

Každý den kromě pondělí : 9:00–16:00

ČERVEN – SRPEN

Každý den kromě pondělí: 9:00–17:00

ZÁŘÍ A ŘÍJEN

Každý den kromě pondělí: 9:00–16:00

Vstupné

I. návštěvní okruh: 100/ senioři 80/rodinné 250 Kč, II. návštěvní okruh: 90/60/220 Kč, I+II. návštěvní okruh: 130/100/330 Kč

Autor: Václav Suchan, lmk