Kamenná cesta | Pro ženy | Blesk.cz

Kamenná cesta

18. srpna 2008 | 11:30

Cestička pro pěší obvykle u domu nestačí. Na zajetí do garáže potřebujete spíš kus silnice. Oblíbeným řešením je zámková dlažba, elegantnější je ale přírodní kámen.

Jaký je nejvhodnější?
Potřebujete, aby snesl vysokou zátěž, neklouzal, snášel střídání teplot a samozřejmě také dobře vypadal. Všechny tyto předpoklady splňuje vulkanický porfyr, nejodolnější kámen, jaký se v Evropě těží. Vybrat si můžete buď lámané desky nepravidelných tvarů nebo formátovanou dlažbu. S čím je nutné počítat předem? Že stavba příjezdové cesty není práce na týden. Aby vám sloužila dlouhé roky, musí mít štěrkem vysypané a uválcované lože až do zámrzné hloubky (80 cm). Toto lože by mělo jednou promrznout – tím se zamezí dodatečnému sedání. To znamená připravit základ cesty na podzim a s dalšími pracemi vyčkat až do jara.

Co budete potřebovat

* porfyrové lámané desky (15-16 m2 na paletu)
* silniční štěrk
* beton
* na maltu - portlandský cement a kopaný písek
* na spáry - trasový cement a křemenný písek
* těsnicí stěrku
* přísadu do spár
* odstraňovač cementového povlaku
* prostředek na prohloubení barev
* vodováhu
* zednickou lžíci
* gumové kladívko
* skládací metr
* plastový kbelík
* vrtačku
* míchací nástavec
* houbičku
* kartáč

Jak na to

1. Štěrkové lože udusejte válcem. Na něj rozlijte a rozetřete asi 10 cm silnou vrstvu betonu (na větší kus cesty si objednejte auto s mixem z betonárny, když je prostor menší, vymíchejte si beton z cementu a kamenné drti v domácí míchačce). Spád štěrkového lože i betonové desky musí být nejméně 1,5 procenta směrem od domu (respektive ven z pozemku nebo směrem k nejbližší odtokové struze).

2. Na beton rozetřete těsnící stěrku, kterou povrch vyrovnáte a uhladíte. Porfyrové desky před pokládkou umyjte čistou vodou, aby nečistoty nebránily přilepení malty.

3. Rozmíchejte maltu z portlandského cementu a vymývaného kopaného písku v poměru 1:3. Na vyschlou těsnící hmotu začněte rozmazávat 2-6 cm silnou vrstvu malty a do ní ukládejte desky.

4. Vždy nanášejte jen tolik malty, kolik potřebujete na položení 2-3 desek. Tloušťka malty se doporučuje 2-6 centimetrů.

5. Při pokládání se desky do malty zaklepávají gumovým kladívkem. Dbejte na to, aby desky ležely celou plochou ve vrstvě malty a aby se pod nimi netvořily dutiny. Dodržujte šířku spár přibližně 3-4 cm.

6. Na spárování rozmíchejte křemenný písek a trasový cement v poměru 1:3 a přidejte spárovací přísadu (v množství doporučeném výrobcem). Hustotu materiálu zvolte podle způsobu, jakým budete spáry vyplňovat. Můžete buď hutší zatírat zednickou lžící nebo řidší vlévat do spár. Pozor: V žádném případě se nesmí spárování provádět celoplošně, protože politý kámen byste nevyčistili! Můžete ale použít rychle tvrdnoucí spárovací směs.

7. Jak práci zakončit po vytvrdnutí spár? Samozřejmě estetickou úpravou. Jejím základem je vyčištění kamenů. Jejich povrch navlhčete, na malé plochy nanášejte odstraňovač cementového povlaku a nechte ho pět minut působit. Pak důkladně vydrhněte povrch kartáčem a špínu setřete hadrem. Nakonec opláchněte celou cestu proudem čisté vody z hadice. Upozornění: Odstraňovač cementového povlaku je agresivní kyselina, nesmí přijít na pokožku. Pracujte v ochranných rukavicích. A dbejte, aby se kyselina nedostala do spár – zničila by vám celou práci.

RADA ODBORNÍKA

Pro pěkný vzhled
Nikdo nechce mít cestu zašedlou a zanesenou nečistotami. Co dodá různým materiálům živou barvu a vyčistí je? "Přírodní kámen (porfyr) je možno ošetřit několika produkty," vysvětluje František Perlička, asistent ředitele prodejny Hornbach. "Odstraňovač cementového povlaku (výrobce Den Braven) je vhodný na odstranění zbytků cementu při spárování, výrobek Steinreiniger (Knauf) pak velmi dobře odstraňuje vápenný nebo solný výkvět a rez. Pro zvýraznění barevnosti kamene i barveného betonu lze použít Marmor-Naturstein Farbvertiefer (Knauf) nebo Steinsiegel (Knauf), který působí efekt mokrého vzhledu a lesklého nádechu."

Autor: Gabriela Koulová
Související články