Na kolik letos přijde daň z nemovitosti? | Pro ženy | Blesk.cz

Na kolik letos přijde daň z nemovitosti?

26. ledna 2010 | 22:05

Daň z nemovitosti letos vyklepe peněženky hlavně obyvatelům Karlových Varů, Ústí nad Labem, Pardubic a Olomouce. Může za to dvojnásobná sazba daně a místní koeficienty, které si zavedly obce. Některé obce se však mohou těšit i na daně nižší.

Blíží se konec ledna a s ním i poslední možnost podání přiznání k dani z nemovitosti. Kvůli úspornému balíčku byla zvýšena základní sazba daní z nemovitosti na dvojnásobek. Pouze u staveb užívaných k podnikatelské činnosti a zemědělských pozemků zůstala výše sazby stejná. Daně z nemovitostí se odvádějí do obecních kas. Aby tak město získalo co nejvíce, mohlo si v loňském roce zavést místní koeficient rozmezí 2 až 5, kterým se daň z nemovitosti zvýšila, avšak po zvýšení základních sazeb bylo mnoho obcí donuceno místní koeficient snížit nebo dokonce zrušit, aby daní finančně nezruinovaly své občany. Některé obce však na zvýšení základní sazby nebraly zřetel a místní koeficient nesnížily.

Nejvíce na to doplatila Olomouc, kde cena daně vzrostla o 210 procent. Nejvíce však zaplatí v Karlových Varech a Pardubicích. Daň se jim sice zvýšila jen o sto procent, přesto kvůli vysokým koeficientům, které neměnily, zaplatí opravdu vysoké daně.

Ani občané Hradce Králové jásat nemohou. Radnice jim sice vyšla vstříc a snížila místní koeficient tak, že ve výsledku zaplatí o deset procent méně, přesto je však daň vysoká. Město Ústí nad Labem se také snažilo vypomoct občanům, kteří už v minulých letech platili vysokou daň. Snížilo koeficienty a daň nezvýšilo ani o procento, i tak patří Ústí k poplatníkům vysoké daně.

Obecně lze říci, že nejnižší daně zaplatí malé obce do tisíce obyvatel. Pokud jim obecní úřad nezavedl místní koeficient, za 70 m2 velký byt zaplatí pouhých 168 Kč.

Ústecký kraj
Ústecký kraj
Autor: abl

Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Autor: abl

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Autor: abl

Středočeský kraj
Středočeský kraj
Autor: abl

Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Autor: abl

Praha
Praha
Autor: abl

Liberecký kraj
Liberecký kraj
Autor: abl

Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Autor: abl

Vysočina
Vysočina
Autor: abl

Pardubický kraj
Pardubický kraj
Autor: abl

Moravskoslezký kraj
Moravskoslezký kraj
Autor: abl

Olomoucký kraj
Olomoucký kraj
Autor: abl

Zlínský kraj
Zlínský kraj
Autor: abl

Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Autor: abl

Co musíte vědět o dani

Chvíle, kdy je zapotřebí podat přiznání k dani z nemovitostí, se blíží. Je proto dobré znát základní informace o tom, kdy ho podat, do jaké chvíle zaplatit a jak vypočítat její výši.

Kdy podat daňové přiznání?

Pokud jste v minulosti přiznání podávali a nedošlo k žádným změnám ve velikosti stavby, změně majitele nebo změny jejího užívání, pak již znovu podávat nemusíte. Začátkem roku vám jen přijde nový platební výměr. Pokud letos platíte poprvé, musíte podat příslušnému finančnímu úřadu přiznání do konce ledna.

Jsou osvobozeny novostavby?

Ne, už novostavbám zkolaudovaným v roce 2008 a 2009 nárok na osvobození ani nevznikl a všem ostatním letoškem zanikl. Nemusíte ale podávat daňové přiznání, stačí jen zaplatit složenku s výší daně, která vám přijde z finančního úřadu.

Kdy daň zaplatit?

Pokud daň nepřesáhne částku 5000 Kč, musíte zaplatit do konce května. Vyšší částku si můžete rozdělit na poloviny – jednu zaplatíte do konce května, druhou do konce listopadu.

Jak daň správně vypočítat?

Výpočet můžete udělat podle pokynů, které najdete u formuláře, potřebujete znát sazbu daně, koeficient podle počtu obyvatel a místní koeficient pro výpočet výsledné daně. Sazby daně z pozemků a staveb se v roce 2010 zvyšují na dvojnásobek. U bytů a obytných domů je to z jedné koruny na dvě.

Co když přiznání nepodám?

Daň z nemovitosti je jedinou daní, která se musí platit předem. Pokud jste se tedy loni stali vlastníkem bytu, domu nebo pozemku musíte přiznání podat. Pokud tak neučiníte do konce ledna 2010, může vám správce daně zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10 %. Proto s podáním přiznání neotálejte.

Postup pro spolumajitele

Pokud je více vlastníků jedné nemovitosti, přiznání podává pouze jeden z nich. Do příslušného formuláře pak v kolonce právní vztah napíše zkratku SV, která označuje spoluvlastníka.

Jak vypočíst daně

U bytu

Velikost bytu v m2 vynásobte hodnotou 1,2 (tak zohledníte všechny společné prostory v domě). Hodnotu vynásobte cenou za metr čtvereční bytu, tedy 2 (Kč). Výsledek pak vynásobte místním koefi - cientem a koefi cientem podle počtu obyvatel. Vyjde vám tak konečná cena.

U domu

M2 zastavěné plochy vynásobte dvěma (cena za m2).Pokud má dům víc podlaží, připočtěte k ceně za m2 0,75 za každé patro (dvoupodlažní dům tedy násobíme číslem 2,75). Výsledek vynásobte místním koefi - cientem a koefi cientem podle počtu obyvatel obce.

Z čeho všeho platíte daň?
Z čeho všeho platíte daň?
Autor: abl

Autor: Renata Vyšínová, Veronika Tardonová