Aby se Štědrý večer nestal tragédií | Pro ženy | Blesk.cz

Aby se Štědrý večer nestal tragédií

18. prosince 2008 | 12:38

Koluje ve vaší rodině historka, jak od svíčky či stromečku chytly záclony a soused odvedle požár zlikvidoval? Ne vždy jsou ale sousedé doma... Proto se při podobných nehodách spoléhejte raději na sebe a vlastní hasicí přístroj.

Domácnost v plamenech rozhodí i silnější povahy, a přestože je vytáčení telefonního čísla hasičů 150 (112) namístě, s přenosným hasicím přístrojem můžete začínající požár zlikvidovat sami.

Co se změnilo?
Od 1. července letošního roku platí nová vyhláška o technických podmínkách požární ochrany č. 23/2008 Sb. Týká se pouze budov, které byly postaveny nebo zrekonstruovány po tomto datu. Ve starším bytě hasicí přístroj být nemusí, ale v bytových domech (panelových, činžovních a jiných) ano, což je však povinnost vlastníka domu, nikoli bytu. Hasicím přístrojem tedy vybavte rodinné domy, chaty a chalupy, garáže, a do rodinného domu si pořiďte i požární hlásič. Druhy a počet přístrojů i hlásičů požárů se uvádějí ve schválené projektové dokumentaci příslušné stavby, podrobnější informace najdete na www.hzscr.cz/vyhlaska.

Požární hlásič
Požární hlásič
Autor: PROFIMEDIA.CZ

Pozor na označení
Váš nový nebo čerstvě zrekonstruovaný domek potřebuje minimálně jeden přenosný hasicí přístroj s takzvanou hasicí schopností alespoň 34 A – tento údaj se uvádí na štítku. Takový přístroj má uhasit oheň o velikosti táboráku, ze kterého šlehají plameny do výšky 3 metrů.
Máte doma starší, ale stále funkční přístroj, jenže jeho štítek hlásí jiná čísla? Podívejte se do přílohy č. 4 zmíněné vyhlášky č. 23/2008, kde najdete převodní tabulka. A podle ní zjistíte, zda splňuje potřebné požadavky. Výsledek? Nemusíte si vždy pořizovat přenosný přístroj s označením 34 A, místo jednoho se vybavte i dvěma nebo více pomocníky s menší hasicí schopností, ale součet jejich hasicích schopností pro požáry typu A musí dosáhnout alespoň stanovené minimum 34.

ODBORNÍK RADÍ

"I když ani po nabytí účinnosti nové vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, není vybavení hasicími přístroji povinné pro všechny domácnosti, na základě svých zkušeností jejich pořízení doporučuji. V případě požáru vám dávají možnost zasáhnout proti ohni takřka okamžitě a to je při boji s tímto živlem jedna ze základních podmínek jeho úspěšné likvidace," říká Vladimír Jirsa, člen HZS DP hl. m. Prahy. "Nejvhodnější hasicí přístroj pro domácnosti je práškový, vzhledem k jeho výkonu a ceně. Sněhové a halonové přístroje se pro domácnosti hodí méně, protože při jejich neodborném použití hrozí možná poranění – například omrzliny, otrava nebo zadušení."

Hurá na nákup
Který si vybrat? Jednou z variant je práškový pomocník nejlépe o objemu 6 kilogramů s téměř univerzálním použitím – nejen na hašení pevných látek, třeba textilu, ale také na hořlavé kapaliny a plyny (požár karmy) i na elektrické zařízení pod proudem. Smiřte se však s tím, že za sebou nechává pěkný nepořádek, a pokud prášek zasáhne například televizi nebo počítač, museli byste se s nimi rozloučit. Na hašení elektrických zařízení pod proudem včetně jemné elektroniky a mechaniky se nabízí použít spíš sněhový přístroj, který platí i na hořlavé kapaliny a plyny, kdežto při požáru pevných látek (nesmí být pod proudem!) můžete sáhnout po vodním. A na hořlavé kapaliny se zase hodí pěnový.
Dražší, ale velmi účinné jsou halonové hasicí přístroje, které lze použít k hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek (například jde o některé druhy kovů při extrémně vysokých teplotách). Plyn se po použití úplně rozptýlí, proto s tímto pomocníkem snadno zlikvidujete požáry aut, počítačové techniky a jiných elektronických zařízení.

Stromeček chytne při troše nepozornosti snadno.
Stromeček chytne při troše nepozornosti snadno.
Autor: PROFIMEDIA.CZ

Umístění a kontrola
Hasicí přístroj dejte tam, kde bude dobře viditelný, snadno dostupný a rychle použitelný (například v kuchyni, dílně, garáži). Nepodceňujte to hlavně v dřevěných chalupách a chatách, u kutilů s autogeny, rozbrušovačkami a opalovacími lampami. Připevněte ho nejlépe na zeď do výšky maximálně 1,5 metru. Ale jenom koupit přístroj nestačí; kontrolujte, zda je provozuschopný, a to: jednou za rok, také po každém použití a dále vždy jednou za 3 až 5 let (podle typu) ho nechte přezkoušet. Kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů může provést jen odborník k tomu oprávněný. Důležité? Pokaždé musí být zajištěný plombou. Nepřehlédněte! Pokud hasicí přístroj jednou, byť krátce, použijete, nechte ho doplnit a zkontrolovat. Kdybyste totiž použili částečně vyprázdněný přístroj, mohli byste hasicí látku spotřebovat dříve, než oheň uhasíte.Správné použití
Na každém přístroji je návod, jak s ním zacházet, a informace, pro které typy požárů se hodí, a kdy se naopak nesmí použít. Přesto se vyplatí pamatovat na základní pravidla. Haste po směru větru a proud hasiva směřujte do ohniska požáru, ne na plameny. Ale opatrně, abyste proudem nepřenesli plameny na místo, které nehoří. U práškových pomocníků se doporučuje hasit přerušovaně a u vodních zase pozor, aby vás nezasáhla horká pára. Určitě ale nezkoušejte hasit požár v místnosti, která je zaplněná jedovatými zplodinami (kysličníkem uhličitým, kysličníkem uhelnatým a podobně). Tady nepomůže ani armáda přenosných přístrojů, hned volejte hasiče.

Třídy požárů a vhodné přístroje pro jejich likvidaci

Třída A/ požáry pevných látek (dřevo, uhlí, papír, textil, sláma, plasty...)/ hasicí přístroje vodní, pěnové, práškové

Třída B/ požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství (barvy a laky, benzin, nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, pryskyřice...)/ hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové

Třída C/ požáry plynů (zemní plyn, propan-butan, svítiplyn, acetylen, metan...)/ hasicí přístroje práškové, halonové a sněhové

Třída D/ požáry lehkých alkalických kovů (hořčík a jeho slitiny s hliníkem)/ speciální suchá hasiva nebo speciálně upravené prášky

Třída F/ požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích/ hasicí přístroje pěnové a práškové

Autor: Renáta Paroulková
Související články